Office

ตัวเลือกเส้นขอบ

เส้นขอบหล่นลงมีตัวเลือกตำแหน่งและจำนวนเส้นขอบเส้นบรรทัดแนวนอนตารางและเส้นขอบและแรเงา

 • สำหรับข้อความหรือย่อหน้าที่เลือกให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้เส้นขอบแสดงดังนี้

  • เส้นขอบด้านล่าง    ใส่เส้นขอบด้านล่างของส่วนที่เลือก

  • เส้นขอบบน    ใส่เส้นขอบด้านบนของส่วนที่เลือก

  • เส้นขอบซ้าย    ใส่เส้นขอบทางด้านซ้ายของส่วนที่เลือก

  • เส้นขอบขวา    ใส่เส้นขอบทางด้านขวาของส่วนที่เลือก

  • ไม่มีเส้นขอบ    เอาเส้นขอบทั้งหมดออก

  • เส้นขอบทั้งหมด    ใส่เส้นขอบภายนอกและภายในรอบส่วนที่เลือก

  • เส้นขอบนอก    ใส่เส้นขอบรอบๆส่วนที่เลือก

  • เส้นขอบภายใน    วางเส้นขอบภายในส่วนที่เลือก

  • เส้นขอบภายในแนวนอน    ใส่เฉพาะเส้นขอบแนวนอนที่อยู่ภายในส่วนที่เลือก

  • เส้นขอบภายในแนวตั้ง    ใส่เฉพาะเส้นขอบแนวตั้งที่อยู่ภายในส่วนที่เลือก

 • เส้นแนวนอน    สร้างเส้นแนวนอนที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ถ้าคุณมีการเลือกที่ทำไว้การเลือกนั้นจะถูกแทนที่ด้วยเส้น

 • วาดตาราง    วาดตารางในเอกสารของคุณ เลือกตารางและใช้ตัวเลือกเค้าโครงเพื่อเพิ่มคอลัมน์แถวและทำองค์ประกอบของตารางอื่นๆ

 • ดูเส้นตาราง    แสดงหรือซ่อนเส้นตารางบนตาราง

 • เส้นขอบและแรเงา    กำหนดเส้นขอบและแรเงาของแอตทริบิวต์บนย่อหน้าและข้อความด้วยตัวเลือกเหล่านี้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×