ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตัวเลือกของตัวแก้ไข (ขั้นสูง)

ตัวเลือกตัวแก้ไขจะอนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกสำหรับเนื้อหาของคุณใน Outlook ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้การพิมพ์แทนที่ข้อความที่เลือกโดยอัตโนมัติ และเลือกที่จะคงการจัดรูปแบบเดิมสำหรับข้อความที่คุณคัดลอกและวางหรือไม่

ตัวเลือกการแก้ไข

ตัด คัดลอก และวาง

แสดงเนื้อหาอีเมล

การแสดงผล

ตัวเลือกการแก้ไข

เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก เมื่อคุณเลือกตัวเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 • การพิมพ์แทนที่ข้อความที่เลือก เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบข้อความที่เลือกเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ Microsoft Office Outlook จะแทรกข้อความใหม่หน้าข้อความที่เลือก และจะไม่ลบข้อความที่เลือก

 • เมื่อเลือก ให้เลือกทั้งคำโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเลือกคำทั้งคำ เมื่อคุณเลือกส่วนของคำๆ หนึ่ง แล้วตามด้วยส่วนของคำถัดไป การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ยังทำให้ Outlook เลือกคำและช่องว่างที่ตามหลังคำนั้น เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่คำ

 • อนุญาตให้ลากแล้วปล่อยข้อความ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถย้ายหรือคัดลอกข้อความที่เลือกโดยการลากข้อความนั้น เมื่อต้องการย้ายข้อความ ให้เลือกข้อความนั้น แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการคัดลอกข้อความ ให้เลือกข้อความนั้น แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณลากสิ่งที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่

 • ใช้ Ctrl + คลิกเพื่อไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้การแก้ไขข้อความของไฮเปอร์ลิงก์ทำได้ง่ายขึ้น เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องกด CTRL ในขณะที่คุณคลิกลิงก์ เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ การคลิกที่ลิงก์จะทำให้ Outlook ไปยังจุดหมายปลายทางของลิงก์นั้น ซึ่งจะทำให้การแก้ไขข้อความของลิงก์ทำได้ยากมากขึ้น

 • สร้างพื้นที่วาดรูปโดยอัตโนมัติเมื่อแทรกรูปร่างอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวางพื้นที่วาดรูปรอบๆ วัตถุรูปวาดหรือการวาดด้วยหมึกและการเขียนเมื่อคุณแทรกวัตถุดังกล่าวลงในข้อความอีเมลของคุณ พื้นที่วาดรูปช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงวัตถุรูปวาดและรูปภาพ และย้ายให้เป็นชุดเดียวกัน

 • ใช้การเลือกย่อหน้าแบบสมาร์ท เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกเครื่องหมายย่อหน้า เมื่อคุณเลือกย่อหน้าทั้งย่อหน้า ถ้าคุณรวมเครื่องหมายย่อหน้าในขณะที่คุณตัดและวางย่อหน้า คุณจะไม่เหลือย่อหน้าเปล่าไว้ และการจัดรูปแบบของคุณจะติดอยู่กับย่อหน้านั้นโดยอัตโนมัติ

 • ใช้เคอร์เซอร์แบบสมาร์ท เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุให้เคอร์เซอร์ย้ายตามที่คุณเลื่อนขึ้นหรือลง เมื่อคุณกดแป้นลูกศรซ้าย ลูกศรขวา ลูกศรขึ้น หรือลูกศรลงหลังจากที่คุณเลื่อน เคอร์เซอร์จะตอบสนองในหน้าที่อยู่ในมุมมองปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งก่อนหน้าของเคอร์เซอร์

 • ใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดหรือปิดโหมดพิมพ์ทับโดยการกด INSERT

 • ใช้โหมดพิมพ์ทับ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแทนที่ข้อความที่มีอยู่ในขณะที่คุณพิมพ์ ทีละอักขระ ถ้าเลือก ใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ คุณจะสามารถเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ได้โดยการกด INSERT

 • เพิ่มอัญประกาศสำหรับการลำดับเลขตัวอักษรฮิบรู เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศ (") ในการลำดับเลข

 • พร้อมท์ให้อัปเดตสไตล์ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้พร้อมท์เมื่อคุณปรับเปลี่ยนข้อความที่นำสไตล์ไปใช้โดยตรง จากนั้นให้คุณนำสไตล์ไปใช้กับข้อความที่ปรับเปลี่ยนอีกครั้ง เมื่อถูกพร้อมท์ คุณสามารถอัปเดตสไตล์ตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุด หรือนำการจัดรูปแบบของสไตล์นั้นมาใช้อีกครั้งได้

 • ใช้สไตล์ปกติสำหรับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่มีลำดับเลข เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สไตล์รายการยึดตามสไตล์ย่อหน้าปกติแทนสไตล์รายการย่อหน้า

 • เก็บการติดตามของการจัดรูปแบบ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บการติดตามของการจัดรูปแบบของคุณในขณะที่คุณพิมพ์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณนำการจัดรูปแบบเดียวกันนี้ไปใช้กับที่อื่นได้อย่างง่ายดาย คุณต้องเปิดตัวเลือกนี้ก่อนที่จะสามารถใช้คำสั่ง เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบคล้ายกัน บนเมนูทางลัดซึ่งจะปรากฏขึ้นถ้าคุณคลิกขวาที่ข้อความที่เลือก เมื่อต้องการแสดงรายการของการจัดรูปแบบที่คุณใช้ ให้คลิกคำสั่ง ตัวเลือก บนบานหน้าต่าง สไตล์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การจัดรูปแบบระดับย่อหน้า การจัดรูปแบบฟอนต์ และการจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 • ทำเครื่องหมายการจัดรูปแบบที่ไม่สอดคล้อง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำเครื่องหมายการจัดรูปแบบด้วยเส้นใต้หยักสีน้ำเงินเมื่อรูปแบบมีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดเมื่อเทียบกับการจัดรูปแบบอื่นๆ ในข้อความอีเมลของคุณ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามการจัดรูปแบบ

 • เปิดใช้การคลิกแล้วพิมพ์ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแทรกข้อความ, กราฟิก, ตาราง หรือรายการอื่นๆ ลงในพื้นที่ว่างในข้อความอีเมลของคุณได้โดยการคลิกสองครั้งในพื้นที่ว่าง ฟีเจอร์คลิกแล้วพิมพ์นี้จะแทรกย่อหน้าโดยอัตโนมัติ และใช้การจัดแนวที่จำเป็นเพื่อจัดตำแหน่งรายการที่คุณดับเบิลคลิก ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์และมุมมองเค้าโครงเว็บเท่านั้น

 • สไตล์ย่อหน้าเริ่มต้น เลือกสไตล์ที่จะนำไปใช้กับข้อความเมื่อคุณใช้คลิกแล้วพิมพ์

 • ใช้การตรวจสอบการเรียงลำดับ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าอักขระที่พิมพ์ใหม่เป็นไปตามการเรียงลำดับที่ถูกต้องในการใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ ตัวกำกับเสียง หรือสระที่จะวางด้านบน ด้านล่าง ด้านหน้า หรือด้านหลังพยัญชนะที่ใช้ร่วมกันหรือไม่

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาสคริปต์ที่ซับซ้อนสำหรับการแก้ไขข้อความเท่านั้น พิมพ์และแทนที่ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแทนที่อักขระที่พิมพ์ก่อนหน้าด้วยอักขระที่พิมพ์ใหม่ ถ้าอักขระทั้งสองตัวไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในกลุ่มข้อความเดียวกัน

 • สามารถใช้ฟอนต์เอเชียกับข้อความละติน เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนอักขระละตินเป็นฟอนต์เอเชียที่เลือกเมื่อคุณใช้ฟอนต์เอเชียกับข้อความที่เลือก ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้อักขระละตินคงอยู่เป็นฟอนต์ละตินในขณะที่คุณใช้ฟอนต์เอเชียกับข้อความอีเมลที่เหลือ หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกเพื่อทำการแก้ไขข้อความเท่านั้น

 • สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ดและฟอนต์ โดยยึดตามภาษาของข้อความในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ ถ้าคุณล้างตัวเลือกนี้ ฟอนต์เท่านั้นที่จะถูกเปลี่ยน

  ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

 • ใช้โหมด IME ดั้งเดิมเพื่อเปิดใช้งานโหมดพิมพ์ทับ เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้อักขระที่คุณพิมพ์แทนที่อักขระที่มีอยู่ (พิมพ์ทับ) ในขณะที่คุณใช้ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ถ้ามี Outlook ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏ เนื่องจากโหมดพิมพ์ทับจะได้รับการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

  ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และมีการติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออกเท่านั้น

 • เรียกใช้ตัวควบคุม IME เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเริ่มตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อหยุดการทำงานของ IME

  ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

 • IME TrueInline เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ภาษาธรรมชาติสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน IME

  ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

 • การตั้งค่า IME คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติสำหรับชื่อ IME ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อตั้งค่าหรือเปลี่ยนข้อความ คีย์บอร์ดการแปลงอักขระ และตัวเลือกอื่นๆ ของ IME ที่ใช้งานอยู่

  ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ตัด คัดลอก และวาง

เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก เมื่อคุณเลือกตัวเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 • ภายในอีเมลเดียวกัน ตัวเลือกนี้จะแสดงลักษณะการทำงานเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาลงในข้อความอีเมลเดียวกับที่คุณคัดลอกเนื้อหามา ในรายการดรอปดาวน์ เลือกหนึ่งตัวเลือกในต่อไปนี้:

  • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ (ค่าเริ่มต้น) ตัวเลือกนี้จะรักษาสไตล์ของอักขระและการจัดรูปแบบโดยตรงซึ่งนำมาใช้กับข้อความที่คัดลอกมา การจัดรูปแบบโดยตรง ได้แก่ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ขนาดฟอนต์ ตัวเอียง หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในสไตล์ของย่อหน้านั้น

  • ผสานการจัดรูปแบบ ตัวเลือกนี้จะละทิ้งการจัดรูปแบบส่วนใหญ่ที่ปรับใช้โดยตรงกับข้อความที่คัดลอก แต่จะคงการจัดรูปแบบที่เป็นการเน้นเอาไว้เช่น ตัวหนาและตัวเอียง เมื่อใช้ตัวเลือกเฉพาะกับส่วนที่เลือก ข้อความจะใช้ลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่วางข้อความนั้น นอกจากนี้ ข้อความจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือสไตล์อักขระของข้อความที่อยู่ติดกับด้านหน้าเคอร์เซอร์เมื่อวางข้อความ

  • เก็บข้อความเท่านั้น ตัวเลือกนี้ละทิ้งการจัดรูปแบบและองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมด เช่น รูปภาพหรือตาราง ข้อความจะใช้คุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ข้อความนั้นถูกวาง และนำเอาการจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณลักษณะสไตล์อักขระของข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวาง องค์ประกอบกราฟิกจะถูกละทิ้ง และตารางจะถูกแปลงเป็นชุดของย่อหน้า

 • การวางจากโปรแกรมอื่นๆ ตัวเลือกนี้จะแสดงลักษณะการทำงานเริ่มต้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากข้อความอีเมลอื่นๆ ใน Outlook ในรายการดรอปดาวน์ เลือกหนึ่งตัวเลือกในต่อไปนี้

  • คงการจัดรูปแบบต้นฉบับ (ค่าเริ่มต้น) ตัวเลือกนี้จะคงการจัดรูปแบบที่ใช้กับข้อความที่คัดลอก ข้อกำหนดสไตล์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่คัดลอกจะถูกคัดลอกไปยังข้อความอีเมลปลายทาง

  • ผสานการจัดรูปแบบ ตัวเลือกนี้จะละทิ้งการจัดรูปแบบส่วนใหญ่ที่ปรับใช้โดยตรงกับข้อความที่คัดลอก แต่จะคงการจัดรูปแบบที่เป็นการเน้นเอาไว้เช่น ตัวหนาและตัวเอียง เมื่อใช้ตัวเลือกเฉพาะกับส่วนที่เลือก ข้อความจะใช้ลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่วางข้อความนั้น นอกจากนี้ ข้อความจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณสมบัติสไตล์อักขระของข้อความที่อยู่ติดกับด้านหน้าเคอร์เซอร์เมื่อวางข้อความ

  • เก็บข้อความเท่านั้น ตัวเลือกนี้ละทิ้งการจัดรูปแบบและองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมด เช่น รูปภาพหรือตาราง ข้อความจะใช้คุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ข้อความนั้นถูกวาง และนำเอาการจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณลักษณะสไตล์อักขระของข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวาง องค์ประกอบกราฟิกจะถูกละทิ้ง และตารางจะถูกแปลงเป็นชุดของย่อหน้า

 • การวางระหว่างอีเมลเมื่อข้อกำหนดของสไตล์ขัดแย้งกัน ตัวเลือกนี้จะแสดงลักษณะการทำงานเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่คัดลอกมาจากข้อความอีเมลอื่นใน Outlook และสไตล์ที่กำหนดให้กับข้อความที่คัดลอกมานั้นกำหนดไว้แตกต่างกับในอีเมลตามตำแหน่งที่วางข้อความนั้นๆ ในรายการดรอปดาวน์ เลือกหนึ่งตัวเลือกในต่อไปนี้:

  • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ ตัวเลือกนี้จะรักษาลักษณะที่ปรากฏของข้อความที่คัดลอก โดยการกำหนดสไตล์ปกติให้กับข้อความที่วางและนำการจัดรูปแบบโดยตรงไปใช้ การจัดรูปแบบโดยตรงได้แก่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ขนาดฟอนต์ ตัวเอียง หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่เลียนแบบข้อกำหนดของสไตล์ของข้อความที่ถูกคัดลอก

  • ใช้ลักษณะปลายทาง (ค่าเริ่มต้น) ตัวเลือกนี้จะคงชื่อลักษณะที่กำหนดให้แก่ข้อความที่คัดลอก แต่จะใช้ข้อกำหนดลักษณะของข้อความอีเมลที่วางข้อความนั้นๆ แทน ตัวอย่างเช่น คุณคัดลอกข้อความ หัวเรื่อง 1 จากข้อความอีเมลไปยังอีเมลอื่นๆ ในข้อความแรก หัวเรื่อง 1 ถูกกำหนดให้เป็นฟอนต์ Arial ตัวหนาขนาด 14 พอยต์ และในข้อความอีเมลที่คุณกำลังวาง หัวเรื่อง 1 ถูกกำหนดเป็นฟอนต์ Cambria ตัวหนาขนาด 16 พอยต์ เมื่อคุณใช้ตัวเลือก ใช้ลักษณะปลายทาง ข้อความที่วางจะใช้ลักษณะแบบหัวเรื่อง 1 ซึ่งก็คือ ฟอนต์ Cambria ตัวหนาขนาด 16 พอยต์

 • Pasting from other programs ตัวเลือกนี้จะแสดงลักษณะการทำงานเริ่มต้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากโปรแกรมอื่น จากรายการแบบดรอปดาวน์ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ (ค่าเริ่มต้น) ตัวเลือกนี้จะรักษาการจัดรูปแบบของข้อความที่คัดลอก

  • ผสานการจัดรูปแบบ ตัวเลือกนี้จะละทิ้งการจัดรูปแบบส่วนใหญ่ที่ปรับใช้โดยตรงกับข้อความที่คัดลอก แต่จะคงการจัดรูปแบบที่เป็นการเน้นเอาไว้เช่น ตัวหนาและตัวเอียง เมื่อใช้ตัวเลือกเฉพาะกับส่วนที่เลือก ข้อความจะใช้ลักษณะอักขระของย่อหน้าที่วางข้อความนั้น นอกจากนี้ ข้อความจะใช้อักขระการจัดรูปแบบโดยตรงของข้อความที่อยู่ติดกับด้านหน้าของเคอร์เซอร์เมื่อวางข้อความ

  • เก็บข้อความเท่านั้น ตัวเลือกนี้ละทิ้งการจัดรูปแบบและองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมด เช่น รูปภาพหรือตาราง ข้อความจะใช้คุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ข้อความนั้นถูกวาง และนำเอาการจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณลักษณะสไตล์อักขระของข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวาง องค์ประกอบกราฟิกจะถูกละทิ้ง และตารางจะถูกแปลงเป็นชุดของย่อหน้า

 • แทรก/วางรูปภาพเป็น ตัวเลือกนี้จะแสดงวิธีที่ Outlook จะแทรกรูปภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหาในข้อความของคุณ คุณสามารถแทรกรูปภาพไว้บรรทัดเดียวกับข้อความ อนุญาตให้รูปภาพเคลื่อนย้ายไปพร้อมข้อความ หรือครอบข้อความที่อยู่รอบๆ ทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังรูปภาพได้ ในรายการแบบหล่นลง เลือกหนี่งตัวเลือกในต่อไปนี้:

  • แนวเดียวกับข้อความ ตัวเลือกนี้จะแทรกกราฟิกลงในย่อหน้าเหมือนกับว่ากราฟิกนั้นเป็นข้อความ ตัวเลือกนี้ถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้น กราฟิกจะเคลื่อนไปเมื่อคุณเพิ่มหรือลบข้อความ คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อวางในตำแหน่งใหม่ได้ในแบบเดียวกับที่คุณลากข้อความ

  • จัตุรัส ตัวเลือกนี้จะตัดข้อความให้ล้อมทุกด้านของสี่เหลี่ยมรอบกราฟิกนั้น กราฟิกนั้นจะไม่เคลื่อนที่เมื่อคุณเพิ่มหรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกไปยังตำแหน่งใหม่ได้

  • ล้อมรอบ ตัวเลือกนี้จะตัดข้อความให้ล้อมกราฟิกเป็นรูปร่างไม่สม่ำเสมอรอบๆ รูปจริง กราฟิกนั้นจะไม่เคลื่อนที่เมื่อคุณเพิ่มหรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกไปยังตำแหน่งใหม่ได้

  • หลังข้อความ ตัวเลือกนี้จะแทรกกราฟิกเพื่อให้กราฟิกนั้นลอยอยู่บนเลเยอร์ของตัวเองด้านหลังข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบๆ กราฟิก กราฟิกนั้นจะไม่เคลื่อนที่เมื่อคุณเพิ่มหรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกไปยังตำแหน่งใหม่ได้

  • ข้างหน้าข้อความ ตัวเลือกนี้จะแทรกกราฟิกเพื่อให้กราฟิกนั้นลอยอยู่บนเลเยอร์ของตัวเองด้านหน้าข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบๆ กราฟิก กราฟิกนั้นจะไม่เคลื่อนที่เมื่อคุณเพิ่มหรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกไปยังตำแหน่งใหม่ได้

  • ทะลุผ่าน ตัวเลือกนี้จะตัดข้อความให้ล้อมรอบกราฟิก รวมทั้งเติมช่องว่างที่สร้างโดยรูปร่างที่เว้าเข้า เช่น จันทร์เสี้ยว กราฟิกนั้นจะไม่เคลื่อนที่เมื่อคุณเพิ่มหรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกไปยังตำแหน่งใหม่ได้

  • บนและล่าง ตัวเลือกนี้จะป้องกันข้อความไม่ให้ถูกตัดไปไว้ที่ด้านข้างของกราฟิก กราฟิกนั้นจะไม่เคลื่อนที่เมื่อคุณเพิ่มหรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกไปยังตำแหน่งใหม่ได้

  คงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและตัวเลขไว้เมื่อวางข้อความด้วยตัวเลือก เก็บข้อความเท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแปลงลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นสัญลักษณ์ข้อความ

 • การใช้แป้น Insert เพื่อวาง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้แป้น INSERT เพื่อแทรกเนื้อหาของ Office คลิปบอร์ดลงในข้อความ

 • แสดงปุ่มตัวเลือกการวาง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงปุ่ม ตัวเลือกการวาง เมื่อคุณวางเนื้อหา คุณสามารถใช้ปุ่ม ตัวเลือกการวาง เพื่อเปลี่ยนหรือแก้ไขการตั้งค่าที่คุณทำไว้ในส่วนนี้ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 • ใช้การตัดและวางแบบพิเศษ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณวางข้อความ เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณสามารถคลิก การตั้งค่า เพื่อตั้งค่าตั้งเลือกเพิ่มเติมสำหรับการวางได้

  • การตั้งค่า กดตรงนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อระบุลักษณะการทำงานเริ่มต้นเมื่อทำการผสาน, การตัด และการวางข้อความ คุณสามารถแทนที่ลักษณะการทำงานเริ่มต้นได้โดยใช้ปุ่ม ตัวเลือกการวาง ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดลงในข้อความของคุณ ปุ่มนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อตัวเลือกการตัดและวางแบบพิเศษเปิดใช้งานอยู่

  • ปรับระยะห่างของประโยคและคำโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเอาช่องว่างที่เกินมาออกเมื่อลบข้อความ หรือเพิ่มช่องว่างที่จำเป็นเมื่อวางข้อความจากคลิปบอร์ด

  • ปรับระยะห่างย่อหน้าเมื่อวาง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันการสร้างย่อหน้าที่ว่างเปล่า และเพื่อป้องกันการมีระยะห่างของย่อหน้าที่ไม่สอดคล้องกัน

  • ปรับการจัดรูปแบบตารางและการจัดแนวเมื่อวาง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมการจัดรูปแบบและการจัดแนวของตาราง เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เซลล์เดี่ยวจะถูกวางเป็นข้อความ ตารางบางส่วนจะถูกวางเป็นแถวลงในตารางที่มีอยู่ (แทนที่จะเป็นตารางที่ซ้อนกัน) และเมื่อคุณเพิ่มตารางลงในตารางที่มีอยู่ ตารางที่วางลงไปนี้จะถูกปรับให้ตรงกับตารางที่มีอยู่

  • ลักษณะการทำงานของสไตล์แบบสมาร์ท การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่มีผลใดๆ หากต้องการปรับสไตล์การทำงานของสไตล์อย่างละเอียดเมื่อวางเนื้อหา ให้ใช้ตัวเลือก การวาง ในส่วน ตัด คัดลอก และวาง ของตัวเลือก ขั้นสูง

  • ผสานการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft Office PowerPoint เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อคุณวางเนื้อหาจากงานนำเสนอ PowerPoint เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน การจัดรูปแบบของข้อความที่อยู่รอบๆ หรือตารางจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่ถูกวาง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หมายเลข หรือลักษณะรายการที่ถูกใช้ล่าสุดจะถูกนำไปใช้กับรายการที่ถูกวาง และลักษณะที่ปรากฏของรายการต่างๆ เช่น ตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ รูปภาพ วัตถุ OLE และรูปร่างต่างๆ จะถูกรักษาไว้เหมือนกับต้นฉบับใน PowerPoint

  • ปรับการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft Office Excel เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อวางข้อมูลจาก Excel เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน ข้อมูลที่วางจะถูกใส่ในตาราง และแผนภูมิจะถูกวางเป็นภาพแทนที่จะเป็นวัตถุ OLE

  • ผสานรายการที่วางกับรายการรอบข้าง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลในรายการให้สอดคล้องกับรายการรอบข้าง เมื่อคุณวางข้อมูลลงในรายการ

แสดงเนื้อหาอีเมล

เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก เมื่อคุณเลือกตัวเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 • แสดงข้อความที่ครอบภายในหน้าต่างเอกสาร เลือกตัวเลือกนี้เพื่อครอบข้อความลงในหน้าต่างที่มีข้อความอีเมล เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นบนหน้าจอ

 • แสดงตัวยึดรูปภาพ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงกล่องเปล่าในพื้นที่ของแต่ละรูปภาพในข้อความอีเมลของคุณ ตัวเลือกนี้จะเพิ่มความเร็วในกระบวนการเลื่อนผ่านข้อความที่มีรูปภาพอยู่จำนวนมาก

 • แสดงรูปวาดและกล่องข้อความบนหน้าจอ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงตัววัตถุที่สร้างด้วยเครื่องมือการวาดของ Outlook ในมุมมองเค้าโครงเสมือนพิมพ์หรือมุมมองเค้าโครงเว็บ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อซ่อนรูปวาดและอาจเพิ่มความเร็วในการแสดงข้อความที่มีรูปวาดหลายรูป รูปวาดจะถูกพิมพ์ออกมาแม้ว่าคุณจะล้างกล่องเครื่องหมายไปแล้ว

 • แสดงข้อความเคลื่อนไหว เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงข้อความเคลื่อนไหวบนหน้าจอของคุณ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อดูสไตล์ที่ข้อความจะปรากฏเมื่อถูกพิมพ์

  ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อดูข้อความเคลื่อนไหวในข้อความที่สร้างใน Outlook เวอร์ชันที่เก่ากว่า Outlook 2007 Outlook เวอร์ชันปัจจุบันจะไม่มีความสามารถในการสร้างข้อความเคลื่อนไหว

 • แสดงอักขระควบคุม เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระควบคุมจากขวาไปซ้าย

  ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งาน เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายสำหรับการแก้ไขข้อความเท่านั้น

 • แสดงบุ๊กมาร์ก เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงบุ๊กมาร์กบนหน้าจอ If you assign a bookmark to an item, ถ้าคุณกำหนดบุ๊กมาร์กให้แก่รายการหนึ่ง รายการที่มีบุ๊กมาร์กจะปรากฏขึ้นในวงเล็บเหลี่ยม ([…]) ถ้าคุณกำหนดบุ๊กมาร์กลงในตำแหน่ง บุ๊กมาร์กจะปรากฏขึ้นเป็น I-beam วงเล็บเหลี่ยมและ I-beam จะไม่ปรากฏขึ้นในข้อความที่พิมพ์ออกมา

 • แสดงสมาร์ทแท็ก เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเส้นใต้จุดไข่ปลาสีม่วงใต้ข้อความที่รับรู้ว่าเป็นสมาร์ทแท็ก

 • แสดงโค้ดเขตข้อมูลแทนค่า เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงโค้ดเขตข้อมูลแทนผลลัพธ์เขตข้อมูลในข้อความของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็น { เวลา @\"MMMM, d, YYYY" } แทนที่ 4 กุมภาพันธ์ 2008 ได้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อดูผลลัพธ์เขตข้อมูล

  ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร คุณสามารถสลับระหว่างการแสดงโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์โค้ดเขตข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการกด ALT+F9

 • ตัวเลข ตัวเลือกนี้กำหนดวิธีที่ตัวเลขจะปรากฏในข้อความ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานภาษาอาหรับสำหรับการแก้ไขข้อความ

  เลือกข้อมูลจากรายการ

  • อาหรับ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงตัวเลขในรูปแบบที่ผู้พูดภาษาอังกฤษและภาษายุโรปอื่นๆ คุ้นเคย

  • ฮินดี เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงตัวเลขในรูปแบบที่ผู้พูดภาษาอาหรับและภาษาฮินดีคุ้นเคย

  • ตามเนื้อหา เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงตัวเลขตามภาษาของข้อความที่ล้อมรอบ

  • ระบบ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงตัวเลขตามการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม

 • ชื่อเดือน ตัวเลือกนี้กำหนดลักษณะที่เดือนตามปฏิทินตะวันตก (คริสต์ศักราช) จะปรากฏในข้อความภาษาอาหรับ เลือกข้อมูลจากรายการ

  • อาหรับ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ชื่อเดือนตามปฏิทินท้องถิ่นของอาหรับ

  • ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสะกดชื่อเดือนตามปฏิทินตะวันตก (คริสต์ศักราช) ตามการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

  • ทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสะกดชื่อเดือนตามปฏิทินตะวันตก (คริสต์ศักราช) ตามการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสโดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

 • ตัวกำกับเสียง ตัวเลือกนี้แสดงตัวกำกับเสียงในข้อความอีเมลของคุณ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อภาษาที่ใช้ตัวกำกับเสียงเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ใช้สีนี้สำหรับตัวกำกับเสียง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุสีสำหรับการแสดงตัวกำกับเสียงทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงสีของตัวกำกับเสียงในข้อความต้นฉบับ ในรายการ ให้เลือกสี

 • มุมมองเอกสาร ตัวเลือกนี้จะระบุทิศทางข้อความสำหรับอีเมลใหม่

  • ขวาไปซ้าย เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจัดเค้าโครงอีเมลจากขวาไปซ้าย ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าจะเริ่มทางด้านขวาของข้อความอีเมลโดยเรียงข้อความต่อไปทางด้านซ้าย

  • ซ้ายไปขวา เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจัดเค้าโครงอีเมลจากซ้ายไปขวา ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าจะเริ่มทางด้านซ้ายของข้อความอีเมลโดยเรียงข้อความต่อไปทางด้านขวา

 • การแทนฟอนต์ คลิกที่นี่เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การแทนฟอนต์ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบว่าอีเมลที่ใช้งานอยู่ใช้ฟอนต์ใดๆ ที่ไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ ถ้าข้อความใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบเพื่อระบุการแทนฟอนต์

การแสดงผล

เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก เมื่อคุณเลือกตัวเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 • แสดงการวัดในหน่วยของ เลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการใช้สำหรับไม้บรรทัดแนวนอนและสำหรับการวัดที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบต่างๆ

 • แสดงการวัดเป็นความกว้างของอักขระ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ความกว้างของอักขระเป็นพื้นฐานในการจัดแนวข้อความ เช่น ในไม้บรรทัดแนวตั้งและแนวนอน หมายเหตุ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • แสดงพิกเซลสำหรับฟีเจอร์ของ HTML เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้พิกเซลเป็นหน่วยวัดเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ของ HTML

 • แสดงคีย์ลัดในคำแนะนำบนหน้าจอ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงคีย์ลัดในคำแนะนำบนหน้าจอได้

 • แสดงไม้บรรทัดแนวตั้งในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งที่ด้านข้างของหน้าต่างอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon

 • แสดงไม้บรรทัดทางขวาในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งทางด้านขวาของหน้าต่างอีเมล

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ปรับการวางตำแหน่งอักขระให้เหมาะสมสำหรับเค้าโครงแทนที่จะเป็นความยากง่ายในการอ่าน เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงการวางตำแหน่งอักขระอย่างแม่นยำ ตามที่จะปรากฏขึ้นในข้อความที่พิมพ์โดยสอดคล้องกับบล็อกของข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×