ตัวเลือกของ Word (ขั้นสูง)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ขั้นสูงตัวเลือกของ Word เพื่อกำหนดแก้ไขงาน แสดงเอกสาร พิมพ์กำหนดลักษณะ และอื่น ๆ

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกของ Word ของคุณขั้นสูง เลือกไฟล์>ตัวเลือกและในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกขั้นสูง

ตัวเลือกการแก้ไข

ตั้งค่าวิธีคุณเลือก แทน และจัดรูปแบบคำและย่อหน้า

ตัวเลือกการแก้ไขของ Word 2013

ตัด คัดลอก และวาง

เลือกวิธีที่คุณต้องการวางเนื้อหาและรูป ในเอกสารเดียวกัน หรือระ หว่างแอและเอกสารต่าง ๆ

ตัวเลือกตัด คัดลอก และวางของ Word 2013

ขนาดและคุณภาพรูป

นำรูปขนาด และคุณภาพการตั้งค่า สำหรับเอกสารเปิดอยู่ หรือเอกสารใหม่ทั้งหมด

ตัวเลือกขนาดรูปและคุณภาพของ Word 2013

แผนภูมิ

อนุญาตให้จัดรูปแบบและป้ายชื่ออยู่กับจุดข้อมูล แบบกำหนดเองแม้ว่าแผนภูมิมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือกแผนภูมิของ Word 2013

แสดงเนื้อหาของเอกสาร

เลือกรูป ข้อความ และตัวเลือกรูปภาพ

Word 2013 แสดงตัวเลือกเนื้อหาของเอกสาร

แสดง

เลือกรูปแบบหน่วยวัด แสดงแถบเลื่อน และเลือกหมายเลขของเอกสารที่แสดงอยู่ในรายการเอกสารล่าสุด

ตัวเลือกการแสดงของ Word 2013

พิมพ์

การปรับให้เหมาะสมลักษณะที่ปรากฏของเวอร์ชันเสียของสำเนาของเอกสาร หรือเปลี่ยนขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์

ตัวเลือกการพิมพ์ของ Word 2013

บันทึก

บันทึกสำเนาสำรอง โดยอัตโนมัติบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังเทมเพล หรืออนุญาตให้บันทึกสำเนาสำรองไว้

ตัวเลือกการบันทึกของ Word 2013

รักษาความเที่ยงตรงเมื่อแชร์เอกสารนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลักษณะที่ปรากฏของเอกสารของคุณจะถูกรักษาไว้เมื่อคุณแชร์เอกสารกับใครบางคนที่ใช้ Word เวอร์ชันอื่น

ตัวเลือก รักษาความเที่ยงตรง ใน Word 2013

ทั่วไป

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวเลือกในส่วนนี้ ที่ Word จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ โดยการเลือกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ หรือเลือกที่จะเปิดเอกสารในมุมมองแบบร่าง

ตัวเลือกทั่วไปของ Word 2013

ตัวเลือกเค้าโครงสำหรับ:

ปรับเปลี่ยนเค้าโครง เช่นระยะห่างตัวอักขระ สำหรับเอกสารเปิดอยู่หรือเอกสารใหม่ทั้งหมด

ตัวเลือกเค้าโครงของ Word 2013 สำหรับตัวเลือก

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกของ Word ของคุณขั้นสูง เลือกไฟล์>ตัวเลือกและในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกขั้นสูง

ในบทความนี้

ตัวเลือกการแก้ไข

ตัด คัดลอก และวาง

ขนาดและคุณภาพรูป

แสดงเนื้อหาของเอกสาร

แสดง

พิมพ์

เมื่อพิมพ์เอกสารนี้

บันทึก

รักษาความเที่ยงตรงเมื่อแชร์เอกสารนี้

ทั่วไป

ความเข้ากันได้

ตัวเลือกความเข้ากันได้สำหรับ

ตัวเลือกการแก้ไข

พิมพ์แทนข้อความที่เลือก     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการลบข้อความที่เลือกเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Microsoft Office Word แทรกข้อความใหม่ที่ด้านหน้าของข้อความที่เลือก และลบข้อความที่เลือก

เมื่อเลือก เลือกคำทั้งหมดโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกคำทั้งหมดเมื่อคุณเลือกส่วนของคำหนึ่ง และส่วนของคำถัดไป การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ยังทำให้ Word เพื่อเลือกคำและช่องว่างที่ตามมาเมื่อคุณคลิกสองครั้งคำนั้น

อนุญาตให้ข้อความจะถูกลาก แล้วปล่อย     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถย้าย หรือคัดลอกข้อความที่เลือก โดยการลาก การย้ายข้อความ เลือกข้อความ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการคัดลอกข้อความ เลือกข้อความ นั้นแล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่

ใช้ CTRL + คลิกการติดตามการเชื่อมโยงหลายมิติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้ง่ายต่อการแก้ไขข้อความของการเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ คุณต้องกด CTRL ในขณะที่คุณคลิกลิงก์เพื่อตามลิงก์ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งาน คลิกการเชื่อมโยงทำให้ Word ไปยังปลายทางของการเชื่อมโยง ซึ่งทำให้ยากต่อการแก้ไขข้อความของลิงก์

วาดเมื่อแทรกรูปร่างอัตโนมัติที่สร้างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวางวาดรอบวัตถุรูปวาด หรือรูปวาดด้วยหมึก และการเขียนเมื่อคุณแทรกลงในเอกสารของคุณ วาดช่วยให้คุณ สามารถจัดเรียงวัตถุรูปวาดและรูปภาพ และย้ายวัตถุเหล่านี้เป็นหน่วย

ใช้การเลือกย่อหน้าแบบพิเศษ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเลือกเครื่องหมายย่อหน้าเมื่อคุณเลือกย่อหน้าทั้งหมด ถ้าคุณมีเครื่องหมายย่อหน้าเมื่อคุณตัด และวางย่อหน้า คุณไม่ต้องออกจากย่อหน้าเปล่า และการจัดรูปแบบของคุณโดยอัตโนมัติอยู่กับย่อหน้า

ใช้เคอร์เซอร์แบบสมาร์ท     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุว่า เคอร์เซอร์ย้ายไป ตามที่คุณเลื่อนขึ้น หรือลง เมื่อคุณกดลูก ศรซ้าย ลูก ศรขวา ลูก ศรขึ้น ลงแป้นลูกศร หรือหลังจากที่คุณเลื่อน เคอร์เซอร์ตอบหน้าในมุมมอง ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้ในขณะนี้

ใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปิดโหมดพิมพ์ทับเปิด หรือปิด ด้วยการกด INSERT

 • ใช้โหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทนข้อความที่มีอยู่เมื่อคุณพิมพ์ ครั้งละหนึ่งอักขระ ถ้ามีเลือกใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ คุณสามารถเปิดตัวเลือกนี้เปิด หรือปิด ด้วยการกด INSERT

เพิ่มอัญประกาศสำหรับลำดับเลขตัวอักษรภาษาฮิบรู     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") เมื่อต้องการใส่หมายเลข

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อบรูถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

พร้อมท์เพื่อปรับปรุงลักษณะ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการได้รับพร้อมท์เมื่อคุณปรับเปลี่ยนข้อความที่มีใช้สไตล์ได้โดยตรงแล้ว นำสไตล์ไปยังข้อความที่มีการปรับเปลี่ยน เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณสามารถอัปเดสไตล์ตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุด หรือนำการจัดรูปแบบของลักษณะ

แสดงรายการสไตล์ปกติที่ใช้สำหรับหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข     เลือกตัวเลือกนี้จะยึดตามรายการสไตล์บนสไตล์ย่อหน้าปกติแทนการใช้สไตล์ย่อหน้ารายการ

ติดตามการจัดรูปแบบ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อติดตามการจัดรูปแบบ ตามที่คุณพิมพ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายรูปเดียวกันไว้ที่ใดก็ตาม ตัวเลือกนี้ต้องถูกเปิดใช้งานก่อนที่คุณสามารถใช้คำสั่งการเลือกข้อความรูปแบบคล้ายกัน บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่ข้อความที่เลือก เมื่อต้องการแสดงรายการของการจัดรูปแบบที่คุณใช้ คลิกคำสั่งตัวเลือก ในบานหน้าต่างสไตล์ ทางแล้ว เลือกจัดรูปแบบย่อหน้าระดับการจัดรูปแบบฟอนต์ และกล่องกาเครื่องหมายแสดงหัวข้อย่อยและการจัดรูปแบบลำดับเลข

 • การจัดรูปแบบเครื่องหมายไม่สอดคล้องกัน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำเครื่องหมายการจัดรูปแบบ ด้วยสีน้ำเงินหยักเมื่อจะคล้ายกับ แต่ไม่เหมือนกับที่เหมือนกันเป็น จัดรูปแบบอื่น ๆ ในเอกสารของคุณ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดตามการจัดรูปแบบ

อัปเดสไตล์ให้ตรงกับส่วนที่เลือก    ในรายการ คลิกเก็บลำดับเลขก่อนหน้าและรูปแบบของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ เพื่อทำให้ย่อหน้าใด ๆ ในที่อยู่เสมอ unnumbered ลักษณะที่ไม่มีตัวเลข คลิกเพิ่มหมายเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อให้กับย่อหน้าทั้งหมดที่มีสไตล์นี้ เมื่อต้องการใส่หมายเลขย่อหน้าใด ๆ ที่มีสไตล์ถูกนำไปใช้

เปิดใช้งานคลิกแล้วพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแทรกข้อความ กราฟิก ตาราง หรือรายการอื่น ๆ ในพื้นที่ว่างของเอกสาร โดยดับเบิลคลิกในพื้นที่ว่าง ฟีเจอร์การคลิกแล้วพิมพ์แทรกย่อหน้า และจัดแนวที่จำเป็นเพื่อจัดตำแหน่งข้อมูลที่คุณคลิกสองครั้งที่นำไปใช้โดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์และมุมมองเค้าโครงเว็บ

 • สไตล์ย่อหน้าเริ่มต้น เลือกสไตล์ที่นำไปใช้กับข้อความเมื่อคุณใช้คลิกแล้วพิมพ์

คำแนะนำในการแสดงการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูรายการทั้งหมดของข้อความอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์อักขระสี่ตัวแรกของรายการ คุณสามารถกด ENTER เพื่อเพิ่มรายการข้อความอัตโนมัติทั้งหมดลงในเอกสารของคุณ หรือคุณยังคงสามารถพิมพ์ข้อความคุณต้องการ ถ้าคุณไม่ต้องการดูคำแนะนำข้อความอัตโนมัติ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

ย้ายเคอร์เซอร์     ตัวเลือกนี้ระบุทิศทางที่เคอร์เซอร์ย้ายเมื่อคุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณหรือไม่

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ทางตรรกะ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ตามทิศทางของข้อความที่พบ ตัวอย่าง เมื่อคุณกำลังใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปตามภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษแล้วข้อความในประโยคเดียวกัน เคอร์เซอร์ย้ายจากขวาไปซ้ายเพื่อไปแต่ละข้อความภาษาอาหรับ และเริ่มที่อักขระอยู่ซ้ายสุดได้แล้ว ในภาษาอังกฤษ word และดำเนินการอยู่จากซ้ายไปขวา

 • แบบเป็นภาพ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ไปยังอักขระถัดไปที่มองเห็นได้อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายจากขวาไปซ้ายเพื่อไปแต่ละภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษแล้วข้อความในประโยคเดียวกัน แป้นลูกศรย้ายจากขวาไปซ้ายโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของข้อความ

เลือก visual เคอร์เซอร์     ตัวเลือกนี้ระบุลักษณะเลือกข้อความ ตามที่คุณขยายส่วนที่เลือก

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • บล็อก เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตัดข้อความบรรทัดขณะที่คุณเลือกลงล่าง กับรายการที่เลือกทั้งหมดที่กำลังความกว้างเดียวกัน

 • แบบต่อเนื่อง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตัดข้อความบรรทัดขณะที่คุณเลือกลงล่าง และความกว้างของเส้นขั้นสุดท้ายของช่วงแตกต่างกัน

ใช้การตรวจสอบลำดับ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบว่าอักขระพิมพ์ใหม่เกิดขึ้นในลำดับที่ถูกต้องที่จะใช้เป็นโทนเครื่องหมาย ตัวกำกับเสียง หรือสระจะถูกวางไว้เหนือ ด้านล่าง ในหน้า หรือข้าง หลังพยัญชนะย้ายไปด้วย

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาสคริปต์ซับซ้อนถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ชนิดและแทน เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทนอักขระที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้กับอักขระตัวพิมพ์ใหม่ถ้าอักขระสองตัวไม่มีอยู่ในคลัสเตอร์ข้อความเดียวกัน

ฟอนต์เอเชียยังนำไปใช้กับข้อความละติน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนอักขระละตินฟอนต์เอเชียเลือกเมื่อคุณฟอนต์เอเชียนำไปใช้กับข้อความที่เลือก ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการอักขระละตินยังคงอยู่ในแบบอักษรละตินในขณะที่คุณฟอนต์เอเชียนำไปใช้กับส่วนเหลือของเอกสาร

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

สลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดและฟอนต์ที่ยึดตามภาษาของข้อความที่มีเคอร์เซอร์อยู่ ถ้าคุณล้างตัวเลือกนี้ มีเปลี่ยนแบบอักษร

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ควบคุมการใช้งานอยู่ IME     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าวิธีการแก้ไข (IME) ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการหยุด IME

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

การตั้งค่า IME     คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับชื่อของ IME ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อตั้งค่า หรือเปลี่ยนข้อความ คีย์บอร์ด แปลงอักขระ และตัวเลือกอื่นสำหรับ IME ที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ด้านบนของหน้า

ตัด คัดลอก และวาง

การวางภายในเอกสารเดียวกัน     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาลงในเอกสารเดียวกันกับที่คุณคัดลอกเนื้อหา ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)      ตัวเลือกนี้เก็บอักขระสไตล์ และเปิดเผยการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก จัดรูปแบบโดยตรงมีลักษณะเช่นขนาดฟอนต์ italic หรือจัดรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในสไตล์ย่อหน้า

 • ผสานรูป     ตัวเลือกนี้ละทิ้งสุดของการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้ในการจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ สไตล์อักขระคุณสมบัติของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์ทันทีเมื่อข้อความจะถูกวาง

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งและไม่ใช่ข้อความรูปองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

วางระหว่างเอกสาร     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกมาจากอีกเอกสารใน Word ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก ข้อกำหนดลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความคัดลอกจะถูกคัดลอกไปยังเอกสารปลายทาง

 • ผสานรูป     ตัวเลือกนี้ละทิ้งส่วนใหญ่การจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้ในการจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ สไตล์อักขระคุณสมบัติของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์ทันทีเมื่อข้อความจะถูกวาง

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งและไม่ใช่ข้อความรูปองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

วางระหว่างเอกสารเมื่อกำหนดลักษณะที่ขัดแย้งกัน     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกมาจากอีกเอกสารใน Word และกำหนดลักษณะที่กำหนดให้กับข้อความคัดลอกในเอกสารที่จะถูกวางข้อความที่ต่างกัน ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ     ตัวเลือกนี้รักษาลักษณะที่ปรากฏของข้อความคัดลอก โดยการกำหนดลักษณะปกติเพื่อวางข้อความ และนำการจัดรูปแบบโดยตรง จัดรูปแบบโดยตรงมีลักษณะเช่นขนาดฟอนต์ ตัวเอียง หรือการจัดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเลียนแบบลักษณะข้อกำหนดของข้อความคัดลอก

 • ใช้สไตล์ปลายทาง (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บชื่อสไตล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อความคัดลอก แต่จะใช้ข้อกำหนดลักษณะของเอกสารที่จะถูกวางข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณคัดลอกข้อความหัวเรื่อง 1 จากเอกสารหนึ่งไปยังอีก ในเอกสารหนึ่ง หัวเรื่อง 1 ซิสใช้สมการ Arial bold, 14 พอยต์ และในเอกสารที่คุณกำลังวางข้อความ หัวเรื่อง 1 ซิสใช้สมการ Cambria bold, 16 พอยต์ เมื่อคุณใช้ตัวเลือกใช้สไตล์ปลายทาง ข้อความวางใช้สไตล์หัวเรื่อง 1, Cambria bold, 16 พอยต์

 • ผสานรูป     ตัวเลือกนี้ละทิ้งข้อกำหนดลักษณะ และจัดรูปแบบที่มากที่สุดที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความที่จะใช้คำอธิบายลักษณะในเอกสารที่จะถูกวางข้อความ

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งและไม่ใช่ข้อความรูปองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

การวางจากโปรแกรมอื่น ๆ     ตัวเลือกนี้แสดงค่าเริ่มต้นลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากโปรแกรมอื่น ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บการจัดรูปแบบของข้อความคัดลอก

 • ผสานรูป     ตัวเลือกนี้ละทิ้งส่วนใหญ่การจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้ลักษณะการจัดรูปแบบโดยตรงใด ๆ ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งและไม่ใช่ข้อความรูปองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

แทรก/วางรูปภาพเป็น     ตัวเลือกนี้แสดงวิธี Word แทรกรูปภาพที่สัมพันธ์กับข้อความในเอกสารของคุณ คุณสามารถแทรกรูปภาพแบบอินไลน์กับข้อความ อนุญาตรูปเมื่อต้องการย้าย ด้วยข้อความ หรือตัดข้อความรอบ ในหน้า หรือข้าง หลังรูปภาพ ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • แนวเดียวกับข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกในย่อหน้าว่าจะมีข้อความ ตัวเลือกนี้จะใช้ตามค่าเริ่มต้น กราฟิกย้าย ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ คุณสามารถลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งแบบเดียวกับที่คุณลากข้อความ

 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบข้างทั้งหมดของสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูปภาพ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • แน่น     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบ ๆ รูปภาพในรูปร่างไม่สม่ำเสมอรอบ ๆ รูปจริง ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • อยู่หลังข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกให้กราฟิกวางนั้นกลายเลเยอร์ของตัวเองอยู่หลังข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบรูปภาพได้ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ด้านหน้าของข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกให้กราฟิกวางนั้นกลายเลเยอร์ของตัวเองด้านหน้าของข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบรูปภาพได้ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ถึง     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบ ๆ กราฟิก รวมถึงการเติมช่องว่างที่ถูกสร้างขึ้นตามรูปร่าง concave เช่นเสี้ยวแบบ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ด้านบนและล่าง     ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้ข้อความจากตัดด้านข้างของกราฟิก ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

ทำให้สัญลักษณ์และตัวเลขเมื่อวางข้อความที่ มีตัวเลือกเก็บข้อความเท่านั้น     เลือกตัวเลือกการแปลงลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อนี้ลงในข้อความสัญลักษณ์

เพิ่มอักขระควบคุมในตัดและคัดลอก    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ขวาไปซ้ายเมื่อคุณตัด หรือคัดลอกข้อความจากเอกสาร Word และวางข้อความธรรมดา (ตัวอย่างเช่น ใน Notepad)

ใช้แป้น Insert สำหรับการวาง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้แป้น INSERT เพื่อแทรกเนื้อหาของ Office คลิปบอร์ดลงในเอกสาร

ปุ่มการแสดงตัวเลือกการวางเมื่อวางเนื้อหาลง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงปุ่มตัวเลือกการวาง เมื่อคุณวางเนื้อหา คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง เมื่อต้องการแทน หรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำในส่วนนี้ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word

ใช้ตัด และวาง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการปรับการวางข้อความโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณสามารถคลิกการตั้งค่า การตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการวาง

 • ตั้งค่า     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่า ใช้กล่องโต้ตอบนี้เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้นลักษณะการทำงานเมื่อผสาน ตัด และวางข้อความ คุณสามารถแทนลักษณะการทำงานเริ่มต้น โดยใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดลงในเอกสารของคุณ ปุ่มนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตัวเลือกใช้ตัด และวาง ถูกเปิดใช้งาน

  • ใช้ตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับ     คลิกข้อมูลในรายการเพื่อเลือกการกำหนดค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการกำหนดค่าของคุณเอง คลิกกำหนดเอง ในรายการนี้

  • ปรับประโยคและ word ระยะห่างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเอาช่องว่างเพิ่มเติมเมื่อการลบข้อความ หรือเพิ่มช่องว่างจำเป็นเมื่อวางข้อความจากคลิปบอร์ด

  • ย่อหน้าปรับระยะห่างบนวาง     เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างย่อหน้าว่าง และ เพื่อป้องกันไม่ให้มีระยะห่างย่อหน้าที่สอดคล้องกัน

  • ปรับการจัดรูปแบบตารางและจัดตำแหน่งบนวาง     เลือกตัวเลือกเพื่อควบคุมการจัดรูปแบบและการจัดแนวของตารางนี้ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน เซลล์เดียวจะถูกวางเป็นข้อความ สำหรับส่วนใด ๆ ในตารางจะถูกวาง เป็นแถวลงในตารางที่มีอยู่ (แทนที่ จะ เป็นตารางที่ซ้อนกัน), และเมื่อคุณเพิ่มตารางลงในตารางที่มีอยู่ ตารางวางถูกปรับเพื่อให้เข้ากับตารางที่มีอยู่

  • ลักษณะการทำงานลักษณะสมาร์ท     เลือกตัวเลือกนี้จะไม่มีผล การปรับแต่งลักษณะการทำงานของสไตล์เมื่อวางเนื้อหา ใช้ตัวเลือกการวาง ในส่วนตัด คัด ลอก และวาง ตัวเลือกขั้นสูง

  • ผสานการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft PowerPoint     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อคุณวางเนื้อหาจากงานนำเสนอ PowerPoint เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน การจัดรูปแบบของข้อความรอบข้าง หรือตารางจะถูกนำไปใช้ กับข้อความวาง ใช้ล่าสุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ตัวเลข หรือรายการ สไตล์จะนำไปใช้กับรายการวาง และลักษณะที่ปรากฏของรายการเช่นตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ รูป วัตถุ OLE และรูปร่างจะถูกรักษาไว้จากต้นฉบับใน PowerPoint

  • ปรับการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft Excel     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อวางข้อมูลจาก Excel เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน ข้อมูลวางจะถูกวางในตาราง และแผนภูมิจะถูกวาง เป็นรูปภาพไม่ ใช่OLE วัตถุ

  • ผสานรายการที่วางกับรอบข้างรายการ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลในรายการเพื่อให้สอดคล้องลงในรายการข้างเคียงเมื่อคุณกำลังวางรายการลงในรายการ

ด้านบนของหน้า

ขนาดและคุณภาพรูป

ขนาดและคุณภาพรูป    เลือกเอกสารที่ตั้งค่าเหล่านี้นำไปใช้ ในรายการ คลิกชื่อของเอกสารที่เปิดอยู่ หรือคลิกเอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อทำให้การตั้งค่านี้นำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการสร้าง

ละทิ้งข้อมูลการแก้ไข    เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะรูปภาพที่แก้ไข ข้อมูลจากรูปภาพต้นฉบับ ก่อนที่มีการแก้ไข จะไม่พร้อมใช้งาน

บีบอัดรูปภาพในไฟล์    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บรูปภาพของพวกเขาขนาดเต็ม ตัวเลือกนี้อาจทำให้เอกสารไฟล์ขนาดใหญ่

ตั้งค่าเริ่มต้นผลลัพธ์ที่ต้องการ    ตัวเลือกนี้กำหนดความละเอียดของรูปภาพที่ถูกบีบอัด เลือกค่าสำหรับพิกเซลต่อนิ้ว (ppi) จากรายการ

 • เป็น 220 ppi    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะพิมพ์เอกสารของคุณ

 • 150 ppi    เลือกตัวเลือกนี้สำหรับเอกสารที่จะถูกอ่านบนหน้าจอ

 • เป็น 96 ppi    เลือกตัวเลือกนี้สำหรับเอกสารที่คุณต้องการส่งในอีเมล

ด้านบนของหน้า

แสดงเนื้อหาของเอกสาร

แสดงสีพื้นหลังและรูปในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงรูปภาพและสีพื้นหลัง

แสดงข้อความที่อยู่ในหน้าต่างเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตัดข้อความไปยังหน้าต่างเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านบนหน้าจอ

แสดงตัวแทนรูปภาพ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงช่องว่างในรูปภาพแต่ละตำแหน่งในเอกสารของคุณ ตัวเลือกนี้เร็วกระบวนการเลื่อนดูเอกสารที่ประกอบด้วยรูปภาพเป็นจำนวนมาก

แสดงรูปวาดและกล่องข้อความบนหน้าจอ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยเครื่องมือการวาด Word ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์หรือมุมมองเค้าโครงเว็บ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนรูปวาด และอาจเพิ่มความเร็วในการแสดงของเอกสารที่ประกอบด้วยรูปวาดหลาย จะมีพิมพ์รูปวาดแม้ว่าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

แสดงภาพเคลื่อนไหวข้อความ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหวข้อความบนหน้าจอของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อดูข้อความจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ออกมา

หมายเหตุ: ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อดูข้อความเคลื่อนไหวในเอกสารที่สร้างขึ้นใน Word รุ่นก่อนหน้าWord 2007 เวอร์ชันปัจจุบันของ Word ไม่มีความสามารถในการสร้างข้อความเคลื่อนไหว

อักขระควบคุมการนำเสนอ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระควบคุมขวาไปซ้าย

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงที่คั่นหน้า     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงบุ๊กมาร์กบนหน้าจอ ถ้าคุณกำหนดคั่นหน้าให้กับรายการ รายการคั่นหน้าไว้ปรากฏในวงเล็บเหลี่ยม ([.]) ถ้าคุณกำหนดคั่นหน้าตำแหน่งที่ตั้ง บุ๊กมาร์กจะปรากฏเป็นรูปตัว i เครื่องหมายวงเล็บและรูปตัว i ไม่ปรากฏในเอกสารที่พิมพ์ออกมา

แสดงขอบเขตของข้อความ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเส้นประรอบขอบของข้อความ คอลัมน์ และย่อหน้า ขอบเขตมีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของเค้าโครง จะไม่ปรากฏในเอกสารที่พิมพ์ออกมา

เครื่องหมายครอบตัดนำเสนอ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงมุมของระยะขอบ

แสดงโค้ดเขตข้อมูลค่า     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงโค้ดเขตข้อมูลแทนที่เป็นผลลัพธ์ของเขตข้อมูลในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจดู {เวลา @\"MMMM, d, YYYY" } แทนที่เป็น 4 กุมภาพันธ์ 2008 ได้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อดูผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร คุณสามารถสลับระหว่างการแสดงโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์โค้ดเขตข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการกด ALT+F9

แรเงาเขตข้อมูล     ตัวเลือกนี้แสดงว่า และเขตข้อมูลถูกแรเงา ในรายการ เลือกเสมอ หรือเมื่อเลือก การแรเงาเขตข้อมูลของคุณ เขตข้อมูลการแรเงาทำให้พวกเขาง่ายต่อการระบุ แรเงาปรากฏ บนหน้าจอ แต่ไม่ได้อยู่ ในเอกสารที่พิมพ์

ตัวเลข     ตัวเลือกนี้กำหนดลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขในเอกสาร เลือกรายการจากรายการ

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาอาหรับถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • อาระบิก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่คุ้นเคยกับลำโพงของภาษาอังกฤษและภาษายุโรปอื่น ๆ

 • ภาษาฮินดี เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปคุ้นเคยกับลำโพงของภาษาอาหรับและภาษาฮินดี

 • บริบท เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขตามภาษาของข้อความรอบข้าง

 • ระบบ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขตามตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม

ชื่อเดือน     ตัวเลือกนี้กำหนดลักษณะที่ปรากฏของชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในข้อความภาษาอาหรับ เลือกรายการจากรายการ

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาอาหรับถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • อาระบิก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ชื่อเดือนภายในภาษาอาหรับ

 • การถอดเสียงภาษาอังกฤษ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในการออกเสียงภาษาอังกฤษเต็ม โดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

 • ฝรั่งเศสถอดเสียง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในการออกเสียงฝรั่งเศสเต็ม โดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

ตัวกำกับเสียง     ตัวเลือกนี้แสดงตัวกำกับเสียงในเอกสาร

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าภาษาที่ใช้ตัวกำกับเสียงถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ใช้สีนี้สำหรับตัวกำกับเสียง เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุสีสำหรับการแสดงตัวกำกับเสียงทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงสีของตัวกำกับเสียงในเอกสารต้นฉบับ ในรายการ เลือกสี

ใช้ฟอนต์แบบร่างในมุมมองแบบร่างและเค้าร่าง      บนคอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากรจำกัดมาก เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มความเร็วในการแสดงหน้าจอของเอกสาร

 • ชื่อ     เลือกแบบอักษรที่ใช้สำหรับแบบร่างของเอกสารของคุณ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ฟอนต์แบบร่างในมุมมองแบบร่างและเค้าร่าง

 • ขนาด     เลือกขนาดพอยต์ของฟอนต์แบบร่าง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ฟอนต์แบบร่างในมุมมองแบบร่างและเค้าร่าง

มุมมองเอกสาร     ตัวเลือกนี้ระบุทิศทางของข้อความสำหรับเอกสารใหม่

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ขวาไปซ้าย เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดเค้าโครงเอกสารจากขวาไปซ้าย ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าเริ่มต้นทางด้านขวาของเอกสาร ด้วยไหลไปทางด้านซ้ายของข้อความ

 • จากซ้ายไปขวา เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดเค้าโครงเอกสารจากซ้ายไปขวา ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าเริ่มต้นทางด้านซ้ายของเอกสาร ด้วยไหลทางด้านขวาของข้อความ

แทนฟอนต์     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแทนฟอนต์ ออก ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูว่า เอกสารที่ใช้งานใช้ฟอนต์ใด ๆ ที่ไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าเอกสารใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบเพื่อระบุทดแทนฟอนต์

ด้านบนของหน้า

การแสดงผล

แสดงจำนวนเอกสารล่าสุด     ใส่จำนวนของรายการ เลขระหว่าง 1 ถึง 50 เพื่อแสดงในรายการเอกสารล่าสุด

หมายเหตุ: เฉพาะไฟล์เก้าแรกในรายการถูกกำหนดให้มีคีย์ลัด คุณสามารถเปิดเอกสารเหล่านี้ได้ ด้วยการกด 1 ถึง 9 หลังจากที่คุณกด ALT + F

แสดงหน่วยวัดในหน่วยของ     เลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการใช้ สำหรับไม้บรรทัดแนวนอน และหน่วยวัดที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ

ความกว้างของบานหน้าต่างพื้นที่สไตล์ในมุมมองแบบร่างและเค้าร่าง     พิมพ์ทศนิยมบวก เช่น 0.5 ในกล่องนี้เพื่อเปิดพื้นที่สไตล์ ซึ่งแสดงชื่อของสไตล์นำไปใช้กับข้อความ เมื่อต้องการปิดพื้นที่สไตล์ ใส่ 0

แสดงหน่วยวัดในความกว้างของอักขระ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้อักขระความกว้างเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดเรียงข้อความ เช่นในไม้บรรทัดแนวนอน และแนวตั้ง

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงพิกเซลสำหรับฟีเจอร์ HTML     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้พิกเซลเป็นหน่วยวัดในกล่องโต้ตอบที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะของ HTML

แสดงหน้าต่างทั้งหมดในแถบงาน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงไอคอนบนแถบงาน Microsoft Windows สำหรับแต่ละหน้าต่างที่เปิดอยู่ในโปรแกรม Microsoft Office ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้วางเป็นไอคอนเดียวสำหรับแต่ละโปรแกรมเปิดอยู่บนแถบงาน

แสดงแป้นพิมพ์ลัดในคำแนะนำ     เลือกตัวเลือกนี้จะแสดงคีย์ลัดในคำแนะนำ

แสดงแถบเลื่อนแนวนอน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแถบเลื่อนแนวนอนที่ด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร

แสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแถบเลื่อนแนวตั้งที่ด้านข้างของหน้าต่างเอกสาร

 • แถบเลื่อนไปทางซ้าย เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวางแถบเลื่อนแนวตั้งทางด้านซ้ายของหน้าต่างเอกสาร ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อทำงานกับเอกสารที่นิยมใช้ข้อความจากขวาไปซ้าย

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงไม้บรรทัดแนวตั้งในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งที่ด้านข้างของหน้าต่างเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม้บรรทัด ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บมุมมอง ของ Ribbon คอมโพเนนต์ของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 • แสดงไม้บรรทัดที่ถูกต้องในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งทางด้านขวาของหน้าต่างเอกสาร

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

วางตำแหน่งสำหรับเค้าโครงแทนที่จะอ่านอักขระปรับให้เหมาะสม      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระที่กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ดังนั้นจะปรากฏในเอกสารพิมพ์ออกมาเกี่ยวข้องกับบล็อกของข้อความ ระยะห่างระหว่างอักขระพิเศษเมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน สำหรับอ่านง่ายที่ดีที่สุดบนหน้าจอ ปิดตัวเลือกนี้

ปิดใช้งานการเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์    เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการหยุดใช้การ์ดแสดงผลของคอมพิวเตอร์สำหรับรูปร่างสามมิติแสดง เอฟเฟ็กต์รูปร่าง และเอฟเฟ็กต์ข้อความ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์

ใช้คุณภาพแบบร่าง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารเอียงเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาจรวดเร็วกระบวนการพิมพ์ เครื่องพิมพ์จำนวนมากไม่สนับสนุนฟังก์ชันนี้

พิมพ์ในพื้นหลัง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารในเบื้องหลัง ซึ่งช่วยให้คุณทำงานในขณะที่คุณพิมพ์ ตัวเลือกนี้จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถทำงาน และพิมพ์ในเวลาเดียวกัน ถ้าการทำงานกับเอกสารของคุณในขณะพิมพ์กลายเป็นยอดช้า ปิดตัวเลือกนี้

พิมพ์หน้าลำดับย้อนหลัง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์หน้าลำดับย้อนหลัง เริ่มต้น ด้วยหน้าสุดท้ายในเอกสารของคุณ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณพิมพ์ซองจดหมาย

แท็ก XML พิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์แท็ก XML สำหรับองค์ประกอบ XML ที่จะนำไปใช้กับเอกสาร XML คุณต้องมี Schema ที่แนบมาในเอกสาร และคุณต้องใช้องค์ประกอบที่ได้รับจาก Schema แนบมา แท็กปรากฏในเอกสารที่พิมพ์

พิมพ์โค้ดเขตข้อมูลค่า     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์โค้ดเขตข้อมูลแทนที่เป็นผลลัพธ์ของเขตข้อมูลนั่นคือตัวอย่าง, {เวลา @\"MMMM, d, YYYY" } แทนที่เป็น 4 กุมภาพันธ์ 2008

อนุญาตให้มีเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยติดตามการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงก่อนพิมพ์    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้แน่ใจว่า โค้ดเขตข้อมูลใด ๆ ที่แทรกไว้ในขณะที่เปลี่ยนแปลงที่ติดตามถูกเปิดใช้งานจะพิมพ์แสดงข้อความมีการเปลี่ยนแปลง

พิมพ์บนหน้าสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์หน้าของแต่ละแผ่นงานเมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถของสองด้าน หน้าที่จะพิมพ์ในลำดับย้อนกลับเพื่อที่ว่าเมื่อคุณพลิกซ้อนกันอยู่เมื่อต้องการพิมพ์บนด้านหลัง หน้าที่จะพิมพ์ในลำดับเหมาะสม

พิมพ์บนกระดาษสำหรับการพิมพ์สองด้าน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ด้านหลังของแต่ละแผ่นงานเมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถของสองด้าน หน้าที่จะพิมพ์น้อยเพื่อให้พวกเขาสอดคล้องกับกองซ้อนของหน้าที่มีพิมพ์บนหน้าลำดับย้อนหลัง

เนื้อหามาตราส่วนสำหรับ A4 หรือ 8.5 x 11" ขนาดกระดาษ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับเอกสารซึ่งถูกออกแบบสำหรับกระดาษ 8.5-11 นิ้ว ให้พอดีกับกระดาษ A4 และ เพื่อปรับเอกสารที่ได้รับการออกแบบสำหรับกระดาษ A4 ให้พอดีกับกระดาษ 8.5-11 นิ้ว โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้จะมีผลต่อก็ต่อเมื่อ A4 หรือกระดาษ 8.5-11 นิ้วในเครื่องพิมพ์ที่ไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่ถูกตั้งค่าบนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ของ Word ตัวเลือกนี้มีผลต่อที่พิมพ์ออกมาเฉพาะ จะไม่มีผลต่อการจัดรูปแบบ

เริ่มต้นถาด     ตัวเลือกนี้แสดงถาดเครื่องพิมพ์ที่ถูกใช้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการติดตามการตั้งค่าในเครื่องพิมพ์ของคุณ เลือกใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ การเลือกถาดเฉพาะเจาะจง เลือกในรายการ ตัวเลือกในรายการนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมื่อพิมพ์เอกสารนี้

เมื่อพิมพ์เอกสารนี้     เลือกเอกสารที่การตั้งค่าการพิมพ์เหล่านี้นำไปใช้ ในรายการ ชื่อของเอกสารที่เปิดอยู่แล้วเลือก หรือเลือกเอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อทำให้การตั้งค่านี้นำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการสร้าง

พิมพ์โพสคริปต์เหนือข้อความ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ PostScript รหัสเมื่อเอกสารประกอบด้วยเขตข้อมูล PRINT

พิมพ์ข้อมูลจากฟอร์มเท่านั้น     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลที่ใส่ลงในฟอร์มออนไลน์โดยไม่ต้องการพิมพ์ฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

บันทึก

พร้อมท์ก่อนการบันทึกต้นแบบปกติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเครื่องหมาย เมื่อคุณปิด Word ข้อความที่ถามว่า คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำกับต้นแบบเริ่มต้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตเริ่มต้นจะมีผลต่อเอกสารใหม่ใด ๆ ที่คุณสร้าง คุณอาจต้องรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมเพล การล้างกล่องกาเครื่องหมายโดยอัตโนมัติจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องพร้อมท์ให้คุณ

เสมอสร้างสำเนาสำรอง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการสร้างสำเนาสำรองของเอกสารแต่ละครั้งที่คุณบันทึกเอกสาร แต่ละสำเนาสำรองแทนสำเนาสำรองก่อนหน้า Word เพิ่มวลี "สำเนาสำรองของ" ไปชื่อไฟล์ และใช้.wbk นามสกุลไฟล์สำเนาสำรองข้อมูลทั้งหมด บันทึกสำเนาสำรองในโฟลเดอร์เดียวกันกับเอกสารต้นฉบับของคุณ

คัดลอกไฟล์จากระยะไกลที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และอัปเดตไฟล์ระยะไกลเมื่อบันทึก     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บสำเนาของไฟล์ที่คุณเก็บไว้บนเครือข่ายหรือไดรฟ์แบบถอดได้ชั่วคราว เมื่อคุณบันทึกสำเนาภายในเครื่อง Word จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อต้องการคัดลอกต้นฉบับ ถ้าไฟล์ต้นฉบับไม่มี Word พร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล

จะบันทึกการอนุญาตพื้นหลัง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกเอกสารของคุณในขณะที่คุณทำงาน การวัดความคืบหน้าปรากฏในแถบเมื่อ Word ดำเนินการบันทึกแบบเบื้องหลังสถานะ

ด้านบนของหน้า

รักษาความเที่ยงตรงเมื่อแชร์เอกสารนี้

รักษาความเที่ยงตรงเมื่อแชร์เอกสารนี้     เลือกเอกสารที่ตั้งค่าเหล่านี้นำไปใช้ ในรายการ ชื่อของเอกสารที่เปิดอยู่แล้วเลือก หรือเลือกเอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อทำให้การตั้งค่านี้นำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการสร้าง

บันทึกข้อมูลฟอร์มเป็นไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่น     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลที่ใส่ลงในฟอร์มออนไลน์เป็นไฟล์เดียว คั่น ด้วยแท็บข้อความในรูปแบบข้อความธรรมดา แล้วคุณสามารถนำเข้าเนื้อหาของไฟล์นั้นลงในฐานข้อมูล

ฝังข้อมูลทางภาษา     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลทางภาษา เช่นคำพูดและข้อความด้วยลายมือ

ด้านบนของหน้า

ทั่วไป

ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มเสียงลงในบางกระทำหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน Word และโปรแกรมอื่น ๆ ในระบบ Microsoft Office 2007 ตัวอย่างเช่น Word สามารถเล่นเสียงเมื่อจะทำกระบวนการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ เปิดโฟลเดอร์สำหรับเสียงและอุปกรณ์เล่นเสียงในแผงควบคุม คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียงเมื่อต้องการเล่นเสียงส่วนใหญ่

ให้ผลตอบสนองกับภาพเคลื่อนไหว     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของตัวชี้ของคุณใน Word และโปรแกรม Office อื่น ๆ ตัวเลือกนี้ยังมีเคอร์เซอร์เคลื่อนไหวสำหรับการดำเนินการเช่นพิมพ์ บันทึก อัตโนมัติแมต และค้นหาแทนการดำเนินการ

การแปลงรูปแบบไฟล์ยืนยันเมื่อเปิด     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกตัวแปลงไฟล์ที่ใช้ Word เพื่อเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นในโปรแกรมอื่น ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ Word เพื่อเลือกตัวแปลงโดยอัตโนมัติ

อัปเดตลิงก์โดยอัตโนมัติเมื่อเปิด     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกลิงก์ไปยังไฟล์อื่น ๆ ทุกครั้งที่คุณเปิดเอกสาร โดยอัตโนมัติ

อนุญาตให้เปิดเอกสารในมุมมองแบบร่าง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถเปิดเอกสารในมุมมองแบบร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จากนั้น บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองเอกสาร คลิแบบร่าง ทำให้เอกสารเปิดอยู่ในมุมมองแบบร่างตามค่าเริ่มต้น ทำบางชนิดของเปลี่ยนไปยังเอกสาร และบันทึกเอกสารแล้ว

เปิดใช้การจัดการแบ่งหน้าแบบพื้นหลัง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแบ่งหน้าใหม่เอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงาน ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานในแบบร่างเค้าร่างมุมมองและเท่านั้น ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ป้องกันหมายเลขหน้าจากการอัปเดต (เมื่อแสดงในแถบสถานะ) จนกว่าคุณสลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

แสดงข้อผิดพลาดสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ add-in ของ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงข้อผิดพลาดจากโปรแกรมที่ส่วนติดต่อผู้ใช้กำหนดเอง ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้สร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ เนื่องจากจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องการส่วนติดต่อผู้ใช้กำหนดเอง

แสดงเนื้อหา Office.com ส่งของลูกค้า    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูเทมเพลตและรูปที่สร้างขึ้น โดยลูกค้านอกเหนือจากเนื้อหาโดย Microsoft Office

ที่อยู่ทางไปรษณีย์     พิมพ์อยู่ที่คุณต้องการให้ Word จะใช้เป็นที่อยู่ผู้ส่งเริ่มต้นสำหรับซองจดหมายและตัวอักษร

ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งการเก็บข้อมูลเริ่มต้นสำหรับเอกสาร เทมเพลต และรายการอื่น ๆ ที่คุณสร้าง และใช้ใน Word ในกล่องโต้ตอบตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ คลิกรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นใหม่

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับเทมเพลตและโฟลเดอร์เริ่มต้นจะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ไม่แน่ใจว่า โฟลเดอร์ใหม่ ในตำแหน่งที่ตั้งที่ปลอดภัย

ตัวเลือกเว็บ     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกเว็บ ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับการใช้ Word เพื่อสร้างเว็บเพจ

ด้านบนของหน้า

ความเข้ากันได้

เอกสาร Word 6.0/95 ภาษาอังกฤษ     ตัวเลือกนี้ระบุการกำหนดลักษณะของคุณสำหรับการแปลงข้อความ บางครั้ง Word เวอร์ชันก่อนหน้าได้ถูกใช้ร่วมกับโปรแกรมของบริษัทอื่นที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีบน Microsoft Windows รุ่นภาษาอังกฤษ ถ้าใช้ของ add-in เหล่านี้มีผลในการแสดงข้อความไม่ถูกต้องในเอกสารที่คุณกำลังพยายามเปิด คุณสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เมื่อต้องการแปลงเอกสารเพื่อให้แสดงข้อความได้อย่างถูกต้อง หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดไฟล์ ให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อเปิดโดยปกติ มิฉะนั้น แฟ้มที่เก็บไว้อย่างถูกต้องอาจถูกเปิดไม่ถูกต้อง

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • มีข้อความเอเชีย เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณทราบว่า เอกสารประกอบด้วยข้อความภาษาเอเชียตะวันออก เพื่อให้ข้อความจะแสดงอย่างถูกต้อง

 • เปิดตามวิธีปกติ เลือกตัวเลือกนี้หลังจากเปิดไฟล์เพื่อแสดงข้อความถูกต้องแล้ว

 • ตรวจหาข้อความเอเชียโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเอกสารประกอบด้วยข้อความภาษาเอเชียตะวันออก Word พยายามที่จะตรวจหาข้อความภาษาเอเชียตะวันออก และแสดงอย่างถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกความเข้ากันได้สำหรับ

ตัวเลือกความเข้ากันได้สำหรับ     เลือกเอกสารที่ตั้งค่าเหล่านี้นำไปใช้ ในรายการ ชื่อของเอกสารที่เปิดอยู่แล้วเลือก หรือเลือกเอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อทำให้การตั้งค่านี้นำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการสร้าง

เค้าโครงนี้เอกสารถูกสร้างขึ้นในว่า     เลือกโปรแกรมประมวลผลคำที่คุณคาดว่าจะใช้สำหรับการเปิดเอกสาร เปลี่ยนการตั้งค่าในรายการตัวเลือกเค้าโครง ตามโปรแกรมประมวลผลคำที่คุณเลือก เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าการกำหนดค่าของคุณเอง เลือกแบบกำหนดเอง

ตัวเลือกเค้าโครง     รายการตัวเลือกเค้าโครงเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกของ Word ของคุณขั้นสูง ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office ปุ่ม Microsoft Office >ตัวเลือกของ Wordและในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกขั้นสูง

ในบทความนี้

ตัวเลือกการแก้ไข

ตัด คัดลอก และวาง

แสดงเนื้อหาของเอกสาร

แสดง

พิมพ์

เมื่อพิมพ์เอกสารนี้

บันทึก

รักษาความเที่ยงตรงเมื่อแชร์เอกสารนี้

ทั่วไป

ความเข้ากันได้

ตัวเลือกความเข้ากันได้สำหรับ

ตัวเลือกการแก้ไข

พิมพ์แทนข้อความที่เลือก     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการลบข้อความที่เลือกเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Microsoft Office Word แทรกข้อความใหม่ที่ด้านหน้าของข้อความที่เลือก และลบข้อความที่เลือก

เมื่อเลือก เลือกคำทั้งหมดโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกคำทั้งหมดเมื่อคุณเลือกส่วนของคำหนึ่ง และส่วนของคำถัดไป การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ยังทำให้ Word เพื่อเลือกคำและช่องว่างที่ตามมาเมื่อคุณคลิกสองครั้งคำนั้น

อนุญาตให้ข้อความจะถูกลาก แล้วปล่อย     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถย้าย หรือคัดลอกข้อความที่เลือก โดยการลาก การย้ายข้อความ เลือกข้อความ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการคัดลอกข้อความ เลือกข้อความ นั้นแล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่

ใช้ CTRL + คลิกการติดตามการเชื่อมโยงหลายมิติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้ง่ายต่อการแก้ไขข้อความของการเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ คุณต้องกด CTRL ในขณะที่คุณคลิกลิงก์เพื่อตามลิงก์ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งาน คลิกการเชื่อมโยงทำให้ Word ไปยังปลายทางของการเชื่อมโยง ซึ่งทำให้ยากต่อการแก้ไขข้อความของลิงก์

วาดเมื่อแทรกรูปร่างอัตโนมัติที่สร้างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวางวาดรอบวัตถุรูปวาด หรือรูปวาดด้วยหมึก และการเขียนเมื่อคุณแทรกลงในเอกสารของคุณ วาดช่วยให้คุณ สามารถจัดเรียงวัตถุรูปวาดและรูปภาพ และย้ายวัตถุเหล่านี้เป็นหน่วย

ใช้การเลือกย่อหน้าแบบพิเศษ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเลือกเครื่องหมายย่อหน้าเมื่อคุณเลือกย่อหน้าทั้งหมด ถ้าคุณมีเครื่องหมายย่อหน้าเมื่อคุณตัด และวางย่อหน้า คุณไม่ต้องออกจากย่อหน้าเปล่า และการจัดรูปแบบของคุณโดยอัตโนมัติอยู่กับย่อหน้า

ใช้เคอร์เซอร์แบบสมาร์ท     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุว่า เคอร์เซอร์ย้ายไป ตามที่คุณเลื่อนขึ้น หรือลง เมื่อคุณกดลูก ศรซ้าย ลูก ศรขวา ลูก ศรขึ้น ลงแป้นลูกศร หรือหลังจากที่คุณเลื่อน เคอร์เซอร์ตอบหน้าในมุมมอง ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้ในขณะนี้

ใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปิดโหมดพิมพ์ทับเปิด หรือปิด ด้วยการกด INSERT

 • ใช้โหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทนข้อความที่มีอยู่เมื่อคุณพิมพ์ ครั้งละหนึ่งอักขระ ถ้ามีเลือกใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ คุณสามารถเปิดตัวเลือกนี้เปิด หรือปิด ด้วยการกด INSERT

เพิ่มอัญประกาศสำหรับลำดับเลขตัวอักษรภาษาฮิบรู     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") เมื่อต้องการใส่หมายเลข

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อบรูถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

พร้อมท์เพื่อปรับปรุงลักษณะ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการได้รับพร้อมท์เมื่อคุณปรับเปลี่ยนข้อความที่มีใช้สไตล์ได้โดยตรงแล้ว นำสไตล์ไปยังข้อความที่มีการปรับเปลี่ยน เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณสามารถอัปเดสไตล์ตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุด หรือนำการจัดรูปแบบของลักษณะ

แสดงรายการสไตล์ปกติที่ใช้สำหรับหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข     เลือกตัวเลือกนี้จะยึดตามรายการสไตล์บนสไตล์ย่อหน้าปกติแทนการใช้สไตล์ย่อหน้ารายการ

ติดตามการจัดรูปแบบ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อติดตามการจัดรูปแบบ ตามที่คุณพิมพ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายรูปเดียวกันไว้ที่ใดก็ตาม ตัวเลือกนี้ต้องถูกเปิดใช้งานก่อนที่คุณสามารถใช้คำสั่งการเลือกข้อความรูปแบบคล้ายกัน บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่ข้อความที่เลือก เมื่อต้องการแสดงรายการของการจัดรูปแบบที่คุณใช้ คลิกคำสั่งตัวเลือก ในบานหน้าต่างสไตล์ ทางแล้ว เลือกจัดรูปแบบย่อหน้าระดับการจัดรูปแบบฟอนต์ และกล่องกาเครื่องหมายแสดงหัวข้อย่อยและการจัดรูปแบบลำดับเลข

 • การจัดรูปแบบเครื่องหมายไม่สอดคล้องกัน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำเครื่องหมายการจัดรูปแบบ ด้วยสีน้ำเงินหยักเมื่อจะคล้ายกับ แต่ไม่เหมือนกับที่เหมือนกันเป็น จัดรูปแบบอื่น ๆ ในเอกสารของคุณ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดตามการจัดรูปแบบ

เปิดใช้งานคลิกแล้วพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแทรกข้อความ กราฟิก ตาราง หรือรายการอื่น ๆ ในพื้นที่ว่างของเอกสาร โดยดับเบิลคลิกในพื้นที่ว่าง ฟีเจอร์การคลิกแล้วพิมพ์แทรกย่อหน้า และจัดแนวที่จำเป็นเพื่อจัดตำแหน่งข้อมูลที่คุณคลิกสองครั้งที่นำไปใช้โดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์และมุมมองเค้าโครงเว็บ

 • สไตล์ย่อหน้าเริ่มต้น เลือกสไตล์ที่นำไปใช้กับข้อความเมื่อคุณใช้คลิกแล้วพิมพ์

ย้ายเคอร์เซอร์     ตัวเลือกนี้ระบุทิศทางที่เคอร์เซอร์ย้ายเมื่อคุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณหรือไม่

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ทางตรรกะ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ตามทิศทางของข้อความที่พบ ตัวอย่าง เมื่อคุณกำลังใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปตามภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษแล้วข้อความในประโยคเดียวกัน เคอร์เซอร์ย้ายจากขวาไปซ้ายเพื่อไปแต่ละข้อความภาษาอาหรับ และเริ่มที่อักขระอยู่ซ้ายสุดได้แล้ว ในภาษาอังกฤษ word และดำเนินการอยู่จากซ้ายไปขวา

 • แบบเป็นภาพ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ไปยังอักขระถัดไปที่มองเห็นได้อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายจากขวาไปซ้ายเพื่อไปแต่ละภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษแล้วข้อความในประโยคเดียวกัน แป้นลูกศรย้ายจากขวาไปซ้ายโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของข้อความ

เลือก visual เคอร์เซอร์     ตัวเลือกนี้ระบุลักษณะเลือกข้อความ ตามที่คุณขยายส่วนที่เลือก

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • บล็อก เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตัดข้อความบรรทัดขณะที่คุณเลือกลงล่าง กับรายการที่เลือกทั้งหมดที่กำลังความกว้างเดียวกัน

 • แบบต่อเนื่อง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตัดข้อความบรรทัดขณะที่คุณเลือกลงล่าง และความกว้างของเส้นขั้นสุดท้ายของช่วงแตกต่างกัน

ใช้การตรวจสอบลำดับ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบว่าอักขระพิมพ์ใหม่เกิดขึ้นในลำดับที่ถูกต้องที่จะใช้เป็นโทนเครื่องหมาย ตัวกำกับเสียง หรือสระจะถูกวางไว้เหนือ ด้านล่าง ในหน้า หรือข้าง หลังพยัญชนะย้ายไปด้วย

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาสคริปต์ซับซ้อนถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ชนิดและแทน เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทนอักขระที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้กับอักขระตัวพิมพ์ใหม่ถ้าอักขระสองตัวไม่มีอยู่ในคลัสเตอร์ข้อความเดียวกัน

ฟอนต์เอเชียยังนำไปใช้กับข้อความละติน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนอักขระละตินฟอนต์เอเชียเลือกเมื่อคุณฟอนต์เอเชียนำไปใช้กับข้อความที่เลือก ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการอักขระละตินยังคงอยู่ในแบบอักษรละตินในขณะที่คุณฟอนต์เอเชียนำไปใช้กับส่วนเหลือของเอกสาร

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

สลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดและฟอนต์ที่ยึดตามภาษาของข้อความที่มีเคอร์เซอร์อยู่ ถ้าคุณล้างตัวเลือกนี้ มีเปลี่ยนแบบอักษร

ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ใช้ดั้งเดิม IME โหมดการเปิดใช้งานโหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการอนุญาตให้มีอักขระที่คุณพิมพ์เพื่อแทนอักขระ (พิมพ์ทับ) ที่มีอยู่ในขณะที่คุณกำลังใช้ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) แอบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ถ้ามีการติดตั้ง Word บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ตัวเลือกนี้ไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากโหมดพิมพ์ทับได้รับการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อได้เปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และมีการติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระเอเชียตะวันออก

ควบคุมการใช้งานอยู่ IME     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าวิธีการแก้ไข (IME) ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการหยุด IME

ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

IME TrueInline     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ส่วนติดต่อภาษาธรรมชาติบนคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน IME

ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

การตั้งค่า IME     คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับชื่อของ IME ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อตั้งค่า หรือเปลี่ยนข้อความ คีย์บอร์ด แปลงอักขระ และตัวเลือกอื่นสำหรับ IME ที่ใช้งานอยู่

ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ด้านบนของหน้า

ตัด คัดลอก และวาง

การวางภายในเอกสารเดียวกัน     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาลงในเอกสารเดียวกันกับที่คุณคัดลอกเนื้อหา ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)      ตัวเลือกนี้เก็บอักขระสไตล์ และเปิดเผยการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก จัดรูปแบบโดยตรงมีลักษณะเช่นขนาดฟอนต์ italic หรือจัดรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในสไตล์ย่อหน้า

 • รูปแบบปลายทางตรงกันพอดี     ตัวเลือกนี้ละทิ้งสุดของการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้ในการจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ สไตล์อักขระคุณสมบัติของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์ทันทีเมื่อข้อความจะถูกวาง

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งและไม่ใช่ข้อความรูปองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

วางระหว่างเอกสาร     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกมาจากอีกเอกสารใน Word ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก ข้อกำหนดลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความคัดลอกจะถูกคัดลอกไปยังเอกสารปลายทาง

 • รูปแบบปลายทางตรงกันพอดี     ตัวเลือกนี้ละทิ้งส่วนใหญ่การจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้ในการจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ สไตล์อักขระคุณสมบัติของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์ทันทีเมื่อข้อความจะถูกวาง

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

วางระหว่างเอกสารเมื่อกำหนดลักษณะที่ขัดแย้งกัน     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกมาจากอีกเอกสารใน Word และกำหนดลักษณะที่กำหนดให้กับข้อความคัดลอกในเอกสารที่จะถูกวางข้อความที่ต่างกัน ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ     ตัวเลือกนี้รักษาลักษณะที่ปรากฏของข้อความคัดลอก โดยการกำหนดลักษณะปกติเพื่อวางข้อความ และนำการจัดรูปแบบโดยตรง จัดรูปแบบโดยตรงมีลักษณะเช่นขนาดฟอนต์ ตัวเอียง หรือการจัดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเลียนแบบลักษณะข้อกำหนดของข้อความคัดลอก

 • ใช้สไตล์ปลายทาง (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บชื่อสไตล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อความคัดลอก แต่จะใช้ข้อกำหนดลักษณะของเอกสารที่จะถูกวางข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณคัดลอกข้อความหัวเรื่อง 1 จากเอกสารหนึ่งไปยังอีก ในเอกสารหนึ่ง หัวเรื่อง 1 ซิสใช้สมการ Arial bold, 14 พอยต์ และในเอกสารที่คุณกำลังวางข้อความ หัวเรื่อง 1 ซิสใช้สมการ Cambria bold, 16 พอยต์ เมื่อคุณใช้ตัวเลือกใช้สไตล์ปลายทาง ข้อความวางใช้สไตล์หัวเรื่อง 1, Cambria bold, 16 พอยต์

 • รูปแบบปลายทางตรงกันพอดี     ตัวเลือกนี้ละทิ้งข้อกำหนดลักษณะ และจัดรูปแบบที่มากที่สุดที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความที่จะใช้คำอธิบายลักษณะในเอกสารที่จะถูกวางข้อความ

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และใช้บนรูปโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์ทันทีเมื่อข้อความจะถูกวาง องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

การวางจากโปรแกรมอื่น ๆ     ตัวเลือกนี้แสดงค่าเริ่มต้นลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากโปรแกรมอื่น ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บการจัดรูปแบบของข้อความคัดลอก

 • รูปแบบปลายทางตรงกันพอดี     ตัวเลือกนี้ละทิ้งส่วนใหญ่การจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้ลักษณะการจัดรูปแบบโดยตรงใด ๆ ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งและไม่ใช่ข้อความรูปองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะลักษณะของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

แทรก/วางรูปภาพเป็น     ตัวเลือกนี้แสดงวิธี Word แทรกรูปภาพที่สัมพันธ์กับข้อความในเอกสารของคุณ คุณสามารถแทรกรูปภาพแบบอินไลน์กับข้อความ อนุญาตรูปเมื่อต้องการย้าย ด้วยข้อความ หรือตัดข้อความรอบ ในหน้า หรือข้าง หลังรูปภาพ ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • แนวเดียวกับข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกในย่อหน้าว่าจะมีข้อความ ตัวเลือกนี้จะใช้ตามค่าเริ่มต้น กราฟิกย้าย ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ คุณสามารถลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งแบบเดียวกับที่คุณลากข้อความ

 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบข้างทั้งหมดของสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูปภาพ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • แน่น     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบ ๆ รูปภาพในรูปร่างไม่สม่ำเสมอรอบ ๆ รูปจริง รูปภาพย้าย ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • อยู่หลังข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกให้กราฟิกวางนั้นกลายเลเยอร์ของตัวเองอยู่หลังข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบรูปภาพได้ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ด้านหน้าของข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกให้กราฟิกวางนั้นกลายเลเยอร์ของตัวเองด้านหน้าของข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบรูปภาพได้ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ถึง     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบ ๆ กราฟิก รวมถึงการเติมช่องว่างที่ถูกสร้างขึ้นตามรูปร่าง concave เช่นเสี้ยวแบบ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ด้านบนและล่าง     ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้ข้อความจากตัดด้านข้างของกราฟิก ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

ทำให้สัญลักษณ์และตัวเลขเมื่อวางข้อความที่ มีตัวเลือกเก็บข้อความเท่านั้น     เลือกตัวเลือกการแปลงลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อนี้ลงในข้อความสัญลักษณ์

ใช้แป้น Insert สำหรับการวาง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้แป้น INSERT เพื่อแทรกเนื้อหาของ Office คลิปบอร์ดลงในเอกสาร

ปุ่มการแสดงตัวเลือกการวาง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงปุ่มตัวเลือกการวาง เมื่อคุณวางเนื้อหา คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง เมื่อต้องการแทน หรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำในส่วนนี้ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word

ใช้ตัด และวาง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการปรับการวางข้อความโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณสามารถคลิกการตั้งค่า การตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการวาง

 • ตั้งค่า     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่า ใช้กล่องโต้ตอบนี้เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้นลักษณะการทำงานเมื่อผสาน ตัด และวางข้อความ คุณสามารถแทนลักษณะการทำงานเริ่มต้น โดยใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดลงในเอกสารของคุณ ปุ่มนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตัวเลือกใช้ตัด และวาง ถูกเปิดใช้งาน

  • ใช้ตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับ     คลิกข้อมูลในรายการเพื่อเลือกการกำหนดค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการกำหนดค่าของคุณเอง คลิกกำหนดเอง ในรายการนี้

  • ปรับประโยคและ word ระยะห่างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเอาช่องว่างเพิ่มเติมเมื่อการลบข้อความ หรือเพิ่มช่องว่างจำเป็นเมื่อวางข้อความจากคลิปบอร์ด

  • ย่อหน้าปรับระยะห่างบนวาง     เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างย่อหน้าว่าง และ เพื่อป้องกันไม่ให้มีระยะห่างย่อหน้าที่สอดคล้องกัน

  • ปรับการจัดรูปแบบตารางและจัดตำแหน่งบนวาง     เลือกตัวเลือกเพื่อควบคุมการจัดรูปแบบและการจัดแนวของตารางนี้ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน เซลล์เดียวจะถูกวางเป็นข้อความ สำหรับส่วนใด ๆ ในตารางจะถูกวาง เป็นแถวลงในตารางที่มีอยู่ (แทนที่ จะ เป็นตารางที่ซ้อนกัน), และเมื่อคุณเพิ่มตารางลงในตารางที่มีอยู่ ตารางวางถูกปรับเพื่อให้เข้ากับตารางที่มีอยู่

  • ลักษณะการทำงานลักษณะสมาร์ท     เลือกตัวเลือกนี้จะไม่มีผล การปรับแต่งลักษณะการทำงานของสไตล์เมื่อวางเนื้อหา ใช้ตัวเลือกการวาง ในส่วนตัด คัด ลอก และวาง ตัวเลือกขั้นสูง

  • ผสานรูปเมื่อวางจาก Microsoft Office PowerPoint     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อคุณวางเนื้อหาจากงานนำเสนอ PowerPoint เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน การจัดรูปแบบของข้อความรอบข้าง หรือตารางจะถูกนำไปใช้ กับข้อความวาง ใช้ล่าสุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ตัวเลข หรือรายการ สไตล์จะนำไปใช้กับรายการวาง และลักษณะที่ปรากฏของรายการเช่นตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ รูป วัตถุ OLE และรูปร่างจะถูกรักษาไว้จากต้นฉบับใน PowerPoint

  • ปรับรูปเมื่อวางจาก Microsoft Office Excel     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อวางข้อมูลจาก Excel เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน ข้อมูลวางจะถูกวางในตาราง และแผนภูมิจะถูกวาง เป็นรูปภาพไม่ ใช่OLE วัตถุ

  • ผสานรายการที่วางกับรอบข้างรายการ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลในรายการเพื่อให้สอดคล้องลงในรายการข้างเคียงเมื่อคุณกำลังวางรายการลงในรายการ

ด้านบนของหน้า

แสดงเนื้อหาของเอกสาร

แสดงสีพื้นหลังและรูปในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงรูปภาพและสีพื้นหลัง

แสดงข้อความที่อยู่ในหน้าต่างเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตัดข้อความไปยังหน้าต่างเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านบนหน้าจอ

แสดงตัวแทนรูปภาพ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงช่องว่างในรูปภาพแต่ละตำแหน่งในเอกสารของคุณ ตัวเลือกนี้เร็วกระบวนการเลื่อนดูเอกสารที่ประกอบด้วยรูปภาพเป็นจำนวนมาก

แสดงรูปวาดและกล่องข้อความบนหน้าจอ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยเครื่องมือการวาด Word ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์หรือมุมมองเค้าโครงเว็บ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนรูปวาด และอาจเพิ่มความเร็วในการแสดงของเอกสารที่ประกอบด้วยรูปวาดหลาย จะมีพิมพ์รูปวาดแม้ว่าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

แสดงภาพเคลื่อนไหวข้อความ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหวข้อความบนหน้าจอของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อดูข้อความจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ออกมา

ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อดูข้อความเคลื่อนไหวในเอกสารที่สร้างขึ้นใน Word รุ่นก่อนหน้าWord 2007 เวอร์ชันปัจจุบันของ Word ไม่มีความสามารถในการสร้างข้อความเคลื่อนไหว

อักขระควบคุมการนำเสนอ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระควบคุมขวาไปซ้าย

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงที่คั่นหน้า     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงบุ๊กมาร์กบนหน้าจอ ถ้าคุณกำหนดคั่นหน้าให้กับรายการ รายการคั่นหน้าไว้ปรากฏในวงเล็บเหลี่ยม ([.]) ถ้าคุณกำหนดคั่นหน้าตำแหน่งที่ตั้ง บุ๊กมาร์กจะปรากฏเป็นรูปตัว i เครื่องหมายวงเล็บและรูปตัว i ไม่ปรากฏในเอกสารที่พิมพ์ออกมา

แสดงสมาร์ทแท็ก     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเส้นใต้แบบจุดสีม่วงใต้ข้อความที่จะเป็นที่รู้จักเป็นสมาร์ทแท็ก

แสดงขอบเขตของข้อความ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเส้นประรอบขอบของข้อความ คอลัมน์ และย่อหน้า ขอบเขตมีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของเค้าโครง จะไม่ปรากฏในเอกสารที่พิมพ์ออกมา

เครื่องหมายครอบตัดนำเสนอ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงมุมของระยะขอบ

แสดงโค้ดเขตข้อมูลค่า     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงโค้ดเขตข้อมูลแทนที่เป็นผลลัพธ์ของเขตข้อมูลในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจดู {เวลา @\"MMMM, d, YYYY" } แทนที่เป็น 4 กุมภาพันธ์ 2008 ได้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อดูผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร คุณสามารถสลับระหว่างการแสดงโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์โค้ดเขตข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการกด ALT+F9

แรเงาเขตข้อมูล     ตัวเลือกนี้แสดงว่า และเขตข้อมูลถูกแรเงา ในรายการ เลือกเสมอ หรือเมื่อเลือก การแรเงาเขตข้อมูลของคุณ เขตข้อมูลการแรเงาทำให้พวกเขาง่ายต่อการระบุ แรเงาปรากฏ บนหน้าจอ แต่ไม่ได้อยู่ ในเอกสารที่พิมพ์

ตัวเลข     ตัวเลือกนี้กำหนดลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขในเอกสาร เลือกรายการจากรายการ

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาอาหรับถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • อาระบิก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่คุ้นเคยกับลำโพงของภาษาอังกฤษและภาษายุโรปอื่น ๆ

 • ภาษาฮินดี เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปคุ้นเคยกับลำโพงของภาษาอาหรับและภาษาฮินดี

 • บริบท เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขตามภาษาของข้อความรอบข้าง

 • ระบบ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขตามตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม

ชื่อเดือน     ตัวเลือกนี้กำหนดลักษณะที่ปรากฏของชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในข้อความภาษาอาหรับ เลือกรายการจากรายการ

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาอาหรับถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • อาระบิก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ชื่อเดือนภายในภาษาอาหรับ

 • การถอดเสียงภาษาอังกฤษ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในการออกเสียงภาษาอังกฤษเต็ม โดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

 • ฝรั่งเศสถอดเสียง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในการออกเสียงฝรั่งเศสเต็ม โดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

ตัวกำกับเสียง     ตัวเลือกนี้แสดงตัวกำกับเสียงในเอกสาร

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าภาษาที่ใช้ตัวกำกับเสียงถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ใช้สีนี้สำหรับตัวกำกับเสียง เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุสีสำหรับการแสดงตัวกำกับเสียงทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงสีของตัวกำกับเสียงในเอกสารต้นฉบับ ในรายการ เลือกสี

ใช้ฟอนต์แบบร่างในมุมมองแบบร่างและเค้าร่าง      บนคอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากรจำกัดมาก เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มความเร็วในการแสดงหน้าจอของเอกสาร

 • ชื่อ     เลือกแบบอักษรที่ใช้สำหรับแบบร่างของเอกสารของคุณ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ฟอนต์แบบร่างในมุมมองแบบร่างและเค้าร่าง

 • ขนาด     เลือกขนาดพอยต์ของฟอนต์แบบร่าง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ฟอนต์แบบร่างในมุมมองแบบร่างและเค้าร่าง

มุมมองเอกสาร     ตัวเลือกนี้ระบุทิศทางของข้อความสำหรับเอกสารใหม่

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ขวาไปซ้าย เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดเค้าโครงเอกสารจากขวาไปซ้าย ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าเริ่มต้นทางด้านขวาของเอกสาร ด้วยไหลไปทางด้านซ้ายของข้อความ

 • จากซ้ายไปขวา เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดเค้าโครงเอกสารจากซ้ายไปขวา ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าเริ่มต้นทางด้านซ้ายของเอกสาร ด้วยไหลทางด้านขวาของข้อความ

แทนฟอนต์     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแทนฟอนต์ ออก ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูว่า เอกสารที่ใช้งานใช้ฟอนต์ใด ๆ ที่ไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าเอกสารใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบเพื่อระบุทดแทนฟอนต์

ด้านบนของหน้า

การแสดงผล

แสดงจำนวนเอกสารล่าสุด     ใส่จำนวนของรายการ เลขระหว่าง 1 ถึง 50 เพื่อแสดงในรายการเอกสารล่าสุด

เฉพาะไฟล์เก้าแรกในรายการถูกกำหนดให้มีคีย์ลัด คุณสามารถเปิดเอกสารเหล่านี้ได้ ด้วยการกด 1 ถึง 9 หลังจากที่คุณกด ALT + F

แสดงหน่วยวัดในหน่วยของ     เลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการใช้ สำหรับไม้บรรทัดแนวนอน และหน่วยวัดที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ

ความกว้างของบานหน้าต่างพื้นที่สไตล์ในมุมมองแบบร่างและเค้าร่าง     พิมพ์ทศนิยมบวก เช่น 0.5 ในกล่องนี้เพื่อเปิดพื้นที่สไตล์ ซึ่งแสดงชื่อของสไตล์นำไปใช้กับข้อความ เมื่อต้องการปิดพื้นที่สไตล์ ใส่ 0

แสดงหน่วยวัดในความกว้างของอักขระ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้อักขระความกว้างเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดเรียงข้อความ เช่นในไม้บรรทัดแนวนอน และแนวตั้ง

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงพิกเซลสำหรับฟีเจอร์ HTML     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้พิกเซลเป็นหน่วยวัดในกล่องโต้ตอบที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะของ HTML

แสดงหน้าต่างทั้งหมดในแถบงาน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงไอคอนบนแถบงาน Microsoft Windows สำหรับแต่ละหน้าต่างที่เปิดอยู่ในโปรแกรม Microsoft Office ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้วางเป็นไอคอนเดียวสำหรับแต่ละโปรแกรมเปิดอยู่บนแถบงาน

แสดงแป้นพิมพ์ลัดในคำแนะนำ     เลือกตัวเลือกนี้จะแสดงคีย์ลัดในคำแนะนำ

แสดงแถบเลื่อนแนวนอน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแถบเลื่อนแนวนอนที่ด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร

แสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแถบเลื่อนแนวตั้งที่ด้านข้างของหน้าต่างเอกสาร

 • แถบเลื่อนไปทางซ้าย เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวางแถบเลื่อนแนวตั้งทางด้านซ้ายของหน้าต่างเอกสาร ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อทำงานกับเอกสารที่นิยมใช้ข้อความจากขวาไปซ้าย

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงไม้บรรทัดแนวตั้งในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งที่ด้านข้างของหน้าต่างเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม้บรรทัด ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บมุมมอง ของ Ribbon คอมโพเนนต์ของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 • แสดงไม้บรรทัดที่ถูกต้องในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งทางด้านขวาของหน้าต่างเอกสาร

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

วางตำแหน่งสำหรับเค้าโครงแทนที่จะอ่านอักขระปรับให้เหมาะสม      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระที่กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ดังนั้นจะปรากฏในเอกสารพิมพ์ออกมาเกี่ยวข้องกับบล็อกของข้อความ ระยะห่างระหว่างอักขระพิเศษเมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน สำหรับอ่านง่ายที่ดีที่สุดบนหน้าจอ ปิดตัวเลือกนี้

ด้านบนของหน้า

พิมพ์

ใช้คุณภาพแบบร่าง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารเอียงเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาจรวดเร็วกระบวนการพิมพ์ เครื่องพิมพ์จำนวนมากไม่สนับสนุนฟังก์ชันนี้

พิมพ์ในพื้นหลัง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารในเบื้องหลัง ซึ่งช่วยให้คุณทำงานในขณะที่คุณพิมพ์ ตัวเลือกนี้จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถทำงาน และพิมพ์ในเวลาเดียวกัน ถ้าการทำงานกับเอกสารของคุณในขณะพิมพ์กลายเป็นยอดช้า ปิดตัวเลือกนี้

พิมพ์หน้าลำดับย้อนหลัง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์หน้าลำดับย้อนหลัง เริ่มต้น ด้วยหน้าสุดท้ายในเอกสารของคุณ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณพิมพ์ซองจดหมาย

แท็ก XML พิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์แท็ก XML สำหรับองค์ประกอบ XML ที่จะนำไปใช้กับเอกสาร XML คุณต้องมี Schema ที่แนบมาในเอกสาร และคุณต้องใช้องค์ประกอบที่ได้รับจาก Schema แนบมา แท็กปรากฏในเอกสารที่พิมพ์

พิมพ์โค้ดเขตข้อมูลค่า     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์โค้ดเขตข้อมูลแทนที่เป็นผลลัพธ์ของเขตข้อมูลนั่นคือตัวอย่าง, {เวลา @\"MMMM, d, YYYY" } แทนที่เป็น 4 กุมภาพันธ์ 2008

พิมพ์บนหน้าสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์หน้าของแต่ละแผ่นงานเมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถของสองด้าน หน้าที่จะพิมพ์ในลำดับย้อนกลับเพื่อที่ว่าเมื่อคุณพลิกซ้อนกันอยู่เมื่อต้องการพิมพ์บนด้านหลัง หน้าที่จะพิมพ์ในลำดับเหมาะสม

พิมพ์บนกระดาษสำหรับการพิมพ์สองด้าน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ด้านหลังของแต่ละแผ่นงานเมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถของสองด้าน หน้าที่จะพิมพ์น้อยเพื่อให้พวกเขาสอดคล้องกับกองซ้อนของหน้าที่มีพิมพ์บนหน้าลำดับย้อนหลัง

เนื้อหามาตราส่วนสำหรับ A4 หรือ 8.5 x 11" ขนาดกระดาษ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับเอกสารซึ่งถูกออกแบบสำหรับกระดาษ 8.5-11 นิ้ว ให้พอดีกับกระดาษ A4 และ เพื่อปรับเอกสารที่ได้รับการออกแบบสำหรับกระดาษ A4 ให้พอดีกับกระดาษ 8.5-11 นิ้ว โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้จะมีผลต่อก็ต่อเมื่อ A4 หรือกระดาษ 8.5-11 นิ้วในเครื่องพิมพ์ที่ไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่ถูกตั้งค่าบนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ของ Word ตัวเลือกนี้มีผลต่อที่พิมพ์ออกมาเฉพาะ จะไม่มีผลต่อการจัดรูปแบบ

เริ่มต้นถาด     ตัวเลือกนี้แสดงถาดเครื่องพิมพ์ที่ถูกใช้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการติดตามการตั้งค่าในเครื่องพิมพ์ของคุณ เลือกใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ การเลือกถาดเฉพาะเจาะจง เลือกในรายการ ตัวเลือกในรายการนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมื่อพิมพ์เอกสารนี้

เมื่อพิมพ์เอกสารนี้     เลือกเอกสารที่การตั้งค่าการพิมพ์เหล่านี้นำไปใช้ ในรายการ ชื่อของเอกสารที่เปิดอยู่แล้วเลือก หรือเลือกเอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อทำให้การตั้งค่านี้นำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการสร้าง

พิมพ์โพสคริปต์เหนือข้อความ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ PostScript รหัสเมื่อเอกสารประกอบด้วยเขตข้อมูล PRINT

พิมพ์ข้อมูลจากฟอร์มเท่านั้น     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลที่ใส่ลงในฟอร์มออนไลน์โดยไม่ต้องการพิมพ์ฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

บันทึก

พร้อมท์ก่อนการบันทึกต้นแบบปกติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเครื่องหมาย เมื่อคุณปิด Word ข้อความที่ถามว่า คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำกับต้นแบบเริ่มต้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตเริ่มต้นจะมีผลต่อเอกสารใหม่ใด ๆ ที่คุณสร้าง คุณอาจต้องรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมเพล การล้างกล่องกาเครื่องหมายโดยอัตโนมัติจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องพร้อมท์ให้คุณ

เสมอสร้างสำเนาสำรอง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการสร้างสำเนาสำรองของเอกสารแต่ละครั้งที่คุณบันทึกเอกสาร แต่ละสำเนาสำรองแทนสำเนาสำรองก่อนหน้า Word เพิ่มวลี "สำเนาสำรองของ" ไปชื่อไฟล์ และใช้.wbk นามสกุลไฟล์สำเนาสำรองข้อมูลทั้งหมด บันทึกสำเนาสำรองในโฟลเดอร์เดียวกันกับเอกสารต้นฉบับของคุณ

คัดลอกไฟล์จากระยะไกลที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และอัปเดตไฟล์ระยะไกลเมื่อบันทึก     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บสำเนาของไฟล์ที่คุณเก็บไว้บนเครือข่ายหรือไดรฟ์แบบถอดได้ชั่วคราว เมื่อคุณบันทึกสำเนาภายในเครื่อง Word จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อต้องการคัดลอกต้นฉบับ ถ้าไฟล์ต้นฉบับไม่มี Word พร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล

จะบันทึกการอนุญาตพื้นหลัง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกเอกสารของคุณในขณะที่คุณทำงาน การวัดความคืบหน้าปรากฏในแถบเมื่อ Word ดำเนินการบันทึกแบบเบื้องหลังสถานะ

ด้านบนของหน้า

รักษาความเที่ยงตรงเมื่อแชร์เอกสารนี้

รักษาความเที่ยงตรงเมื่อแชร์เอกสารนี้     เลือกเอกสารที่ตั้งค่าเหล่านี้นำไปใช้ ในรายการ ชื่อของเอกสารที่เปิดอยู่แล้วเลือก หรือเลือกเอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อทำให้การตั้งค่านี้นำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการสร้าง

บันทึกสมาร์ทแท็กเป็นคุณสมบัติ XML ในเว็บเพจ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกสมาร์ทแท็กทั้งหมดในเอกสารเป็น Extensible Markup Language (XML) ภายในไฟล์ Hypertext Markup Language (HTML)

บันทึกข้อมูลฟอร์มเป็นไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่น     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลที่ใส่ลงในฟอร์มออนไลน์เป็นไฟล์เดียว คั่น ด้วยแท็บข้อความในรูปแบบข้อความธรรมดา แล้วคุณสามารถนำเข้าเนื้อหาของไฟล์นั้นลงในฐานข้อมูล

ฝังข้อมูลทางภาษา     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลทางภาษา เช่นคำพูดและข้อความด้วยลายมือ

สมาร์ทแท็กฝังตัว     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกสมาร์ทแท็กเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารของคุณ

ด้านบนของหน้า

ทั่วไป

ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มเสียงลงในบางกระทำหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน Word และโปรแกรมอื่น ๆ ในระบบ Microsoft Office 2007 ตัวอย่างเช่น Word สามารถเล่นเสียงเมื่อจะทำกระบวนการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ เปิดโฟลเดอร์สำหรับเสียงและอุปกรณ์เล่นเสียงในแผงควบคุม คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียงเมื่อต้องการเล่นเสียงส่วนใหญ่

ให้ผลตอบสนองกับภาพเคลื่อนไหว     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของตัวชี้ของคุณใน Word และโปรแกรม Office อื่น ๆ ตัวเลือกนี้ยังมีเคอร์เซอร์เคลื่อนไหวสำหรับการดำเนินการเช่นพิมพ์ บันทึก อัตโนมัติแมต และค้นหาแทนการดำเนินการ

การแปลงรูปแบบไฟล์ยืนยันเมื่อเปิด     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกตัวแปลงไฟล์ที่ใช้ Word เพื่อเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นในโปรแกรมอื่น ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ Word เพื่อเลือกตัวแปลงโดยอัตโนมัติ

อัปเดตลิงก์โดยอัตโนมัติเมื่อเปิด     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกลิงก์ไปยังไฟล์อื่น ๆ ทุกครั้งที่คุณเปิดเอกสาร โดยอัตโนมัติ

อนุญาตให้เปิดเอกสารในมุมมองแบบร่าง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถเปิดเอกสารในมุมมองแบบร่าง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จากนั้น บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองเอกสาร คลิแบบร่าง ทำให้เอกสารเปิดอยู่ในมุมมองแบบร่างตามค่าเริ่มต้น ทำบางชนิดของเปลี่ยนไปยังเอกสาร และบันทึกเอกสารแล้ว

เปิดการอนุญาตพื้นหลังของเว็บเพจ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดเว็บเพจเอกสารในพื้นหลังในขณะที่คุณทำงาน การวัดความคืบหน้าปรากฏในแถบสถานะเมื่อ Word เปิดหน้าในเบื้องหลัง

เปิดใช้การจัดการแบ่งหน้าแบบพื้นหลัง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแบ่งหน้าใหม่เอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงาน ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานในแบบร่างเค้าร่างมุมมองและเท่านั้น ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ป้องกันหมายเลขหน้าจากการอัปเดต (เมื่อแสดงในแถบสถานะ) จนกว่าคุณสลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

แสดงข้อผิดพลาดสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ add-in ของ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงข้อผิดพลาดจากโปรแกรมที่ส่วนติดต่อผู้ใช้กำหนดเอง ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้สร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ เนื่องจากจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องการส่วนติดต่อผู้ใช้กำหนดเอง

ที่อยู่ทางไปรษณีย์     พิมพ์อยู่ที่คุณต้องการให้ Word จะใช้เป็นที่อยู่ผู้ส่งเริ่มต้นสำหรับซองจดหมายและตัวอักษร

ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งการเก็บข้อมูลเริ่มต้นสำหรับเอกสาร เทมเพลต และรายการอื่น ๆ ที่คุณสร้าง และใช้ใน Word ในกล่องโต้ตอบตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ คลิกรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นใหม่

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับเทมเพลตและโฟลเดอร์เริ่มต้นจะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ไม่แน่ใจว่า โฟลเดอร์ใหม่ ในตำแหน่งที่ตั้งที่ปลอดภัย

ตัวเลือกเว็บ     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกเว็บ ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับการใช้ Word เพื่อสร้างเว็บเพจ

ตัวเลือกบริการ     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกบริการ ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

ความเข้ากันได้

เอกสาร Word 6.0/95 ภาษาอังกฤษ     ตัวเลือกนี้ระบุการกำหนดลักษณะของคุณสำหรับการแปลงข้อความ บางครั้ง Word เวอร์ชันก่อนหน้าได้ถูกใช้ร่วมกับโปรแกรมของบริษัทอื่นที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีบน Microsoft Windows รุ่นภาษาอังกฤษ ถ้าใช้ของ add-in เหล่านี้มีผลในการแสดงข้อความไม่ถูกต้องในเอกสารที่คุณกำลังพยายามเปิด คุณสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เมื่อต้องการแปลงเอกสารเพื่อให้แสดงข้อความได้อย่างถูกต้อง หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดไฟล์ ให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อเปิดโดยปกติ มิฉะนั้น แฟ้มที่เก็บไว้อย่างถูกต้องอาจถูกเปิดไม่ถูกต้อง

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • มีข้อความเอเชีย เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณทราบว่า เอกสารประกอบด้วยข้อความภาษาเอเชียตะวันออก เพื่อให้ข้อความจะแสดงอย่างถูกต้อง

 • เปิดตามวิธีปกติ เลือกตัวเลือกนี้หลังจากเปิดไฟล์เพื่อแสดงข้อความถูกต้องแล้ว

 • ตรวจหาข้อความเอเชียโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเอกสารประกอบด้วยข้อความภาษาเอเชียตะวันออก Word พยายามที่จะตรวจหาข้อความภาษาเอเชียตะวันออก และแสดงอย่างถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกความเข้ากันได้สำหรับ

ตัวเลือกความเข้ากันได้สำหรับ     เลือกเอกสารที่ตั้งค่าเหล่านี้นำไปใช้ ในรายการ ชื่อของเอกสารที่เปิดอยู่แล้วเลือก หรือเลือกเอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อทำให้การตั้งค่านี้นำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการสร้าง

เค้าโครงนี้เอกสารถูกสร้างขึ้นในว่า     เลือกโปรแกรมประมวลผลคำที่คุณคาดว่าจะใช้สำหรับการเปิดเอกสาร เปลี่ยนการตั้งค่าในรายการตัวเลือกเค้าโครง ตามโปรแกรมประมวลผลคำที่คุณเลือก เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าการกำหนดค่าของคุณเอง เลือกแบบกำหนดเอง

ตัวเลือกเค้าโครง     รายการตัวเลือกเค้าโครงเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×