ตัวเลือกเปลี่ยนแปลงที่ติดตามขั้นสูงใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องเพื่อกำหนด วิธีมาร์กอัปที่ปรากฏขึ้นในเอกสารของคุณ กล่องโต้ตอบการติดตามการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงควบคุมมาร์กอัปทุกด้าน

เปลี่ยนวิธีมาร์กอัปที่จะแสดงขึ้น

 1. บนแท็บรีวิว คลิกตัวเลือกมาร์กอัป >กำหนดลักษณะ

  เมนูตัวเลือกมาร์กอัปที่ มีการกำหนดลักษณะที่ถูกเน้น

 2. ในกล่องโต้ตอบการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถควบคุมวิธีที่คุณต้องการให้มาร์กอัปที่จะปรากฏในเอกสารของคุณ

  กล่องโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

  ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่จะแสดงเมื่อบุคคลอื่นแทรกข้อความใหม่ คลิกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์อยู่ถัดจากแทรก:

  ในกล่องการติดตามการเปลี่ยนแปลง ชนิดของมาร์กอัปแทรกอยู่ highlighed

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Word จะกำหนดสีต่างกันสำหรับการแทรก การลบ และการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของผู้ตรวจทานแต่ละราย

หมายเหตุ: สีที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเอกสารถูกปิด หรือเปิดใหม่ หรือเมื่อผู้ใช้บางรายเปิดเอกสารนั้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

คุณไม่สามารถเลือกสีที่ Word กำหนดให้กับผู้ตรวจทานได้ แต่คุณสามารถเลือกสีสำหรับชนิดต่างๆ ของมาร์กอัปได้ ถ้าคุณต้องการให้สีถูกกำหนดโดยชนิดของมาร์กอัป แทนที่จะถูกกำหนดโดยผู้เขียน ให้เลือกสีจากเมนูแบบดรอปดาวน์ดังนี้

ในกล่องเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ตัวเลือกสีสำหรับโดยผู้เขียน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×