ตัวเลือก > การตอบกลับอัตโนมัติ

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ให้ดู รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

ใช้การตอบกลับอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการให้บุคคลที่ส่งอีเมลถึงคุณรู้ว่า คุณไม่สามารถตอบกลับข้อความของพวกเขาได้ในทันที หลังจากเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติแล้ว ผู้ส่งอีเมลแต่ละรายจะได้รับการตอบกลับหนึ่งครั้ง

เมื่อต้องการไปยังหน้า การตอบกลับอัตโนมัติ จากหน้าหลักของ Outlook Web App ให้ไปที่มุมด้านบนและเลือก ตัวเลือก แล้วเลือก การตอบกลับอัตโนมัติ จากรายการในบานหน้าต่างนำทาง

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าบนหน้านี้แล้ว ให้คลิก บันทึก เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

ไม่ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิดการตอบกลับอัตโนมัติ การตอบกลับอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดการตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดการตอบกลับอัตโนมัติ จะมีการตอบกลับข้อความอีเมลที่คุณได้รับ หลังจากที่คุณเปิดการตั้งค่านี้ คุณจำเป็นต้องป้อนข้อความตอบกลับอัตโนมัติของคุณลงในกล่องที่มีชื่อว่า ส่งการตอบกลับครั้งเดียวไปยังผู้ส่งภายในองค์กรแต่ละรายด้วยข้อความต่อไปนี้ ถ้าคุณไม่ได้เขียนข้อความลงไป ผู้ส่งจะไม่ได้รับการตอบกลับอัตโนมัติ

  • ส่งการตอบกลับในระหว่างรอบระยะเวลานี้เท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการกำหนดช่วงเวลาที่มีวันที่และเวลาที่คุณต้องการส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปถึง ใช้รายการที่อยู่ถัดจาก เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด เพื่อกำหนดค่าวันที่และเวลาสำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องการให้การตอบกลับอัตโนมัติถูกส่งไป

  • แทนที่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติปัจจุบันของฉันด้วยข้อความนี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแทนที่การตอบกลับอัตโนมัติภายในที่มีอยู่ของคุณด้วยข้อความใหม่ที่คุณใส่ลงในกล่องข้อความด้านล่าง

ส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปยัง ผู้ส่งภายนอก เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ส่งภายนอก นอกเหนือจากผู้ส่งภายใน ข้อความตอบกลับที่คุณเขียนลงไปสำหรับผู้ส่งภายนอกจะถูกส่งไปยังผู้ส่งภายนอกองค์กรของคุณ ถ้าคุณไม่ได้เขียน ผู้ส่งภายนอกจะไม่ได้รับการตอบกลับอัตโนมัติ

  • ส่งการตอบกลับไปยังผู้ส่งในรายชื่อที่ติดต่อของฉัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ส่งภายนอกที่อยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณเท่านั้น

  • ส่งการตอบกลับไปยังบุคคลภายนอกองค์กรของฉัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังใครก็ตามที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณ ซึ่งรวมถึงบุคคลในรายการที่ติดต่อของคุณ

  • แทนที่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติปัจจุบันจากภายนอกของฉันด้วยข้อความนี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแทนที่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติภายนอกที่มีอยู่ของคุณด้วยข้อความใหม่ที่คุณเขียนในกล่องข้อความด้านล่าง

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชั่น light Outlook Web App เช่น วิธีการย้อนกลับไปยังเวอร์ชั่นปกติ หรือฟีเจอร์และข้อจำกัดคืออะไร ดูOutlook Web App Light.

Outlook Web App Light > ตัวเลือก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×