ตัวเลือก > การส่งข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าทำไมคุณเห็น Outlook Web App เวอร์ชัน Light, ต้องการทราบวิธีกลับไปยัง Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน หรือไปยัง Office หรือวิธีการใช้โปรแกรมอีเมลอื่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่ Outlook Web App Light

Outlook Web App เวอร์ชัน light มีตัวเลือกการส่งข้อความน้อยกว่าเวอร์ชันมาตรฐานของ Outlook Web App ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถทำงานในเวอร์ชัน light ต่อไปนี้:

  • จัดการกฎกล่องจดหมายเข้า

  • เพิ่มรูปในลายเซ็นอีเมลของคุณ

  • แสดงตัวอย่างข้อความ หรือใช้บานหน้าต่างการอ่าน

  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือการแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับข้อความ

  • เปลี่ยนขนาดฟอนต์ของข้อความ ใช้ rich text หรือรูปแบบ HTML หัวจดหมายใช้

  • ตั้งค่าการส่งต่อ

ตัวเลือกการส่งข้อความ ให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าข้อความแต่ละ เช่น ลายเซ็นอีเมลของคุณ หรือวิธีที่คุณต้องการให้ชื่อผู้รับในข้อความใหม่ที่สามารถแก้ไข

เมื่อต้องการไปยังหน้า ตัวเลือกข้อความ จากหน้าหลักของ Outlook Web App ให้ไปที่มุมด้านบนและเลือก ตัวเลือก และเลือก การส่งข้อความ จากรายการในบานหน้าต่างนำทาง

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าบนหน้านี้ เลือกบันทึก เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ในบทความนี้

ตัวเลือกข้อความ

ลายเซ็นอีเมล

การติดตามข้อความ

การแก้ไขชื่ออีเมล

รายการที่ถูกลบ

เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร

ตัวเลือกข้อความ

จำนวนรายการที่จะแสดงต่อหนึ่งหน้า กำหนดจำนวนของข้อความอีเมลหรือรายการที่จะแสดงในแต่ละครั้ง ตามค่าเริ่มต้น จะแสดงรายการ 20 ครั้ง คุณสามารถตั้งค่าจำนวนรายการที่จะแสดงจาก 5 ถึง 100

หลังจากย้ายหรือลบรายการ ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อเลือกการกระทำที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณย้ายหรือลบข้อความที่คุณได้เปิดขึ้น เมื่อคุณย้ายหรือลบข้อความ คุณสามารถเลือกที่จะ กลับสู่มุมมอง, เปิดรายการก่อนหน้า หรือ เปิดรายการถัดไป ได้ ตามค่าเริ่มต้น กลับสู่มุมมอง จะถูกเลือกไว้

ด้านบนของหน้า

ลายเซ็นอีเมล

ลายเซ็นอีเมลคือ ข้อความที่จะถูกเพิ่มไปยังส่วนท้ายของข้อความส่งออกโดยอัตโนมัติ

รวมลายเซ็นของฉันในข้อความขาออกโดยอัตโนมัติ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ Outlook Web App รวมลายเซ็นในข้อความขาออกทั้งหมดของคุณ ลายเซ็นที่คุณสร้างใน Outlook Web App ไม่สามารถแชร์กับ Outlook ได้ คุณจะต้องสร้างลายเซ็นแยกต่างหากถ้าคุณใช้ทั้ง Outlook Web App และ Outlook ในการเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนลายเซ็นที่มีอยู่ ให้คลิก แทนที่ลายเซ็นของฉันด้วยลายเซ็นต่อไปนี้ จากนั้นใส่ลายเซ็นใหม่ของคุณลงในกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้ลายเซ็นหนึ่ง และนั้นจะถูกนำไปใช้กับข้อความทั้งหมด คุณไม่สามารถย้ายรูปภาพในลายเซ็น

ด้านบนของหน้า

การติดตามข้อความ

ตัวเลือกการติดตามข้อความให้คุณควบคุมการตอบสนองต่อการอ่านใบตอบรับ คุณมีสามตัวเลือกสำหรับการจัดการอีเมลที่มีใบตอบรับเมื่ออ่าน

ถามก่อนส่งการตอบสนอง เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้พร้อมท์ก่อนที่จะส่งการตอบรับการอ่านไปยังผู้ส่ง ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจะปรากฏในแถบข้อมูลที่แจ้งว่าผู้ส่งได้ร้องขอการตอบรับการอ่าน

ส่งการตอบสนองเสมอ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการส่งการตอบรับการอ่านกลับไปยังผู้ส่งที่ร้องขอการตอบรับสำหรับข้อความโดยอัตโนมัติ

ไม่ส่งการตอบสนอง เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการส่งการตอบรับการอ่านไปยังผู้ส่งที่ร้องขอการตอบรับสำหรับข้อความ

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขชื่ออีเมล

ตัวเลือกการแก้ไขชื่ออีเมลให้คุณสามารถควบคุมวิธีแก้ไขผู้รับคุณเพิ่มลงในข้อความ

เพิ่มผู้รับล่าสุดในรายชื่อการแจกจ่ายล่าสุด การเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเพิ่มชื่อที่ได้รับการแก้ไขลงในรายชื่อ ผู้รับล่าสุด ชื่อที่จะถูกเพิ่มลงในรายการนี้จะปรากฏในกล่องการเลือกในส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อคุณเริ่มพิมพ์บางส่วนของชื่อเต็มของผู้รับ คุณสามารถเลือกผู้รับนั้นจากรายการของชื่อที่อาจที่ตรงกันได้ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้

ล้างรายชื่อผู้รับล่าสุด คลิกลิงก์นี้เพื่อล้างรายชื่อ ผู้รับล่าสุด คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการล้างชื่อออกจากรายชื่อก่อนชื่อต่างๆ จะถูกล้าง

เมื่อแก้ไขค่าของชื่อ ให้ตรวจสอบใน ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเลือกว่า Outlook Web App จะตรวจสอบที่ใดก่อนเพื่อแก้ไขชื่อบนบรรทัด ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความใหม่ คุณสามารถใช้สมุดรายชื่อส่วนกลางหรือที่ติดต่อของคุณได้

  • สมุดรายชื่อส่วนกลาง เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้สมุดรายชื่อส่วนกลางเป็นอันดับแรกในการแก้ไขชื่อผู้รับ ถ้า Outlook Web App ไม่สามารถแก้ไขชื่อในสมุดรายชื่อส่วนกลางได้ จะทำการค้นหาใน ที่ติดต่อ ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้

  • ที่ติดต่อ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้ที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเป็นอันดับแรกในการแก้ไขชื่อผู้รับ ถ้า Outlook Web App ไม่สามารถแก้ไขชื่อในที่ติดต่อของคุณได้ ก็จะค้นหาในสมุดรายชื่อส่วนกลาง

ด้านบนของหน้า

รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณลบรายการแล้ว รายการดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ก่อนที่จะถูกลบออกอย่างถาวร คุณสามารถเลือกที่จะลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณออกจากระบบ

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อฉันลงชื่อออก เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการลบรายการในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณลงชื่อออกจาก Outlook Web App หลังจากที่คุณลบรายการออกจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ แล้ว รายการนั้นจะถูกลบออกอย่างถาวร

ด้านบนของหน้า

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอ่าน รับ เรียงลำดับ และจัดระเบียบจดหมาย ให้ดูที่ Outlook Web App Light > จดหมาย

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกอื่น ๆ เช่นเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ และเปิดใช้งานออกจากการแจ้งให้ทราบของ office ดูOutlook Web App Light > ตัวเลือก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×