ตัวเลือกของ outlook (ทั่วไป)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการดูตัวเลือกทั่วไปสำหรับการทำงานกับ Outlook คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ทั่วไป

ในบทความนี้

ตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ใช้

ทำสำเนาของ Microsoft Office

ตัวเลือกเริ่มต้น

ตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ใช้

แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก มีการเข้าถึงการจัดรูปแบบเครื่องมือด่วน

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างผลจากการเปลี่ยนแปลงในข้อความที่จัดรูปแบบ

คำแนะนำสไตล์     เลือกสไตล์เพื่อควบคุมว่า Outlook แสดงคำอธิบายจอและลักษณะการทำงานกับชื่อปุ่ม

ด้านบนของหน้า

ทำสำเนาของ Microsoft Office

ชื่อผู้ใช้     พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ

ชื่อย่อ     พิมพ์ชื่อย่อของคุณในกล่องชื่อย่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อเกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้ของคุณ

ใช้ค่าเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงการลงชื่อเข้า Office เสมอ     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ Office จะแสดงชื่อผู้ใช้นี้และชื่อย่อเหล่านี้แม้ว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ Office ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่แสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน

พื้นหลังของ office     เลือกจากรายการของรูปแบบพื้นหลังที่มีอยู่แล้ว

ธีมของ office     เลือกจากรายการของธีมของ Office อยู่แล้วภายใน

ตัวเลือกเริ่มต้น

ทำให้ Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน     คลิกโปรแกรมเริ่มต้น เพื่อดู และเปลี่ยนแปลงรายการของชนิดไฟล์ที่ Outlook เปิดตามค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×