ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตัวเลือกของ Word (ทั่วไป)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวเลือกที่คุณสามารถดู และอัปเดตการตั้งค่าสำหรับ Word เอกสารของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดลักษณะของคุณได้ ตัวเลือกทั่วไปช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วนบุคคล และตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับสำเนาของเอกสารและ Word

เมื่อต้องการดูตัวเลือกทั่วไปสำหรับการทำงานกับ Word คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ทั่วไป

เมนูตัวเลือกทั่ว ไป/Word 2016 2013

แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดง แถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก มีการเข้าถึงด่วนไปยังเครื่องมือจัดรูปแบบ

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์การจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

ปรับปรุงเนื้อหาของเอกสารในขณะที่ลาก     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ Word เมื่อต้องการปรับเค้าโครงเมื่อคุณลากวัตถุเช่นรูปภาพและกล่องข้อความ

คำแนะนำสไตล์     เลือกสไตล์เพื่อควบคุมว่า Word แสดงคำอธิบายจอและลักษณะการทำงานกับชื่อปุ่ม

ชื่อผู้ใช้     พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อผู้ใช้นี้เกี่ยวข้องกับการตรวจทานใด ๆ ที่คุณทำไปยังเอกสารเมื่อใช้ฟีเจอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้คือชื่อผู้เขียนเกี่ยวข้องกับเอกสารที่คุณสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ในหน้าปกปแบบซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เขียน Word แสดงชื่อผู้ใช้นี้โดยอัตโนมัติ

ชื่อย่อ     พิมพ์ชื่อย่อของคุณในกล่อง ชื่อย่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อที่เชื่อมโยงกับชื่อผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อย่อเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นใด ๆ ที่คุณเพิ่มเมื่อคุณรีวิวเอกสาร

ใช้ค่าเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงการลงชื่อเข้า Office เสมอ     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ Word จะแสดงชื่อผู้ใช้นี้และชื่อย่อเหล่านี้แม้ว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ Office ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่แสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน

พื้นหลังของ office     เลือกจากรายการของรูปแบบพื้นหลังที่มีอยู่แล้ว

ธีมของ office     เลือกจากรายการของธีมของ Office อยู่แล้วภายใน

เลือกนามสกุลคุณต้องการเปิดตามค่าเริ่มต้น     คลิกโปรแกรมเริ่มต้น เพื่อดู และเปลี่ยนแปลงรายการของชนิดไฟล์ที่ Word เปิดตามค่าเริ่มต้น

แจ้งให้ทราบว่า Word ไม่เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับการดู และแก้ไขเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้รับพร้อมท์ให้ตั้งค่า Word เป็นแอปพลิเคชันของคุณเริ่มต้นสำหรับการดู และแก้ไขเอกสาร

เปิดสิ่งที่แนบมาอีเมลและไฟล์อื่น ๆ แก้ไขในมุมมองการอ่าน    ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดสิ่งที่แนบมาอีเมลในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ แทนที่เป็นมุมมองการอ่าน

แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นของ Word     ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการเลี่ยงผ่านหน้าจอเริ่มต้นเมื่อคุณเปิด Word

เมื่อต้องการดูตัวเลือกทั่วไปสำหรับการทำงานกับ Word คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ทั่วไป

แผงตัวเลือกทั่วไปของ Word 2010

แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก มีการเข้าถึงการจัดรูปแบบเครื่องมือด่วน

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างผลจากการจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

แบบแผนชุดสี    เลือกตัวเลือกจากรายการการเปลี่ยนแบบแผนชุดสีของโปรแกรม

คำแนะนำสไตล์     เลือกสไตล์จากรายการเพื่อควบคุมการแสดงชื่อของปุ่มและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม เลือกแสดงคำอธิบายฟีเจอร์ในคำแนะนำ สำหรับชื่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เลือกไม่ต้องแสดงคำอธิบายฟีเจอร์ในคำแนะนำ สำหรับชื่อปุ่มเท่านั้น หรือเลือกไม่ต้องแสดงคำแนะนำ สำหรับการไม่ใช้งานเลย

ชื่อผู้ใช้     พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อที่ปรากฏต่อไปนี้จะถูกเชื่อมโยงกับตรวจทานแก้ไขที่คุณทำเมื่อคุณรีวิวเอกสาร โดยใช้คุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้คือชื่อผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่คุณสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ในหน้าปกปแบบซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เขียน ชื่อที่ปรากฏในกล่องชื่อผู้ใช้ จะใช้โดยอัตโนมัติ

ชื่อย่อ     พิมพ์ชื่อย่อของคุณในกล่องชื่อย่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อย่อที่ปรากฏต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นที่คุณเพิ่มเมื่อคุณรีวิวเอกสาร

อีเมลที่เปิดสิ่งที่แนบมาในมุมมองการอ่านหน้าจอแบบเต็ม     ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้แสดงเอกสารในมุมมองการอ่านหน้าจอแบบเต็มเมื่อพวกเขาถูกเปิดจากอีเมลการสิ่งที่แนบมา ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดสิ่งที่แนบมาอีเมลในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

เมื่อต้องการดูตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำงานกับ Word คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Word แล้ว คลิ กเป็นที่นิยม

ตัวเลือกที่ได้รับความนิยม Word 2007

แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก มีการเข้าถึงการจัดรูปแบบเครื่องมือด่วน

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างผลจากการจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

แท็บนักพัฒนาที่แสดงใน Ribbon     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแท็บนักพัฒนา บน Ribbon ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 Ribbon คือ คอมโพเนนต์ของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent แท็บนักพัฒนา มีแมโคร และเครื่องมือสำหรับการเขียนฟอร์ม ตลอดจนฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ XML ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนแท็บนักพัฒนา

ClearType ใช้เสมอ     ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้เปิดใช้งาน ClearType เพื่อทำให้ข้อความที่อ่านง่ายขึ้น ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องรีสตาร์ Microsoft Office Word สำหรับการตั้งค่ามีผล

หมายเหตุ: 

  • ตั้งค่านี้นำไปใช้กับโปรแกรม Office ทั้งหมด

  • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แทนการตั้งค่า ClearType ใน Windows ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

อีเมลที่เปิดสิ่งที่แนบมาในมุมมองการอ่านหน้าจอแบบเต็ม     ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้แสดงเอกสารในมุมมองการอ่านหน้าจอแบบเต็มเมื่อพวกเขาถูกเปิดจากอีเมลการสิ่งที่แนบมา ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดสิ่งที่แนบมาอีเมลในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

แบบแผนชุดสี    เลือกตัวเลือกจากรายการการเปลี่ยนแบบแผนชุดสีของโปรแกรม

คำแนะนำสไตล์     เลือกสไตล์จากรายการเพื่อควบคุมการแสดงชื่อของปุ่มและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม เลือกแสดงคำอธิบายฟีเจอร์ในคำแนะนำ สำหรับชื่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เลือกไม่ต้องแสดงคำอธิบายฟีเจอร์ในคำแนะนำ สำหรับชื่อปุ่มเท่านั้น หรือเลือกไม่ต้องแสดงคำแนะนำ สำหรับการไม่ใช้งานเลย

ชื่อผู้ใช้     พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อที่ปรากฏต่อไปนี้จะถูกเชื่อมโยงกับตรวจทานแก้ไขที่คุณทำเมื่อคุณรีวิวเอกสาร โดยใช้คุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้คือชื่อผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่คุณสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ในหน้าปกปแบบซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เขียน ชื่อที่ปรากฏในกล่องชื่อผู้ใช้ จะใช้โดยอัตโนมัติ

ชื่อย่อ     พิมพ์ชื่อย่อของคุณในกล่องชื่อย่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อย่อที่ปรากฏต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นที่คุณเพิ่มเมื่อคุณรีวิวเอกสาร

เลือกภาษาคุณต้องการใช้กับ Office     คลิกการตั้งค่าภาษา การเปิดใช้งานฟีเจอร์จำเป็นสำหรับภาษาคุณต้องการใช้ในระบบ Microsoft Office 2007

ไม่พบตัวเลือกที่คุณกำลังมองหาต่อไปนี้ ลองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ตัวเลือกของ Word (ขั้นสูง)

ตัวเลือกของ Word (แสดง)

เรายินดีรับฟัง!

อัปเดตแล้ว 11 พฤษภาคม 2018 ขอบคุณต่อคำติชมลูกค้า

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าไม่ใช่ค่าเดิมประโยชน์เป็นพิเศษ ให้เราทราบสิ่งที่ถูกทำให้สับสน หรือหายไป โปรดใส่Word และคุณกำลังใช้เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×