ตัวเลือกการแปลอยู่ที่ใด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Gerald ได้รับข้อความอีเมลจากเพื่อนร่วมงานใน office ภาษาญี่ปุ่นของบริษัทของเขา ข้อความอีเมลที่มีย่อหน้าเขียนในภาษาญี่ปุ่น และเขาต้องการแปลข้อความลงในภาษาอังกฤษ Gerald ทราบว่า กล่องโต้ตอบตัวเลือกการแปล แสดงรายการคู่ภาษาพจนานุกรมสองภาษาที่พร้อมใช้งานการแปลจาก หรือลงในข้อความ Gerald มีแพคภาษาสำหรับภาษาญี่ปุ่นที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตนเองและ Microsoft Office 2010 รุ่นภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแปลข้อความหรือเอกสาร ดูแปลข้อความในภาษาอื่น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดของคุณ ดูเปิดใช้งาน หรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด เมื่อต้องการเลือกการแสดงผล คำแนะนำ และภาษาของวิธีใช้ ดูเพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office ถ้าคุณคลิกคำสั่งแปล และไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการแปลข้อความของคุณลงในในแบบของเครื่องมือการแปล คุณอาจต้องรับแพคภาษา หรือดาวน์โหลดตัวแปล Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การแปลข้อความในภาษาอื่น

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office 2010 ใดอยู่

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกแปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลเอกสาร แปลข้อ ความที่เลือก และเลือกภาษาของการแปลตัวเลือก ดูแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ดูดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนแท็บรีวิว คลิกแปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กแปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า ภายใต้แปล คลิกตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลเอกสาร แปลข้อ ความที่เลือก และเลือกภาษาของการแปลตัวเลือก ดูแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ดูดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิด หรือสร้างข้อความอีเมล แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในข้อความอีเมลที่คุณได้รับ คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเนื้อหาข้อความ แล้ว คลิ กแปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก บนเมนูทางลัด

  • ในข้อความอีเมใหม่ที่คุณกำลังเขียน บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกแปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กแปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า ภายใต้แปล คลิกตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแปลเอกสารนั้น (ตัวเลือกนี้จะไม่ได้ใน PowerPoint), แปลข้อ ความที่เลือก และตัวเลือกการแปลภาษาของ ดูแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ดูดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บรีวิว คลิกแปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กแปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า ภายใต้แปล คลิกตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลข้อความที่เลือก และเลือกภาษาของการแปลตัวเลือก ดูแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ดูดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกแปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า ภายใต้แปล คลิกตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

หมายเหตุ: ใน Publisher ถ้าคำสั่งค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน เปิด หรือสร้างสิ่งพิมพ์ แล้วลองอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลเอกสาร (ตัวเลือกนี้จะไม่ได้ใน PowerPoint), แปลข้อ ความที่เลือก และตัวเลือกเลือกภาษาของการแปล ดูแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ดูดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกแปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลเอกสาร แปลข้อ ความที่เลือก และเลือกภาษาของการแปลตัวเลือก ดูแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ดูดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกแปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลเอกสาร แปลข้อ ความที่เลือก และเลือกภาษาของการแปลตัวเลือก ดูแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ดูดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×