ตัวเลือกของ PowerPoint (เป็นที่นิยม)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเลือกด้านบนสำหรับการทำงานกับ PowerPoint

แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กเมื่อเลือก     เมื่อคุณเลือกข้อความบนภาพนิ่งหรือในรูปร่าง คุณสามารถแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือที่ใช้งานได้สะดวกซึ่งมีขนาดเล็กและมีลักษณะกึ่งโปร่งใสได้ แถบเครื่องมือขนาดเล็กช่วยให้คุณทำงานกับแบบอักษร ลักษณะแบบอักษร ขนาดแบบอักษร การจัดแนว สีข้อความ ระดับการเยื้อง คุณลักษณะของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เป็นต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็ก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อซ่อนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด     เมื่อคุณเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสดจะทำให้คุณสามารถดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานนำเสนอของคุณได้ในทันที โดยไม่ต้องคาดเดาเรื่องการจัดรูปแบบและการเพิ่มลักษณะพิเศษต่างๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด

แท็บนักพัฒนาที่แสดงใน Ribbon     ถ้าคุณต้องการเข้าถึงตัวควบคุมของนักพัฒนา เขียนโค้ด หรือสร้างแมโครในMicrosoft Office PowerPoint 2007 คุณต้องแสดงแท็บนักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงแท็บนักพัฒนา ใน Ribbon หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนแท็บนักพัฒนา ใน Ribbon

ใช้ ClearType เสมอ     เลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของข้อความเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องเริ่ม Microsoft Office Word ใหม่เพื่อให้การตั้งค่านั้นมีผล

หมายเหตุ: 

  • การตั้งค่านี้ใช้กับโปรแกรม Office ทั้งหมด

  • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จะเขียนทับการตั้งค่า ClearType ใน Windows ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

ลักษณะคำแนะนำบนหน้าจอ     คำแนะนำบนหน้าจอเป็นหน้าต่างซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้บนคำสั่งหรือตัวควบคุม โดยคำแนะนำนี้สามารถแสดงชื่อคุณลักษณะ ข้อความอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะ และการเชื่อมโยงไปยังวิธีใช้

คำแนะนำบนหน้าจอพร้อมชื่อคุณลักษณะเท่านั้น
แสดงเฉพาะชื่อฟีเจอร์
คำแนะนำบนหน้าจอพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
แสดงชื่อคุณลักษณะ คำอธิบาย และลิงก์ไปยังวิธีใช้

ในรายการ ลักษณะคำแนะนำบนหน้าจอ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แสดงคำอธิบายคุณลักษณะในคำแนะนำบนหน้าจอ     เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณลงบนคำสั่งหรือตัวควบคุม ตัวเลือกนี้จะแสดงชื่อของคุณลักษณะ คำอธิบายคุณลักษณะ และการเชื่อมโยงไปยังวิธีใช้ (ถ้ามี)

  • ไม่แสดงคำอธิบายคุณลักษณะในคำแนะนำบนหน้าจอ     เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณลงบนคำสั่งหรือตัวควบคุม ตัวเลือกนี้จะแสดงชื่อของคุณลักษณะเพียงอย่างเดียว

  • ไม่ต้องแสดงคำแนะนำบนหน้าจอ     เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณลงบนคำสั่งหรือตัวควบคุม ตัวเลือกนี้จะซ่อนชื่อของคุณลักษณะทั้งหมดและข้อความอธิบาย

แบบแผนชุดสี     การใช้แบบแผนชุดสีที่สอดคล้องกันโดยตลอดจะทำให้งานของคุณทั้งหมดดูมีคุณภาพคงที่และเป็นมืออาชีพ เมื่อต้องการกำหนดแบบแผนชุดสี ให้เลือกสีน้ำเงิน สีเงิน หรือสีดำจากรายการ

การปรับเปลี่ยนโปรแกรม Office ในแบบที่คุณต้องการ

เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขงานนำเสนอ คุณสามารถระบุให้ตัวคุณเองเป็นผู้สร้างหรือบรรณาธิการได้

ชื่อผู้ใช้     พิมพ์ชื่อของคุณตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในเขตข้อมูลที่ยึดตามผู้สร้าง เช่น ในคุณสมบัติ

ชื่อย่อ     พิมพ์ชื่อย่อของคุณตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในเขตข้อมูลที่ยึดตามชื่อย่อ เช่น ในข้อคิดเห็นของการตรวจทาน

การตั้งค่าภาษา     คลิกปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาที่คุณต้องการใช้ในการสร้างและแก้ไขงานนำเสนอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×