ตัวเลือกของ Word (แสดง)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Word คุณสามารถใช้มุมมอง Backstage เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกของ Word ได้อย่างง่ายดาย

ในบทความนี้

ตัวเลือกการแสดงหน้า

แสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอเสมอ

ตัวเลือกการพิมพ์

ตัวเลือกการแสดงหน้า

แสดงที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงระยะขอบบนและด้านล่างของหน้า รวมถึงเนื้อหาของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

แสดงเครื่องหมายปากกาเน้นข้อความ     เลือกตัวเลือกนี้จะแสดงข้อความที่เน้น บนหน้าจอ และ ในเอกสารที่พิมพ์ออกมา

มือเอกสารใน hover     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงข้อมูลเช่น Url และผู้ตรวจทานข้อคิดเห็นในกล่องที่ป็อปอัพสีเหลือง มือ หรือที่เรียกว่าจอ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ของคุณบนการเชื่อมโยงหลายมิติ เครื่องหมายอ้างอิงข้อคิดเห็น หรือเนื้อหาที่คล้ายกัน

ด้านบนของหน้า

แสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอเสมอ

อักขระแท็บ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแท็บอักขระเป็นลูกศร

ช่องว่าง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงช่องว่างระหว่างคำเป็นจุด

เครื่องหมายย่อหน้า     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงสิ้นสุดของย่อหน้าที่มีสัญลักษณ์ย่อหน้า

ข้อความที่ซ่อน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเส้นประภายใต้ข้อความที่ถูกจัดรูปแบบซ่อน

แทนยัติภังค์ไม่จำเป็น     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเครื่องหมายยัติภังค์ที่ระบุตำแหน่งที่จะหารคำที่ส่วนท้ายของเส้น ยัติภังค์ไม่พิมพ์เว้นแต่ว่าคำแบ่งจริงที่ส่วนท้ายของเส้น เมื่อคำแบ่งเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ยัติภังค์เผื่อเลือกพิมพ์เป็นเครื่องหมายยัติภังค์ทั่วไป

สมอวัตถุ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงจุดยึดวัตถุ ซึ่งระบุว่า วัตถุถูกแนบไปกับย่อหน้าที่กำหนด

ตัวแบ่งไม่จำเป็น    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมตำแหน่งที่คำหรือวลีจะแบ่งเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word กับผิดภาษาเอเชียตะวันออก ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้ล่าสุดไม่ถูกต้องของข้อความ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบทั้งหมด     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระจัดรูปแบบทั้งหมดที่แสดงอยู่ในส่วนแสดงเสมอเครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอ หรือไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ เมื่อคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ระบบจะแสดงเฉพาะการจัดรูปแบบอักขระที่ระบุ โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายในส่วนแสดงเสมอเครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดตัวเลือกนี้เปิด หรือปิด โดยการคลิกแสดง/ซ่อน ในกลุ่มย่อหน้า ของแท็บหน้าแรก อย่างรวดเร็ว

รูป Ribbon ของ Word

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกการพิมพ์

พิมพ์รูปวาดที่สร้างขึ้นใน Word     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งหมดวัตถุรูปวาด เช่นรูปร่างและกล่องข้อความ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้อาจเร็วกระบวนการพิมพ์ของคุณ เนื่องจาก Word พิมพ์เป็นกล่องเปล่าในตำแหน่งของแต่ละวัตถุรูปวาด

พิมพ์สีพื้นหลังและรูป     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์สีพื้นหลังและรูปภาพทั้งหมด ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้อาจรวดเร็วของกระบวนการพิมพ์

พิมพ์คุณสมบัติเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลสรุปของเอกสารบนหน้าที่แยกต่างหากหลังจากจะพิมพ์เอกสาร Word เก็บข้อมูลสรุปในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

พิมพ์ข้อความที่ซ่อน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความทั้งหมดที่ถูกจัดรูปแบบซ่อน Word พิมพ์ขีดเส้นใต้จุดที่ปรากฏขึ้นภายใต้ข้อความซ่อนอยู่บนหน้าจอ

อัปเดตเขตข้อมูลก่อนพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงเขตข้อมูลทั้งหมดในเอกสารก่อนที่คุณพิมพ์

การอัปเดตข้อมูลการเชื่อมโยงก่อนพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลการเชื่อมโยงทั้งหมดในเอกสารก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×