ตัวเลือก > การส่งข้อความ

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ให้ดู รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

ตัวเลือก การส่งข้อความ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของแต่ละข้อความได้ เช่น ลายเซ็นอีเมลของคุณหรือวิธีแก้ไขชื่อผู้รับในข้อความใหม่

เมื่อต้องการไปยังหน้า ตัวเลือกข้อความ จากหน้าหลักของ Outlook Web App ให้ไปที่มุมด้านบนและเลือก ตัวเลือก และเลือก การส่งข้อความ จากรายการในบานหน้าต่างนำทาง

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าในหน้านี้ ให้เลือก บันทึก เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ

จำนวนรายการที่จะแสดงต่อหน้า ตั้งค่าจำนวนข้อความอีเมลหรือรายการที่จะแสดงในแต่ละครั้ง ตามค่าเริ่มต้น จะแสดง 20 รายการในแต่ละครั้ง และคุณสามารถตั้งค่าจำนวนรายการที่จะแสดงได้ตั้งแต่ 5 ถึง 100 รายการ

หลังจากย้ายหรือลบรายการ ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อเลือกการกระทำที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณย้ายหรือลบข้อความที่คุณได้เปิดขึ้น เมื่อคุณย้ายหรือลบข้อความ คุณสามารถเลือกที่จะ กลับสู่มุมมอง, เปิดรายการก่อนหน้า หรือ เปิดรายการถัดไป ได้ ตามค่าเริ่มต้น กลับสู่มุมมอง จะถูกเลือกไว้

ลายเซ็นอีเมลคือข้อความที่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติลงในส่วนท้ายของข้อความขาออก

ใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความขาออกโดยอัตโนมัติ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ Outlook Web App ใส่ลายเซ็นในข้อความขาออกทั้งหมดของคุณ ลายเซ็นที่คุณสร้างใน Outlook Web App ไม่สามารถแชร์กับ Outlook ได้ คุณจะต้องสร้างลายเซ็นแยกต่างหากถ้าคุณใช้ทั้ง Outlook Web App และ Outlook ในการเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนลายเซ็นที่มีอยู่ เลือกแทนที่ลายเซ็นของฉันด้วยลายเซ็นต่อไปนี้ จากนั้นใส่ลายเซ็นใหม่ของคุณลงในกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้ได้หนึ่งลายเซ็น และลายเซ็นนั้นจะใช้กับข้อความทั้งหมด คุณไม่สามารถใส่รูปภาพในลายเซ็นได้

การติดตามข้อความทำให้คุณสามารถควบคุมการตอบสนองต่อการตอบรับการอ่านได้ คุณมีตัวเลือกสามตัวเลือกสำหรับจัดการอีเมลที่มีการตอบรับการอ่าน

ถามก่อนส่งการตอบสนอง เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้พร้อมท์ก่อนที่จะส่งการตอบรับการอ่านไปยังผู้ส่ง ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจะปรากฏในแถบข้อมูลที่แจ้งว่าผู้ส่งได้ร้องขอการตอบรับการอ่าน

ส่งการตอบสนองเสมอ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการส่งการตอบรับการอ่านกลับไปยังผู้ส่งที่ร้องขอการตอบรับสำหรับข้อความโดยอัตโนมัติ

ไม่ส่งการตอบสนอง เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการส่งการตอบรับการอ่านไปยังผู้ส่งที่ร้องขอการตอบรับสำหรับข้อความ

ตัวเลือกการแก้ไขชื่ออีเมลช่วยให้คุณควบคุมวิธีแก้ไขผู้รับที่คุณเพิ่มลงในข้อความได้

เพิ่มผู้รับล่าสุดในรายชื่อการแจกจ่ายล่าสุด การเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเพิ่มชื่อที่ได้รับการแก้ไขลงในรายชื่อ ผู้รับล่าสุด ชื่อที่จะถูกเพิ่มลงในรายการนี้จะปรากฏในกล่องการเลือกในส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อคุณเริ่มพิมพ์บางส่วนของชื่อเต็มของผู้รับ คุณสามารถเลือกผู้รับนั้นจากรายการของชื่อที่อาจที่ตรงกันได้ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้

ล้างรายชื่อผู้รับล่าสุด คลิกลิงก์นี้เพื่อล้างรายชื่อ ผู้รับล่าสุด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันว่าคุณต้องการล้างชื่อออกจากรายชื่อก่อนที่ชื่อต่างๆ จะถูกล้าง

เมื่อแก้ไขค่าของชื่อ ให้ตรวจสอบใน ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเลือกว่า Outlook Web App จะตรวจสอบที่ใดก่อนเพื่อแก้ไขชื่อบนบรรทัด ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความใหม่ คุณสามารถใช้สมุดรายชื่อส่วนกลางหรือที่ติดต่อของคุณได้

  • สมุดรายชื่อส่วนกลาง เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้สมุดรายชื่อส่วนกลางเป็นอันดับแรกในการแก้ไขชื่อผู้รับ ถ้า Outlook Web App ไม่สามารถแก้ไขชื่อในสมุดรายชื่อส่วนกลางได้ จะทำการค้นหาใน ที่ติดต่อ ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้

  • ที่ติดต่อ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้ที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเป็นอันดับแรกในการแก้ไขชื่อผู้รับ ถ้า Outlook Web App ไม่สามารถแก้ไขชื่อในที่ติดต่อของคุณได้ ก็จะค้นหาในสมุดรายชื่อส่วนกลาง

เมื่อคุณลบรายการแล้ว รายการดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ก่อนที่จะถูกลบออกอย่างถาวร คุณสามารถเลือกที่จะลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณออกจากระบบ

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อฉันลงชื่อออก เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการลบรายการในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณลงชื่อออกจาก Outlook Web App หลังจากที่คุณลบรายการออกจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ แล้ว รายการนั้นจะถูกลบออกอย่างถาวร

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชัน light ของ Outlook Web App เช่น วิธีกลับไปยังเวอร์ชันปกติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์และข้อจำกัดของเวอร์ชันนี้ ดู Outlook Web App Light

Outlook Web App Light > ตัวเลือก

Outlook Web App Light > จดหมาย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×