ตัวเลือกขั้นสูง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวเลือกการแก้ไข

หลังจากกด Enter ย้ายส่วนที่เลือก     ทำให้เป็นเซลล์ที่อยู่ติดกันเซลล์ถัดไปหลังจากที่คุณกด ENTER ในเซลล์ปัจจุบัน ในกล่องทิศทาง ระบุเซลล์ที่อยู่ติดกันเปิดใช้งาน

ทิศทาง     ทำให้เป็นเซลล์ที่อยู่ติดกันเซลล์ถัดไปหลังจากที่คุณกด ENTER ในเซลล์ปัจจุบัน ในกล่องทิศทาง ระบุเซลล์ที่อยู่ติดกันเปิดใช้งาน

แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงตัวเลขโดย มีจุดทศนิยมตามค่าเริ่มต้น

 • สถานที่     ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมในกล่องวาง เพื่อระบุตำแหน่งที่ Microsoft Office Excel จะใส่จุดทศนิยมในตัวเลขที่คุณพิมพ์เป็นค่าคงในแผ่นงาน จำนวนบวกย้ายจุดทศนิยมไปทางซ้าย จำนวนลบย้ายจุดทศนิยมไปทางขวา ถ้ากล่องสถานที่ ว่างเปล่า หรือถูกตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์), คุณจำเป็นต้องใส่จุดทศนิยมด้วยตนเอง เมื่อต้องการแทนตัวเลือกนี้ พิมพ์จุดทศนิยมในเซลล์นั้นเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลข

เปิดใช้งานจุดจับเติม และการลากแล้วปล่อยเซลล์     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้อง การย้าย และคัดลอกเซลล์และข้อมูล ด้วยการลาก เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณยังสามารถลากจุดจับเติม เพื่อคัดลอกข้อมูล และ การเติมเซลล์ที่อยู่ติดกับชุดข้อมูล

 • เตือนก่อนที่จะเขียนทับเซลล์     แสดงข้อความถ้าคุณปล่อยเซลล์เหนือเซลล์อื่นที่ประกอบด้วยข้อมูล

อนุญาตให้แก้ไขในเซลล์ได้โดยตรง     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไขภายในเซลล์ โดยการคลิกสองครั้งที่เซลล์ แทนที่ ดู ด้วยการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ในแถบสูตร

ขยายข้อมูลในช่วงรูปแบบและสูตร     เลือกการจัดรูปแบบรายการใหม่ที่เพิ่มเข้าไปยังจุดสิ้นสุดของรายการเพื่อให้ตรงกับรูปแบบของส่วนเหลือของรายการโดยอัตโนมัติ สูตรที่ซ้ำกันในทุกแถวจะถูกคัดลอก เมื่อต้องการขยาย จัดรูปแบบ และสูตรต้องปรากฏในอย่างน้อยสามของแถวสุดท้ายห้าก่อนหน้าแถวใหม่

เปิดใช้งานรายการเปอร์เซ็นต์อัตโนมัติ     เลือกการคูณ ด้วย 100 ทั้งหมดของตัวเลขน้อยกว่า 1 ที่คุณใส่ในเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์จัดรูปแบบ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการคูณ ด้วย 100 ทั้งหมดของตัวเลขที่คุณใส่ในเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์จัดรูปแบบ รวมทั้งตัวเลข 1 มากกว่า หรือเท่ากับ

เปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับค่าในเซลล์     รายการข้อความที่คุณเริ่มพิมพ์ในคอลัมน์ของข้อมูล เสร็จสมบูรณ์ ถ้าอักษรสองสามตัวแรกที่คุณพิมพ์ตรงกับรายการที่มีอยู่ในคอลัมน์นั้น Excel กรอกลงในข้อความเหลือสำหรับคุณ

ย่อ/ขยายบนสะสมกับ IntelliMouse     ถ้าคุณมีอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง Microsoft IntelliMouse ชุดปุ่มล้อเพื่อขยายแทนที่จะเลื่อนบนแผ่นงานแผ่นงานหรือแผนภูมิของคุณ

การแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อเกิดขึ้นการดำเนินการอาจใช้เวลานาน     เลือกถ้าคุณต้องการได้รับแจ้งเมื่อการดำเนินการมีผลต่อเซลล์จำนวนมาก และอาจใช้เวลานานในการประมวลผล

 • เมื่อเซลล์ (พัน) จำนวนนี้ได้รับผลกระทบ     ช่วยให้คุณสามารถระบุจำนวนสูงสุดของเซลล์ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการดำเนินการ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ถ้าเซลล์มากกว่าจำนวนสูงสุดของเซลล์ที่ได้รับผลกระทบ คุณจะได้รับแจ้ง

 • ใช้ตัวคั่นของระบบ     เลือกใช้ทศนิยมค่าเริ่มต้นและหลักพันตัวคั่น ล้างการใส่ตัวคั่นที่แสดงแทน

  • ตัวคั่นทศนิยม     เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวคั่นทศนิยมเริ่มต้น ยกเลิกเลือกใช้ตัวคั่นระบบ เลือกตัวคั่นเริ่มต้นในกล่องตัวคั่นทศนิยม และ แล้ว พิมพ์ตัวคั่นที่คุณต้องการใช้

  • หลักพันคั่น     เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวคั่นหลักพันเริ่มต้น ยกเลิกเลือกใช้ตัวคั่นระบบ เลือกตัวคั่นเริ่มต้นในตัวหลักพันคั่น กล่อง และพิมพ์ตัวคั่นที่คุณต้องการใช้แล้ว ออก

ตัด คัดลอก และวาง

ปุ่มการแสดงตัวเลือกการวาง     เลือกเพื่อให้แสดงในกล่องโต้ตอบกับตัวเลือกพิเศษโดยอัตโนมัติเมื่อคุณวาง เช่นการจัดรูปแบบเท่านั้น และลิงก์เซลล์ Excel

ปุ่มการแสดงตัวเลือกการแทรก     เลือกเพื่อให้แสดงในกล่องโต้ตอบกับตัวเลือกพิเศษโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแทรกเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ เช่นการจัดรูปแบบเดียวกันกับด้านบน และล้างการจัดรูปแบบ Excel

ตัด คัดลอก และเรียงลำดับแทรกวัตถุที่ มีเซลล์แม่ของพวกเขา     เก็บวัตถุกราฟิก ปุ่ม กล่องข้อความ วัตถุรูปวาด และรูปภาพที่ มีเซลล์ที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ ตามที่คุณตัดของพวกเขา สำเนา กรอง หรือเรียงลำดับบนแผ่นงาน

การแสดงผล

แสดงจำนวนเอกสารล่าสุด     แสดงรายการของเวิร์กบุ๊กที่ใช้ล่าสุดภายใต้เอกสารล่าสุด เมื่อคุณคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office เพื่อให้คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ใส่หมายเลขของเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแสดงในกล่องแสดงจำนวนเอกสารล่าสุด ใส่ หรือเลือกตัวเลขค่าบวกระหว่าง 0 และ 50

หน่วยของไม้บรรทัด     ช่วยให้คุณสามารถเลือกหน่วยที่คุณต้องการแสดงบนไม้บรรทัดในมุมมองเค้าโครง

แสดงหน้าต่างทั้งหมดในแถบงาน      เลือกการแสดงเวิร์กบุ๊กหลายบนแถบงาน Windows

แสดงแถบสูตร     แสดงแถบสูตร แถบสูตรปรากฏที่ด้านบนของแผ่นงาน

แสดงฟังก์ชันจอ     แสดงคำอธิบายของฟังก์ชันที่คุณเลือกในรายการของฟังก์ชันที่จะแสดงเมื่อทำให้สูตรสมบูรณ์ถูกเปิดใช้งาน โดยย่อ

แสดงชื่อขององค์ประกอบแผนภูมิเมื่อโฮเวอร์     แสดงชื่อขององค์ประกอบแผนภูมิเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือ

แสดงค่าจุดข้อมูลใน hover     แสดงค่าของจุดข้อมูลเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือ

สำหรับเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น แสดง     เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อกำหนดวิธีแสดงข้อคิดเห็นบนแผ่นงาน

 • ไม่มีข้อคิดเห็นหรือตัวบ่งชี้     ซ่อนข้อคิดเห็นและตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นในเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่แนบมา

 • ตัวบ่งชี้เท่านั้น และข้อคิดเห็นเมื่อโฮเวอร์     แสดงรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ที่มุมบนด้านขวาของเซลล์เมื่อมีข้อคิดเห็นไปยังเซลล์ แสดงข้อคิดเห็นเฉพาะเมื่อคุณวางตัวชี้แบบเหนือเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น

 • ข้อคิดเห็นและตัวบ่งชี้     แสดงข้อคิดเห็นและตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น รูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ที่มุมบนด้านขวาของเซลล์ เมื่อมีข้อคิดเห็นไปยังเซลล์

ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้

ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้     เลือกสมุดงานในกล่องรายการนี้ได้รับผลกระทบ ด้วยตัวเลือกต่อไปนี้

แสดงแถบเลื่อนแนวนอน     แสดงแถบเลื่อนแนวนอนที่ด้านล่างของแผ่นงาน

แสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง     แสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง บนด้านขวาของแผ่นงาน (เมื่อคุณกำลังใช้โหมดซ้ายไปขวา) หรือ ทางด้านซ้าย (เมื่อคุณกำลังใช้โหมดภาษาแบบขวาไปซ้าย)

แสดงแท็บแผ่นงาน     แสดงแท็บแผ่นงานเพื่อให้คุณสามารถย้ายไปมาระหว่าง แล้วเลือกแผ่นงานแต่ละรายการ แท็บแผ่นงานปรากฏที่ด้านล่างของหน้าต่างแผ่นงาน

จัดกลุ่มวันที่ในเมนูตัวกรองอัตโนมัติ     เปลี่ยนการจัดกลุ่มตามลำดับชั้นของวันที่ไปยังรายการ nonhierarchical ของวันที่ในรายการของวันที่ที่ด้านล่างของเมนูตัวกรองอัตโนมัติในตัวกรองวัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองสำหรับปีเพียงสองหลัก โดยการเลือกปีสองหลักจากรายการ nonhierarchical ด้วยตนเอง

สำหรับวัตถุ แสดง     เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อแสดง หรือซ่อนวัตถุกราฟิกในเวิร์กบุ๊ก

 • ทั้งหมด     แสดงวัตถุกราฟิก ปุ่ม กล่องข้อความ วัตถุรูปวาด และรูปภาพทั้งหมด

 • ไม่มีสิ่งใด (ซ่อนวัตถุ)     ซ่อนวัตถุกราฟิก ปุ่ม กล่องข้อความ วัตถุรูปวาด และรูปภาพทั้งหมด ไม่มีพิมพ์วัตถุที่ซ่อนไว้

ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้

ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้    เลือกแผ่นงานในกล่องรายการนี้ได้รับผลกระทบ ด้วยตัวเลือกต่อไปนี้

แสดงส่วนหัวของแถวและคอลัมน์     แสดงหมายเลขแถว ทางด้านซ้าย (เมื่อคุณกำลังใช้โหมดซ้ายไปขวา) หรือด้านขวา (เมื่อคุณกำลังใช้โหมดภาษาแบบขวาไปซ้าย) ของตัวอักษรเวิร์กชีตและคอลัมน์ที่ด้านบนของแผ่นงาน

แสดงสูตรในเซลล์แทนผลลัพธ์จากการคำนวณของพวกเขา     แสดงสูตรในเซลล์แทนที่เป็นค่าที่สร้างสูตร

แสดงตัวแบ่งหน้า     แสดงตัวแบ่งหน้าได้โดยอัตโนมัติ โดย Excel

แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์     แสดงเป็น 0 (ศูนย์) ในเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าศูนย์

แสดงสัญลักษณ์เค้าร่างถ้าเค้าร่างจะถูกนำไปใช้     แสดงสัญลักษณ์เค้าร่าง สัญลักษณ์เค้าร่างจะไม่แสดงเว้นแต่ว่าแผ่นงานประกอบด้วยเค้าร่าง

แสดงเส้นตาราง     แสดงเส้นตารางของเซลล์ เมื่อต้องการพิมพ์เส้นตาราง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์ ภายใต้เส้นตาราง ในกลุ่มตัวเลือกของแผ่นงาน บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ

 • สีของเส้นตาราง     ตั้งค่าสีสำหรับเส้นตาราง ถ้าคุณคลิกอัตโนมัติ สีของเส้นตารางคือโดยยึดตามข้อความสีที่กำหนดไว้ในแผงควบคุมของ Windows

สูตร

เปิดใช้งานการคำนวณแบบ multi-threaded     ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ทำให้การคำนวณได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ตัวประมวลผลหลาย โปรดสังเกตว่า Excel สนับสนุนเฉพาะใช้แกนตัวประมวลผลได้ถึง 64

จำนวนเธรดการคำนวณ     ช่วยให้คุณสามารถระบุจำนวนตัวประมวลผลที่ใช้สำหรับการคำนวณ

 • ใช้ตัวประมวลผลทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้     ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ใช้ทั้งหมดของตัวประมวลผลที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ด้วยตนเอง     ช่วยให้คุณสามารถระบุจำนวนตัวประมวลผลที่คุณต้องการใช้ ในกล่องด้วยตนเอง ใส่ตัวเลขค่าบวกเลขระหว่าง 1 ถึง 1024

เมื่อคำนวณเวิร์กบุ๊กนี้

เมื่อคำนวณเวิร์กบุ๊กนี้    เลือกสมุดงานในกล่องรายการนี้ได้รับผลกระทบ ด้วยตัวเลือกต่อไปนี้

อัปเดตการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ๆ     คำนวณ และการอัปเดสูตรที่มีการอ้างอิงไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ตั้งค่าทศนิยมตามที่แสดง     เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรค่าที่เก็บไว้ในเซลล์จากความเที่ยงตรงแบบเต็ม (15 หลัก) เมื่อต้องการจัดรูปแบบใดก็ตามจะแสดง รวมถึงทศนิยม

ระบบวันแบบ 1904 ใช้     เปลี่ยนวันเริ่มต้นวันทั้งหมดจะถูกคำนวณจาก 1 มกราคม 1900, 2 มกราคม แบบ 1904

บันทึกค่าลิงก์ภายนอก     บันทึกสำเนาของค่าที่อยู่ในเอกสารภายนอกที่เชื่อมโยงไปยังเวิร์กชีต Excel ถ้าแผ่นงานที่ มีลิงก์ไปยังช่วงขนาดใหญ่บนเอกสารภายนอกจำเป็นต้องมีจำนวนเนื้อที่ดิสก์ที่ผิดปกติขนาดใหญ่ หรือใช้เวลานานมากเพื่อเปิด ล้างกล่องกาเครื่องหมายบันทึกค่าลิงก์ภายนอก สามารถลดเนื้อที่ดิสก์และเวลาที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเปิดการทำงาน แผ่นงาน

General

ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง     เล่นเสียงพร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โปรแกรม Microsoft Office เช่นเปิด บันทึก และพิมพ์ไฟล์ และแสดงข้อผิดพลาด คุณสามารถเปลี่ยนเสียงที่ได้กำหนดให้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแผงควบคุม ใน Microsoft Windows คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม ใน Windows Vista คลิกฮาร์ดแวร์และเสียง แล้ว คลิ กเสียง คลิกแท็บเสียง เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ คลิกเหตุการณ์ของโปรแกรมในรายการ และเลือกเสียงที่จะนำไปใช้ ใน Windows XP คลิกเสียง เสียง และอุปกรณ์เล่นเสียง คลิกเปลี่ยนแบบเสียง และจากนั้น คลิกแท็บเสียง ถ้าคุณเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง ในโปรแกรม Office หนึ่ง นั้นจะยังถูกเปิด หรือปิดสำหรับโปรแกรม Office อื่น ๆ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียงเมื่อต้องการเล่นเสียงส่วนใหญ่

ให้ผลตอบสนองกับภาพเคลื่อนไหว     แสดงการเคลื่อนย้ายแผ่นงาน และเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแทรก หรือลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ ภาพเคลื่อนไหวอาจทำให้ช้าวิดีโอประสิทธิภาพการทำงานบนระบบบางอย่าง

ละเว้นแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE)     ป้องกันไม่ให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE)

ถามเมื่อมีการอัปเดตลิงก์โดยอัตโนมัติ     แสดงข้อความที่ช่วยให้คุณยืนยันก่อนที่จะถูกอัปเดรายการที่เชื่อมโยง

แสดงข้อผิดพลาดสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ add-in ของ     แสดงข้อผิดพลาดในการติดต่อผู้ใช้ของ add-in ที่คุณติดตั้ง และใช้

มาตราส่วนเนื้อหาสำหรับ A4 หรือขนาดกระดาษ 8.5 x 11"     สำหรับประเทศหรือภูมิภาคบางรายการ ขนาดกระดาษมาตรฐานคือ ตัวอักษร สำหรับผู้อื่น ขนาดมาตรฐานคือ A4 เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ Excel เพื่อปรับเอกสารที่ถูกจัดรูปแบบสำหรับขนาดกระดาษมาตรฐานของประเทศหรือภูมิภาค (ตัวอย่างเช่น A4) อื่นเพื่อให้พวกเขาพิมพ์ได้อย่างถูกต้องบนขนาดกระดาษมาตรฐานสำหรับประเทศหรือภูมิภาค (ตัวอย่างเช่น ตัวอักษร) ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้มีผลต่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น จะไม่มีผลต่อการจัดรูปแบบในเอกสารของคุณ

เมื่อเริ่มใช้งาน เปิดไฟล์ทั้งหมดใน     เมื่อเริ่มใช้งาน Excel โดยอัตโนมัติเปิดไฟล์จากโฟลเดอร์ที่คุณพิมพ์ในกล่องข้อความนี้ พิมพ์เส้นทางแบบเต็มไปยังโฟลเดอร์ในกล่องข้อความเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์

ตัวเลือกเว็บ      ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับวิธีค้นหาข้อมูลใน Excel และตอบสนองต่อเมื่อข้อมูลถูกดูในเว็บเบราว์เซอร์

ตัวเลือกบริการ     ช่วยให้คุณสามารถระบุลูกค้าคำติชมและเอกสารตัวเลือกการจัดการ

ความเข้ากันได้ของ lotus

แป้นเมนูของ Microsoft Office Excel     ตั้งค่าคีย์ที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงคำสั่งบน Ribbon ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

เปลี่ยนแป้นนำทาง     เรียกใช้ชุดไออื่นของแป้นสำหรับนำทางในแผ่นงาน ป้อนสูตร ป้ายชื่อรายการ และการดำเนินการอื่น ๆ

ตั้งค่าความเข้ากันได้ของ lotus สำหรับ

ตั้งค่าความเข้ากันได้ของ lotus สำหรับ     เลือกแผ่นงานในกล่องรายการนี้ได้รับผลกระทบ ด้วยตัวเลือกต่อไปนี้

เปลี่ยนการประเมินสูตร     เปิดขึ้น และประเมินไฟล์ Lotus 1-2-3 โดยไม่สูญเสีย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Excel ประเมินค่าสตริงข้อความเป็น 0 (ศูนย์), นิพจน์บูลีเป็น 0 หรือ 1 และเกณฑ์ฐานข้อมูลตามกฎที่ใช้ใน Lotus 1-2-3

เปลี่ยนรายการสูตร     แปลงสูตรที่ป้อนใน Lotus 1-2-3 ปล่อย 2.2 ไวยากรณ์ไวยากรณ์ Excel และทำให้ชื่อที่กำหนดไว้ใน Excel ทำงานเช่นชื่อที่กำหนดไว้ใน Lotus 1-2-3

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×