ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตัวเลือกแถบสถานะของ Excel

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แถบสถานะที่ด้านล่างของโปรแกรม Office แสดงสถานะในตัวเลือกที่เลือกจะปรากฏบนแถบสถานะ ตัวเลือกมากมายจะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการกำหนดแถบสถานะ คลิกขวา แล้ว คลิ กตัวเลือกที่คุณต้องการ

ตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานบนแถบสถานะใน Excel

หมายเหตุ: ใช้ตัวเลือกอาจไม่พร้อมใช้งานโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Excel คุณกำลังใช้

ตัวเลือกนี้

แสดงต่อไปนี้บนแถบสถานะ

โหมดเซลล์

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น แสดงโหมดทางด้านซ้ายของแถบสถานะการแก้ไขเซลล์ปัจจุบัน หนึ่งในวิธีต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา

  • พร้อม เพื่อบ่งชี้สถานะทั่วไป

  • Enter เพื่อระบุโหมดเนื้อหารายการ นั้นจะแสดง เมื่อคุณเลือกเซลล์และเริ่มพิมพ์ หรือ เมื่อคุณกด F2 สองครั้ง

  • แก้ไข เพื่อระบุโหมดการแก้ไขในเซลล์ นั้นจะแสดง เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่เซลล์ หรือ เมื่อคุณกด F2 เพื่อให้คุณสามารถใส่ หรือแก้ไขข้อมูลในเซลล์

  • จุด เพื่อระบุโหมดการเลือกเซลล์สูตร นั้นจะแสดง เมื่อคุณเริ่มต้นสูตรแล้ว คลิกเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในสูตร

เซลล์ที่ว่างสีเติมแบบรวดเร็ว

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ระบุจำนวนของเซลล์ที่ถูกเว้นว่างไว้หลังจากการดำเนินการเติมแบบรวดเร็ว

เติมแบบรวดเร็วเซลล์การเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ระบุจำนวนของเซลล์ที่ถูกเติมด้วยการเติมแบบรวดเร็ว

ลายเซ็น

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้หมายความว่า เวิร์กบุ๊กที่ใช้งานได้ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

นโยบายการจัดการข้อมูล

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้หมายความว่า มีการใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) เมื่อต้องการจำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

สิทธิ์

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น แสดงไอคอนอยู่ถัดจากตัวบ่งชี้โหมดเซลล์ที่คุณสามารถคลิเพื่อดูการอ่านปัจจุบัน และแก้ไขสิทธิ์ของเอกสาร

ไอคอนนี้แสดงเฉพาะเมื่อเข้าถึงเอกสารที่ถูกจำกัด เมื่อต้องการนำข้อจำกัดในExcel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office เตรียมจำกัดสิทธิ์ การเข้าถึงที่จำกัด ในเวอร์ชันอื่น คลิกไฟล์ >ข้อมูล >ป้องกันเวิร์กบุ๊ก >จำกัดการเข้าถึง >จำกัดการเข้าถึง

ปุ่มแคปส์ล็อค

เมื่อเลือก ตัวเลือกนี้แสดงตัวพิมพ์ใหญ่ล็อก เพื่อระบุว่า CAPS LOCK ถูกเปิดใช้งานเพื่ออนุญาตการพิมพ์ในอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่มีเลือกตัวเลือกนี้ตามค่าเริ่มต้น

Num Lock

เมื่อเลือก ตัวเลือกนี้แสดงNum Lock เพื่อระบุว่า NUM LOCK ถูกเปิดใช้งานเพื่ออนุญาตให้ใช้แป้นบนคีย์บอร์ดตัวเลขเมื่อต้องการใส่ตัวเลขในเวิร์กชีต ไม่มีเลือกตัวเลือกนี้ตามค่าเริ่มต้น

Scroll Lock

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น แสดงScroll Lock เพื่อระบุว่า SCROLL LOCK ถูกเปิดใช้งานเพื่ออนุญาตให้เลื่อนไปในแผ่นงาน โดยใช้แป้นลูกศรแบบ

ตำแหน่งทศนิยมคงที่

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้แสดงตำแหน่งทศนิยมคงที่ เพื่อระบุว่า จะแสดงค่าตัวเลขทั้งหมดที่คุณใส่ในแผ่นงานที่ มีทศนิยมที่แน่นอน ตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือกแทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ กล่องกาเครื่องหมายภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข บนแท็บขั้นสูง ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Excel (ในExcel 2007 คลิก รูปปุ่ม Office Microsoft ปุ่ม office ตัวเลือก Excelขั้นสูง ใน Excel เวอร์ชันอื่น คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง )

โหมดพิมพ์ทับ

เมื่อเลือก ตัวเลือกนี้แสดงพิมพ์ทับ เพื่อระบุว่า มีการกดแทรกเพื่อเปิดใช้งานโหมดพิมพ์ทับขณะแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ในโหมดการแก้ไขเซลล์ (ดับเบิลคลิกที่เซลล์ หรือกด F2) ไม่มีเลือกตัวเลือกนี้ตามค่าเริ่มต้น

โหมดการสิ้นสุด

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น แสดงโหมดสิ้นสุด เพื่อระบุว่า มีการกดสิ้นสุดการเปิดใช้งานโหมดสิ้นสุด การกด END ตาม ด้วยแป้นลูกศรย้ายส่วนที่เลือกในทิศทางของแป้นลูกศร หยุดที่จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของข้อมูล แล้ววันเริ่มต้น หรือสิ้นสุดของแผ่นงาน

บันทึกแมโค

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้แสดงปุ่มอยู่ถัดจากตัวบ่งชี้โหมดเซลล์ที่คุณสามารถคลิเพื่อเริ่มการบันทึกแมโคร

โหมดการเลือก

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้แสดงค่าใดค่าหนึ่งในโหมดการเลือกเซลล์ต่อไปนี้

  • การขยายการเลือก เมื่อคุณกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกเซลล์ โดยใช้แป้นลูกศร

  • เพิ่มการเลือก เมื่อคุณกด SHIFT + F8 เพื่อเพิ่มเซลล์ที่ไม่ติดกันหรือช่วงของเซลล์ส่วนที่เลือก โดยใช้แป้นลูกศรใหม่

หมายเลขหน้า

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้แสดงจำนวนหน้าและหมายเลขหน้าของหน้าเวิร์กชีตที่เลือกในแผ่นงานเมื่อคุณกำลังทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้าหรือมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์

ค่าเฉลี่ย

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น แสดงค่าเฉลี่ยที่มีคำนวณจากเซลล์ที่เลือกที่ประกอบด้วยค่าตัวเลข

จำนวน

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น แสดงตัวเลขของเซลล์ที่เลือกไว้

นับจำนวนตัวเลข

เมื่อเลือกตัวเลือก ตัวเลือกนี้แสดงจำนวนของเซลล์ที่เลือกที่ประกอบด้วยค่าตัวเลข ไม่มีเลือกตัวเลือกนี้ตามค่าเริ่มต้น

ต่ำสุด

เมื่อเลือก ตัวเลือกนี้แสดงค่าเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดในเซลล์ที่เลือก ไม่มีเลือกตัวเลือกนี้ตามค่าเริ่มต้น

สูงสุด

เมื่อเลือก ตัวเลือกนี้แสดงค่าสูงสุดที่เป็นตัวเลขในเซลล์ที่เลือก ไม่มีเลือกตัวเลือกนี้ตามค่าเริ่มต้น

ผลรวม

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้แสดงผลรวมของค่าตัวเลขในเซลล์ที่เลือกไว้

สถานะการอัปโหลด

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น บ่งชี้สถานะการอัปโหลดของกระดาษคำนวณไปยังเว็บ

ทางลัดไปยังมุมมอง

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้แสดงมุมมองปกติ มุมมองเค้าโครงหน้า และปุ่มแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า คุณสามารถคลิกปุ่มเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองปัจจุบัน

ย่อ/ขยาย

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น แสดงระดับการย่อ/ขยาย คุณสามารถคลิขยาย เพื่อขยาย กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถระบุเปอร์เซ็นต์ของอัตราส่วนที่คุณต้องการใช้เปิด

เลื่อนย่อ/ขยาย

ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น แสดงตัวเลื่อนย่อ/ขยาย ด้วยปุ่มย่อ และขยาย คุณสามารถลากแถบเลื่อน หรือคลิกปุ่มย่อ และขยาย เพื่อขยายเนื้อหาของเวิร์กชีตมีมาดู หรือเมื่อต้อง การลดขนาดของเนื้อหาบนแผ่นงานเพื่อให้คุณสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×