ตัวเลือกตั้งค่าหน้ากระดาษใน PowerPoint 2016 for Mac

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและการวางแนวของสไลด์ได้ โดยตั้งค่าขนาดกระดาษ แล้วแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน PowerPoint 2016 for Mac

ตั้งค่าขนาดและการวางแนวของสไลด์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  กล่องตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ภายใต้ ขนาด ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ ขนาดสไลด์สำหรับ

  กล่องตั้งค่าหน้ากระดาษที่มีตัวเลือกขนาดสไลด์

  ถ้าคุณเลือก กำหนดเอง ให้ใส่ขนาดในช่อง ความกว้าง และ ความสูง

 3. ภายใต้ การวางแนว ให้เลือกการวางแนวสำหรับสไลด์ทั้งสไลด์ของคุณและบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบใดๆ ที่คุณวางแผนเอาไว้เพื่อพิมพ์

เลือกขนาดกระดาษหรือสร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นคลิก ตัวเลือก

  กล่องตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. เลือกขนาดจากรายการ ขนาดกระดาษ

  เลือกขนาดกระดาษหรือเลือกเพื่อสร้างขนาดแบบกำหนดเอง โดยการเลือกขนาดจากรายการขนาดกระดาษ

  ถ้าคุณเลือก จัดการขนาดแบบกำหนดเอง จากรายการ คุณสามารถกำหนดขนาดกระดาษแบบกำหนดเองได้ ให้คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างข้อกำหนดกระดาษใหม่ จากนั้นใส่ขนาดสำหรับความกว้าง ความสูง และพื้นที่ที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

  ในตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือกจัดการขนาดแบบกำหนดเองเพื่อสร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

เพิ่มหรือแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  กล่องตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. คลิก หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

  กล่องหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. เพิ่มวันที่หรือเวลา หมายเลขสไลด์ หรือท้ายกระดาษลงในสไลด์ของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนใน เพิ่มหมายเลขหน้า วันที่และเวลา หรือข้อความท้ายกระดาษไปยังสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint 2016 for Mac

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ

คุณยังสามารถตั้งค่าขนาดกระดาษและหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้โดยการคลิก ไฟล์ > พิมพ์ จากที่นี่ คุณยังสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ จำนวนสำเนาสำหรับพิมพ์ จำนวนสไลด์ที่จะพิมพ์บนหน้า และการวางแนวของกระดาษ และตัวเลือกอื่นๆ ได้

กล่องพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์ เอกสารประกอบคำบรรยาย บันทึกย่อ และเค้าร่างใน PowerPoint 2016 for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×