ตัวเลือกจดหมาย

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณได้ให้ใช้ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath สำหรับงานต่าง ๆ เช่นการส่งรายงานสถานะรายสัปดาห์ และถ้าคุณใช้Microsoft Office Outlook 2007 จัดการข้อความอีเมล อีเมฟอร์ม InfoPath ที่สามารถช่วย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่าง ๆ ที่คุณใช้เพื่อทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูล นั่นเป็นเพราะว่าคุณสามารถเปิด กรอก และส่งฟอร์ม InfoPath จากภายในOffice Outlook 2007 โดยไม่ต้องเปิด InfoPath ถ้าคุณได้รับฟอร์ม InfoPath อีเมล คุณสามารถตอบกลับได้ ส่งต่อ และเก็บเอกสารนั้นเหมือนกับที่คุณเลือกกับรายการอื่น ๆ ในOffice Outlook 2007

ใช้การตั้งค่าในบานหน้าต่างงาน ตัวเลือกจดหมาย เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเมื่อคุณส่งฟอร์มอีเมล InfoPath

ส่งจดหมายเป็น

ฟอร์มที่แก้ไขได้     คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับแต่ละรายได้รับสำเนาของฟอร์มอีเมล InfoPath ที่แก้ไขได้โดยที่ผู้รับสามารถกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับถึงคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่ง หรือรับฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลในMicrosoft Office Outlook 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และOffice Outlook 2007 ต้องกำหนดค่าการส่ง และรับฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล ถ้าคุณมีโปรแกรมเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และOffice Outlook 2007 ถูกกำหนดค่าการส่งฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล แต่จะไม่เหมือนกับเป็นจริงสำหรับผู้รับของฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลของคุณ ฟอร์มที่คุณส่งจะปรากฏไปยังผู้รับเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบมา ข้อความอีเมล ผู้รับสามารถบันทึกฟอร์มแนบมา และเปิด โดยใช้ InfoPath Office Outlook 2007 ถูกกำหนดค่าการส่ง และรับอีเมฟอร์ม InfoPath ที่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปิดฟอร์มอีเมล InfoPath เปิด หรือ ปิด ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก ในOffice Outlook 2007 คลิกตัวเลือกขั้นสูง บนแท็บอื่น ๆ แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟอร์มอีเมล InfoPath ในตัวเลือกขั้นสูง กล่องโต้ตอบ

รวมแม่แบบฟอร์ม     ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มอีเมล InfoPath และส่งฟอร์มกลับถึงคุณ และแม่แบบฟอร์มที่เชื่อมโยงของฟอร์มนั้นไม่ได้เก็บในตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ให้คลิกตัวเลือกนี้เพื่อรวมแม่แบบฟอร์มเมื่อคุณส่งต่อฟอร์มอีเมล InfoPath

Snapshot แบบอ่านอย่างเดียว     คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับแต่ละรายได้รับฟอร์มอีเมล InfoPath ของคุณในรูปแบบข้อความอีเมลมาตรฐาน ถ้าฟอร์มอีเมล InfoPath ของคุณมีมากกว่าหนึ่งมุมมอง จะมีเฉพาะมุมมองฟอร์มที่ทำงานอยู่เท่านั้นที่ถูกรวมไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×