ตัวเลือกการแปลอยู่ที่ใด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเลือกการแปลแสดงภาษาที่พร้อมใช้งานการแปลข้อความจาก หรือเข้าสำหรับตัวเลือกการแปลภาษาด้วยเครื่องและพจนานุกรมสองภาษา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแปลข้อความ ดูแปลข้อความ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดของคุณ ดูเปิดใช้งาน หรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการตั้งค่าภาษาของข้อความ ดูเพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office 2007

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

ผู้เผยแพร่

Visio

Word

Excel

 1. บนแท็บรีวิว คลิกแปล ปุ่มแปล

 2. ในบานหน้าต่างแปล คลิกตัวเลือกการแปล ตัวเลือกการแปล

เมื่อต้องการแปลคำหรือเอกสาร ทำตามขั้นตอนในแปลข้อความหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนูมือ คลิกค้นคว้า แล้ว ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กแปล

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่างแปล คลิกตัวเลือกการแปล ตัวเลือกการแปล

การแปลคำหรือเอกสาร ตามขั้นตอนในตัวใดตัวหนึ่งให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในคำแปล วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. ในข้อความอีเมลที่คุณได้รับ เลือกข้อความในเนื้อหาข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก คลิกแปล บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กแปล

 2. หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อสร้างข้อความอีเมล เลือกข้อความ ในเนื้อหาข้อความ จากนั้น บน แท็บข้อความ ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการสะกด นั้นแล้ว คลิกแปล

  คำสั่งเมนูการแปล

 3. ในบานหน้าต่างแปล คลิกตัวเลือกการแปล ตัวเลือกการแปล

เมื่อต้องการแปลคำหรือเอกสาร ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

หมายเหตุ: สามารถแปลกภาพนิ่งเพียงหนึ่งครั้ง

 1. บนแท็บรีวิว คลิกแปล ปุ่มแปล

 2. ในบานหน้าต่างแปล คลิกตัวเลือกการแปล ตัวเลือกการแปล

เมื่อต้องการแปลคำหรือเอกสาร ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนูมือ คลิกค้นคว้า แล้ว ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กแปล

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่างแปล คลิกตัวเลือกการแปล ตัวเลือกการแปล

หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน เปิด หรือสร้างสิ่งพิมพ์ แล้วลองอีกครั้ง

เมื่อต้องการแปลคำหรือเอกสาร ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนูมือ คลิกค้นคว้า แล้ว ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กแปล

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่างแปล คลิกตัวเลือกการแปล ตัวเลือกการแปล

หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน เปิด หรือสร้างรูปวาด แล้วลองอีกครั้ง

เมื่อต้องการแปลคำหรือเอกสาร ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บรีวิว คลิกแปล ปุ่มแปล

  เคล็ดลับ: ใน Word คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเอกสาร แล้ว คลิแปลบนเมนูทางลัด ออก

 2. ในบานหน้าต่างแปล คลิกตัวเลือกการแปล ตัวเลือกการแปล

เมื่อต้องการแปลคำหรือเอกสาร ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×