ตัวเลือกการแปลอยู่ที่ใด

Gerald ได้รับข้อความอีเมลจากเพื่อร่วมงานในสำนักงานที่ญี่ปุ่นของบริษัทของเขา ข้อความอีเมลมีย่อหน้าที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น และเขาต้องการแปลข้อความเป็นภาษาอังกฤษ Gerald ทราบว่ากล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการแปล แสดงคู่ภาษาของพจนานุกรมสองภาษาที่พร้อมใช้งานสำหรับการแปลข้อความ Gerald ติดตั้ง Microsoft Office 2010 เวอร์ชันภาษาอังกฤษและแพคภาษาญี่ปุ่นไว้บนคอมพิวเตอร์ของเขา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแปลข้อความหรือเอกสาร ให้ดู แปลข้อความในภาษาอื่น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ดของคุณ ให้ดู เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด เมื่อต้องการเลือกการแสดงผล คำแนะนำบนหน้าจอ และภาษาของวิธีใช้ของคุณ ให้ดู เพิ่มภาษาหรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office ถ้าคุณคลิกคำสั่ง แปล และไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการแปลในเครื่องมือการแปลใดเลย คุณอาจต้องรับแพคภาษาหรือดาวน์โหลด Microsoft Translator สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แปลข้อความในภาษาอื่น

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแปลเอกสาร แปลข้อความที่เลือก และเลือกภาษาการแปลของคุณ ให้ดู แปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู ดูการแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก แปล ปุ่ม แปลข้อความที่เลือก แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแปลเอกสาร แปลข้อความที่เลือก และเลือกภาษาการแปลของคุณ ให้ดู แปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู ดูการแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิดหรือสร้างข้อความอีเมล แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในข้อความอีเมลที่คุณได้รับ ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในข้อความ แล้วคลิก แปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก บนเมนูทางลัด

  • ในข้อความอีเมลใหม่ที่คุณกำลังเขียน บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล ปุ่ม แปลข้อความที่เลือก แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแปลเอกสาร (ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่ใน PowerPoint) แปลข้อความที่เลือก และเลือกภาษาการแปลของคุณ ให้ดู แปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู ดูการแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก แปล ปุ่ม แปลข้อความที่เลือก แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแปลข้อความที่เลือก และเลือกภาษาการแปลของคุณ ให้ดู แปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู ดูการแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

หมายเหตุ: ใน Publisher ถ้าคำสั่ง ค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน ให้เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ จากนั้นลองอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแปลเอกสาร (ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่ใน PowerPoint) แปลข้อความที่เลือก และเลือกภาษาการแปลของคุณ ให้ดู แปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู ดูการแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแปลเอกสาร แปลข้อความที่เลือก และเลือกภาษาการแปลของคุณ ให้ดู แปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู ดูการแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล ปุ่ม แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแปลเอกสาร แปลข้อความที่เลือก และเลือกภาษาการแปลของคุณ ให้ดู แปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู ดูการแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×