ตัวเลือกของ office (ทั่วไป)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการดูตัวเลือกทั่วไปสำหรับการทำงานกับโปรแกรม Office คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ทั่วไป

ตัวเลือกทั่วไปแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรม Office และคุณกำลังใช้เวอร์ชัน แต่ส่วนใหญ่โปรแกรมต่อไปนี้:

ตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ใช้

ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Microsoft Office ในแบบที่คุณต้องการ

ตัวเลือกเริ่มต้น

ตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ใช้

แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนเลือก     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก มีการเข้าถึงการจัดรูปแบบเครื่องมือด่วน

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงตัวอย่างผลจากการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบในเอกสาร

ลักษณะคำแนะนำ     เลือกสไตล์เพื่อควบคุมว่าโปรแกรมแสดงคำอธิบายจอและลักษณะการทำงานกับชื่อปุ่ม

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Microsoft Office ในแบบที่คุณต้องการ

ชื่อผู้ใช้     พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ

ชื่อย่อ     พิมพ์ชื่อย่อของคุณในกล่องชื่อย่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อเกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้ของคุณ

ใช้ค่าเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงการลงชื่อเข้า Office เสมอ     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมแสดงชื่อผู้ใช้และชื่อย่อเหล่านี้แม้ว่าคุณลงชื่อเข้า Office ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่แสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน

พื้นหลังของ office     เลือกจากรายการของรูปแบบพื้นหลังที่มีอยู่แล้ว

ชุดรูปแบบ office     เลือกจากรายการของธีม Office ที่มีอยู่แล้ว

เริ่มค่าตัวเลือก

แจ้งให้ทราบว่า [โปรแกรม] ไม่ได้เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับดู และแก้ไขเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้รับพร้อมท์ให้ตั้งค่าโปรแกรม Office เป็นแอปพลิเคชันของคุณเริ่มสำหรับดู และแก้ไขเอกสาร

แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้น [โปรแกรม]     ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการเลี่ยงผ่านหน้าจอเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดโปรแกรม

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ตัวเลือกของ Word (ทั่วไป)

ตัวเลือกของ outlook (ทั่วไป)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×