ตัวเลือกอุปกรณ์เคลื่อนที่บน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตั้งค่าอีเมลบนอุปกรณ์มือถือ:

greyline

อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ- ภายใต้เปิด "มี device? แตกต่างกัน" expander แรก

ใช้หน้าอุปกรณ์มือถือ

แท็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้คุณสามารถดูอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่คุณกำลังซิงค์กับกล่องจดหมายของคุณ จากหน้าอุปกรณ์มือถือใน Outlook.com หรือ Outlook Web App คุณสามารถดำเนินการกระทำต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณจัดการอุปกรณ์ของคุณ

ปุ่ม

ชื่อ

คำอธิบาย

แก้ไข

รายละเอียด

เลือกอุปกรณ์เคลื่อนที่จากรายการ >รายละเอียด แก้ไข

ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ รวมถึงชื่ออุปกรณ์ ชนิด และอุปกรณ์เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณครั้งล่าสุด

นำออก

นำออก

เลือกอุปกรณ์คุณต้องการเอาออก >เอา นำออก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเอาคู่ค้าซิงค์นี้ และลบอุปกรณ์จากกล่องจดหมายของคุณ นี่ไม่ลบระยะไกลไม่อุปกรณ์ของคุณ

ลบอุปกรณ์

ลบข้อมูลทั้งหมด

เลือกอุปกรณ์คุณต้องการเข้าสู่ระบบ >ลบข้อมูลทั้งหมด ลบอุปกรณ์

ล้างข้อมูล Outlook ทั้งหมดจากอุปกรณ์ หลังจากที่คุณเลือกอุปกรณ์เคลื่อน และคลิกลบอุปกรณ์ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการลบข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Outlook Web App ไม่ผู้ใช้ Outlook.com เท่านั้น

เริ่มการบันทึก

เริ่มการบันทึก

เลือกอุปกรณ์คุณต้องการเข้าสู่ระบบ >เริ่มบันทึก เริ่มการบันทึก

ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณขอ log ของอุปกรณ์ของคุณ หรือคุณกำลังดูรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์ของอุปกรณ์ของคุณ ใช้การกระทำนี้ คุณจะได้รับอีเมลข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณกับไฟล์บันทึกแนบมาให้คุณสามารถส่งต่อกับผู้ดูแลระบบของคุณ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้อาจ หรืออาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการดูแลระบบของคุณ

ฟื้นฟู

รีเฟรช

เลือกอุปกรณ์คุณต้องการรีเฟรช >รีเฟรช ฟื้นฟู

รายการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ซิงค์กับกล่องจดหมายของคุณจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถฟื้นฟูรายการด้วยตนเองโดยใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าคุณได้กำหนดค่าอุปกรณ์ใหม่ และไม่สามารถเห็นในรายการ ตรวจสอบการตั้งค่าExchange ActiveSync บนอุปกรณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×