ตัวเลือกสำหรับการแปลงสมุดงาน Excel เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บางองค์กรใช้สมุดงาน Microsoft Office Excel เป็นฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูล เวิร์กบุ๊กเหล่านี้มักจะรวมเซลล์ว่างสำหรับผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูล คุณสามารถแปลงเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าใน InfoPath โดยการแปลงเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตฟอร์ม ผู้ใช้ของคุณจะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ของ InfoPath เช่นตรวจสอบ schema ตัวควบคุมแบบไดนามิกเช่นส่วน และตรรกะเช่นตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำกัน นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณฟอร์มพร้อมใช้งานให้กับผู้ชมกว้าง ด้วยการสร้างเทมเพลตฟอร์มเปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตฟอร์มเปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์สามารถกรอกข้อมูล โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์

ใช้การตั้งค่าในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำเข้า เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนำเข้าสมุดงาน Microsoft Office Excel ไปยัง Microsoft Office InfoPath

คุณต้องการนำเข้าสิ่งใด

เค้าโครงเท่านั้น     คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรักษาเค้าโครงของเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อคุณนำเข้ารายการ แต่ไม่เขตข้อมูลฟอร์มถ้ามี

เค้าโครงและเขตข้อมูลฟอร์ม (ค่าเริ่มต้นแปลง)     คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้นการรักษาเค้าโครงของเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อคุณนำเข้า และแปลงเซลล์ที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลลงในตัวควบคุมกล่องข้อความ

เค้าโครงและเขตข้อมูลฟอร์ม (แปลงแบบกำหนดเอง)      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรักษาเค้าโครงของเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อคุณนำเข้า แล้ว เลือกตัวเลือกภายใต้การตั้งค่าการแปลงแบบกำหนดเอง เพื่อแปลงเซลล์ที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลลงในตัวควบคุมกล่องข้อความ

ตั้งค่าการแปลงแบบกำหนดเอง

ตรวจหาตารางที่ซ้ำกัน      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ตารางในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีอย่าง น้อยสองแถวเหมือนกันจะถูกแปลงเป็นตารางในแม่แบบฟอร์ม InfoPath เป็นผลลัพธ์ที่ซ้ำกัน เซลล์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยชนิดคอลัมน์ที่สอดคล้องกันและจัดรูปแบบแถวจะถือว่าแถวเหมือนกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์จะถูกจัดรูปแบบการแสดงข้อความ และเซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ B ถูกจัดรูปแบบการแสดงตัวเลขเป็นสกุลเงิน แถวอยู่ติดกันที่ประกอบด้วยเซลล์จากคอลัมน์เหล่านั้นจะถือว่าเป็นแถวเหมือนกันหรือไม่

แปลงเป็นกล่องข้อความ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อกำหนดกระบวนการแปลง ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณคลิกเค้าโครงและเขตข้อมูลฟอร์ม (แปลงแบบกำหนดเอง):

เซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซลล์ในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ประกอบด้วยสูตรจะแปลงลงในกล่องข้อความในเทมเพลตฟอร์ม InfoPath เป็นผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์ A เซลล์ 2 ใน เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยสูตร เซลล์ที่สอดคล้องกับคอลัมน์ A เซลล์ 2 ในเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์จะประกอบด้วยตัวควบคุมกล่องข้อความ สูตรจากเวิร์กบุ๊กจะไม่ถูกรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม

เซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลข     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขจะถูกแปลงลงในกล่องข้อความในเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ถูกจัดรูปแบบการแสดงตัวเลข นั้นจะถูกแปลงเป็นตัวควบคุมกล่องข้อความ

การอ้างอิงเซลล์จากสูตร     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซลล์ที่อ้างอิง โดยสูตรจะแปลงลงในกล่องข้อความในเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์ A เซลล์ 2 ใน เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยสูตรเพื่อแสดงค่าของคอลัมน์ C เซลล์ 3 ทั้งสองเซลล์ที่สอดคล้องกันในเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์จะประกอบด้วยตัวควบคุมกล่องข้อความ สูตรหรือการอ้างอิงระหว่างแผ่นงานไม่ถูกนำเข้า

เซลล์ว่างที่ มีเส้นขอบ      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องใช้เซลล์ว่างในเวิร์กบุ๊กที่มีการจัดรูปแบบเส้นขอบทั้งสี่ด้านจะแปลงลงในกล่องข้อความในเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×