ตัวเลือกสำหรับการแปลงสมุดงาน Excel เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางองค์กรใช้สมุดงาน Microsoft Office Excel เป็นฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูล เวิร์กบุ๊กเหล่านี้มักจะรวมเซลล์ว่างสำหรับผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูล คุณสามารถแปลงเวิร์กบุ๊กเพื่อเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ได้ โดยใช้ช่วยการนำเข้าใน InfoPath โดยการแปลงเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตฟอร์ม ผู้ใช้ของคุณจะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ของ InfoPath เช่นตรวจสอบเค้าร่าง ตัวควบคุมแบบไดนามิกเช่นส่วน และตรรกะเช่นตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำกัน นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณฟอร์มพร้อมใช้งานให้กับผู้ชมกว้าง ด้วยการสร้างเทมเพลตฟอร์มเปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ การสร้างเทมเพลตฟอร์มเปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์สามารถกรอกข้อมูล โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์

ใช้การตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำเข้า เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนำเข้าสมุดงาน Microsoft Office Excel ไปยัง Microsoft Office InfoPath

คุณต้องการนำเข้าอะไร

เฉพาะเค้าโครง     คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรักษาเค้าโครงของสมุดงาน Excel ไว้เมื่อคุณนำเข้า แต่ไม่ต้องการรักษาเขตข้อมูลฟอร์มถ้ามีอยู่

เค้าโครงและเขตข้อมูลฟอร์ม (การแปลงเริ่มต้น)     คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อรักษาเค้าโครงของสมุดงาน Excel เมื่อคุณนำเข้าเค้าโครงดังกล่าวและแปลงเซลล์ที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลไปเป็นตัวควบคุมกล่องข้อความ

เค้าโครงและเขตข้อมูลฟอร์ม (การแปลงแบบกำหนดเอง)      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรักษาเค้าโครงของสมุดงาน Excel เมื่อคุณนำเข้า แล้วเลือกตัวเลือกภายใต้ การตั้งค่าการแปลงแบบกำหนดเอง เพื่อแปลงเซลล์ที่ใช้รวบรวมข้อมูลไปเป็นตัวควบคุมกล่องข้อความ

การตั้งค่าการแปลงแบบกำหนดเอง

ตรวจหาตารางที่ซ้ำกัน      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ตารางในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีอย่าง น้อยสองแถวเหมือนกันจะถูกแปลงเป็นตารางในแม่แบบฟอร์ม InfoPath เป็นผลลัพธ์ที่ซ้ำกัน เซลล์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยชนิดคอลัมน์ที่สอดคล้องกันและจัดรูปแบบแถวจะถือว่าแถวเหมือนกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์จะถูกจัดรูปแบบการแสดงข้อความ และเซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ B ถูกจัดรูปแบบการแสดงตัวเลขเป็นสกุลเงิน แถวอยู่ติดกันที่ประกอบด้วยเซลล์จากคอลัมน์เหล่านั้นจะถือว่าเป็นแถวเหมือนกันหรือไม่

แปลงเป็นกล่องข้อความ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อกำหนดขั้นตอนการแปลงเอง ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณคลิก เค้าโครงและเขตข้อมูลฟอร์ม (การแปลงแบบกำหนดเอง) แล้วเท่านั้น

เซลล์ที่มีสูตร      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซลล์ในสมุดงาน Excel ที่มีสูตรได้รับการแปลงเป็นกล่องข้อความในแม่แบบฟอร์มผลลัพธ์ของ InfoPath ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์ A เซลล์ 2 ในสมุดงานมีสูตรอยู่ เซลล์ที่สอดคล้องกับคอลัมน์ A เซลล์ 2 ในแม่แบบฟอร์มผลลัพธ์จะมีตัวควบคุมกล่องข้อความ อย่างไรก็ตาม สูตรจากสมุดงานจะไม่ได้รับการรักษาไว้

เซลล์ที่มีข้อมูลตัวเลข     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซลล์ที่มีข้อมูลตัวเลขได้รับการแปลงเป็นกล่องข้อความในแม่แบบฟอร์มผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ถูกจัดรูปแบบให้แสดงตัวเลข ก็จะถูกแปลงเป็นตัวควบคุมกล่องข้อความ

เซลล์ที่สูตรอ้างถึง     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซลล์ที่สูตรอ้างถึงได้รับการแปลงเป็นกล่องข้อความในแม่แบบฟอร์มผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์ A เซลล์ 2 ในสมุดงานมีสูตรที่แสดงค่าของคอมลัมน์ C เซลล์ 3 เซลล์ทั้งสองเซลล์ที่สอดคล้องกันในแม่แบบฟอร์มผลลัพธ์จะมีตัวควบคุมกล่องข้อความ สูตรหรือการอ้างอิงระหว่างแผ่นงานจะไม่ได้รับการนำเข้า

เซลล์เปล่าที่มีเส้นขอบ      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซลล์เปล่าในสมุดงานที่นำการจัดรูปแบบเส้นขอบไปใช้กับขอบทั้งสี่ด้านได้รับการแปลงเป็นกล่องข้อความในแม่แบบฟอร์มผลลัพธ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×