ตัวเลือกการนำทางสำหรับ SharePoint Online

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการปรับปรุงเวลาในการโหลดหน้าสำหรับ SharePoint Online โดยใช้การนำทางที่มีการจัดการหรือการนำทางจากการค้นหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นำทางส่วนกลางและแบบสอบถามที่จำเป็นสำหรับการสร้างการนำทางแบบโครงสร้างสามารถทำให้หน้าของคุณโหลดเพิ่มเติมได้ช้าลงใน SharePoint Online นี่คือเนื่องจากแต่ละคิวรีเหล่านี้ส่งคำขออื่นไปยัง SQL server สำหรับแต่ละไซต์และไซต์ย่อยที่คุณมี เพิ่มเติมการร้องขอไปยัง SQL server ปัญหานี้จะมีผลต่อหน้าต้นแบบ ซึ่งหมายความ ว่า การนำทางส่วนกลางจะยังได้รับผลกระทบ

ไซต์ SharePoint บางอย่างจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีขนาดใหญ่ ใช้ตัวออกแบบในแบบที่พร้อมใช้โครงสร้างการนำทาง ซึ่งใช้เนื้อหา โดยคิวรี อาจก่อให้เกิดครั้งโหลดหน้าช้าได้เนื่องจากหลายชั้นของไซต์ แต่ละรายการของชั้นของไซต์ย่อยสร้างแบบสอบถามอื่นนอกจากนี้

มีสองตัวเลือกการนำทางการออกแบบในแบบที่พร้อมใช้หลักใน SharePoint เช่นเดียวกับที่สาม วิธีแบบกำหนดเอง จากการค้นหา แต่ละตัวเลือกมีข้อดีและข้อเสียตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

โครงสร้างการนำทาง

นำทางที่มีการจัดการ

นำทางจากการค้นหา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน:

 • ง่ายต่อการกำหนดค่า

 • ตัดแต่งความปลอดภัย

 • ปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อมีเพิ่มไซต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน:

 • ง่ายต่อการบำรุงรักษา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน:

 • ตัดแต่งความปลอดภัย

 • ปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อมีเพิ่มไซต์

 • การโหลดโครงสร้างการนำทางภายในเครื่องที่แคชไว้ และเวลาอย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย:

 • สามารถดำเนินการดีกับโครงสร้างของไซต์ที่ซับซ้อน

ข้อเสีย:

 • ปรับปรุงโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงโครงสร้างของไซต์

ข้อเสีย:

 • ไม่มีความสามารถในการสั่งไซต์ได้อย่างง่ายดาย

 • จำเป็นต้องใช้การกำหนดเองของหน้าต้นแบบ (ทักษะทางเทคนิคที่จำเป็น)

ถ้าคุณมีไซต์ที่ มีไซต์ย่อยมากมาย และ คุณกำลังใช้โครงสร้างการนำทาง ก็อาจทำให้ช้า เพจของคุณโหลดลงอย่างมาก ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์ของคุณจะขึ้นอยู่ กับความต้องการของไซต์ของคุณ และ บนความสามารถด้านเทคนิคของคุณ ถ้าคุณพึงพอใจโดยใช้หน้าต้นแบบกำหนดเอง และมีความสามารถบางอย่างในองค์กรเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในหน้าต้นแบบเริ่มต้นสำหรับ SharePoint Online แล้วเลือกจากการค้นหาจะทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ดีที่สุด ถ้าคุณต้องการบกกลางอย่างง่ายระหว่างค้นหาและการนำทางโครงสร้างของออกแบบในแบบที่พร้อมใช้ แล้วนำทางที่มีการจัดการเป็นตัวเลือกที่ดีมาก ตัวเลือกการนำทางที่มีการจัดการสามารถเก็บไว้ผ่าน การกำหนดค่าไม่เกี่ยวข้องกับไฟล์การกำหนดเองโค้ด และเป็นอย่างมากเร็วกว่าการออกแบบในแบบที่พร้อมใช้โครงสร้างการนำทางได้

วิธีอื่นเพื่อ จัดโครงสร้างไซต์ที่มีอยู่ และลดจำนวนรายการนำทางและไซต์ย่อยที่จำเป็นต้องมีอยู่ นี่คือเนื่องจากโครงสร้างการนำทางด้วยตราบโครงสร้างของไซต์และการนำทางไม่ซับซ้อนมากเกินไป

บทความนี้เปรียบเทียบวิธีต่าง ๆ ในตัวอย่างการให้ไซต์คอลเลกชัน ตัวอย่างไซต์คอลเลกชันมีไซต์ย่อย 11 และแต่ละไซต์ย่อยมีไซต์ย่อยเพิ่มเติมที่สี่อย่างน้อย

สกรีนช็อตแสดงไซต์และไซต์ย่อย

ใช้โครงสร้างการนำทางใน SharePoint Online

นี่คือการ นำทางออกแบบตัวแบบที่พร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น และเป็นโซลูชันที่เหมาะสม และซับซ้อนมากที่สุดในกรณีส่วนใหญ่ เว้นแต่มีโครงสร้างซับซ้อนของหลายไซต์หรือไซต์ย่อยหลายระดับ โครงสร้างการนำทางทำงาน ประโยชน์หลักของวิธีนี้คือ ว่า จะถูกตัดแต่งความปลอดภัย ปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อมีเพิ่มไซต์ใหม่ และไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดเองใด ๆ ของหน้าต้นแบบ ผู้ใช้เทคนิคสามารถเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายเพิ่มรายการ ซ่อนรายการ และจัดการการนำทางจากหน้าการตั้งค่า

การเปิดใช้งานโครงสร้างการนำทางใน SharePoint Online

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างวิธีประสิทธิภาพการทำงานใน SharePoint Online โซลูชันมาตรฐานกับโครงสร้างการนำทางและแสดง subsites ตัวเลือกเปิดใช้งาน ต่อไปนี้คือหน้าจอภาพจากตั้งค่าการตรวจพบบนหน้าการตั้งค่าไซต์ >การนำทาง

สกรีนช็อตแสดงไซต์ย่อย

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงสร้างการนำทางใน SharePoint Online

เมื่อต้องการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการทำงานของหน้า SharePoint ให้ใช้แท็บเครือข่าย ของเครื่องมือของนักพัฒนา F12 ใน Internet Explorer

สกรีนช็อตแสดงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา F12 จากแท็บ เครือข่าย

บนแท็บเครือข่าย คลิกบนหน้า.aspx ที่ถูกโหลด จากนั้น คลิกที่แท็บรายละเอียด

สกรีนช็อตแสดงแท็บรายละเอียด

คลิก ส่วนหัวของการตอบรับ

สกรีนช็อตของแท็บ รายละเอียด

SharePoint ส่งกลับข้อมูลการวินิจฉัยมีประโยชน์บางอย่างในส่วนหัวของคำตอบ หนึ่งประโยชน์มากที่สุดคือSPRequestDuration   ซึ่งเป็นค่า มิลลิวินาที ของระยะการเรียกใช้กระบวนการบนเซิร์ฟเวอร์

ในต่อไปนี้จอแสดงไซต์ย่อย ถูกเลือกสำหรับการนำทางแบบโครง ซึ่งหมายความ ว่า มีเฉพาะไซต์คอลเลกชันการเชื่อมโยงในการนำทางส่วนกลาง:

สกรีนช็อตแสดงระยะเวลาในการโหลดเป็นระยะเวลาที่ร้องขอ

คีย์รีจิSPRequestDuration   มีค่าเป็นมิลลิวินาที 245 นี้หมายถึงเวลาใช้เพื่อส่งกลับคำขอนั้น เนื่องจากมีเพียงหนึ่งรายการนำทางบนไซต์ นี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานดีสำหรับวิธี SharePoint Online ดำเนินการโดยไม่ต้องการนำทางจำนวนมาก ภาพหน้าจอถัดไปแสดงวิธีการเพิ่มไซต์ย่อยที่มีผลต่อคีย์นี้

สกรีนช็อตแสดงระยะเวลาการร้องขอของ 2502

การเพิ่มไซต์ย่อยที่มีมากเพิ่มเวลาใช้เพื่อส่งกลับการร้องขอของหน้า

ประโยชน์ของการใช้การนำทางที่มีแบบแผนทั่วไปคือ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายลำดับการจัดระเบียบ ซ่อนไซต์ เพิ่มหน้า ผลลัพธ์จะตัดแต่งความปลอดภัย และคุณกำลัง deviating จากหน้าต้นแบบได้รับการสนับสนุนที่ใช้ใน SharePoint Online ถ้าคุณจัดโครงสร้างของไซต์ของคุณอย่างระมัดระวัง และลดขนาดของไซต์ย่อยในไซต์คอลเลกชันของคุณ แล้วโครงสร้างการนำทางทำงาน

ใช้ metadata ที่มีการจัดการและการนำทางที่มีการจัดการใน SharePoint Online

นำทางที่มีการจัดการถูกออกแบบในแบบที่พร้อมใช้ตัวเลือกอื่นที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างการเรียงลำดับเดียวกันของฟังก์ชันกับโครงสร้างการนำทาง

ข้อได้เปรียบของการใช้ metadata ที่มีการจัดการคือ จะเร็วเพื่อเรียกข้อมูลกว่าโดยใช้เนื้อหาโดยคิวรีเพื่อสร้างการนำทางของไซต์ แม้ว่าคุณจะได้เร็วมากไม่มีวิธีในการตัดแต่งความปลอดภัยผลลัพธ์ ดังนั้นถ้าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงไซต์ที่ระบุ ลิงก์จะยังคงแสดง แต่จะนำไปสู่ข้อผิดพลาด

วิธีการดำเนินการนำทางที่มีการจัดการและผลลัพธ์   

มีหลายบทบน TechNet เกี่ยวกับรายละเอียดของการนำทางที่มีการจัดการ ตัวอย่างเช่น ดูภาพรวมของการนำทางที่มีการจัดการใน SharePoint Server 2013

เมื่อต้องดำเนินการนำทางที่มีการจัดการ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลที่เก็บคำ นำทางที่มีการจัดการสามารถใช้เพื่อแทนโครงสร้างการนำทาง ด้วยการตั้งค่าเงื่อนไขด้วย Url ที่ตรงกับโครงสร้างของไซต์คอลเลกชัน ตัวอย่าง:

ตัวอย่างสกรีนช็อตของไซต์ย่อย1

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงประสิทธิภาพการทำงานของการนำทางที่ซับซ้อนที่ใช้การนำทางที่มีการจัดการ

ตัวอย่างสกรีนช็อตของ SPRequestDuration

ใช้การนำทางที่มีการจัดการอย่างสอดคล้องกันช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเปรียบเทียบกับเนื้อหา ด้วยวิธีการนำทางในโครงสร้างแบบสอบถาม

ใช้จากการค้นหาการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์

ใช้การค้นหาคุณสามารถใช้ประโยชน์จากดัชนีหมายเลขที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้การตระเวนแบบต่อเนื่องพื้นหลัง ออก นั่นหมายความว่า มีไม่มีคิวรีเนื้อหาจำนวนมาก ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกดึงมาจากดัชนีการค้นหา และผลลัพธ์จะตัดแต่งความปลอดภัย นี่คือเร็วกว่าโดยใช้คิวรีเนื้อหาทั่วไป ใช้การค้นหาสำหรับการนำทางในโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีโครงสร้างซับซ้อนไซต์ จะเร่งความเร็วหน้าการโหลดเวลาอย่างมาก หลักข้อได้เปรียบของนี้เหนือนำทางที่มีการจัดการได้ว่า คุณได้รับประโยชน์จากการตัดแต่งความปลอดภัย

วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างหน้าต้นแบบกำหนดเอง จากแทนรหัสการนำทางการออกแบบตัวอย่างที่พร้อม ด้วย HTML แบบกำหนดเอง ทำตามขั้นตอนนี้เมื่อต้องการแทนรหัสนำทางใน seattle.html ไฟล์

ในตัวอย่างนี้ คุณจะเปิดไฟล์ seattle.html และแทนองค์ประกอบทั้งid = "DeltaTopNavigation" มีโค้ด HTML กำหนดเอง

ตัวอย่าง: การแทนการนำทางการออกแบบในแบบที่พร้อมใช้โค้ดในหน้าต้นแบบ

 1. นำทางไปยังหน้าการตั้งค่าไซต์

 2. เปิดแกลเลอรีหน้าต้นแบบ โดยการคลิกหน้าต้นแบบ

 3. จากที่นี่ คุณสามารถนำทางไลบรารี และดาวน์โหลดไฟล์seattle.master

 4. แก้ไขโค้ดโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ และลบโค้ดบล็อกในภาพจากหน้าจอต่อไปนี้

  สกรีนช็อตของโค้ด DeltaTopNavigation เพื่อลบ
 5. เอารหัสระหว่าง < SharePoint:AjaxDelta id = "DeltaTopNavigation" > และ < \SharePoint:AjaxDelta > แท็ก และแทนที่ ด้วยส่วนย่อยของต่อไปนี้:

  <div id="loading">
   <!--Replace with path to loading image.-->
   <div style="background-image: url(''); height: 22px; width: 22px; ">
   </div>
  </div>
  <!-- Main Content-->
  <div id="navContainer" style="display:none">
      <div data-bind="foreach: hierarchy" class="noindex ms-core-listMenu-horizontalBox">
          <a class="dynamic menu-item ms-core-listMenu-item ms-displayInline ms-navedit-linkNode" data-bind="attr: { href: item.Url, title: item.Title }">
              <span class="menu-item-text" data-bind="text: item.Title">
              </span>
          </a>
          <ul id="menu" data-bind="foreach: $data.children" style="padding-left:20px">
              <li class="static dynamic-children level1">
                  <a class="static dynamic-children menu-item ms-core-listMenu-item ms-displayInline ms-navedit-linkNode" data-bind="attr: { href: item.Url, title: item.Title }">
                 
                   <!-- ko if: children.length > 0-->
                      <span aria-haspopup="true" class="additional-background ms-navedit-flyoutArrow dynamic-children">
                          <span class="menu-item-text" data-bind="text: item.Title">
                          </span>
                      </span>
                  <!-- /ko -->
                  <!-- ko if: children.length == 0-->   
                      <span aria-haspopup="true" class="ms-navedit-flyoutArrow dynamic-children">
                          <span class="menu-item-text" data-bind="text: item.Title">
                          </span>
                      </span>
                  <!-- /ko -->   
                  </a>
                 
                  <!-- ko if: children.length > 0-->                                                       
                  <ul id="menu"  data-bind="foreach: children;" class="dynamic  level2" >
                      <li class="dynamic level2">
                          <a class="dynamic menu-item ms-core-listMenu-item ms-displayInline  ms-navedit-linkNode" data-bind="attr: { href: item.Url, title: item.Title }">
           
            <!-- ko if: children.length > 0-->
            <span aria-haspopup="true" class="additional-background ms-navedit-flyoutArrow dynamic-children">
             <span class="menu-item-text" data-bind="text: item.Title">
             </span>
            </span>
             <!-- /ko -->
            <!-- ko if: children.length == 0-->
            <span aria-haspopup="true" class="ms-navedit-flyoutArrow dynamic-children">
             <span class="menu-item-text" data-bind="text: item.Title">
             </span>
            </span>                 
            <!-- /ko -->   
                          </a>
            <!-- ko if: children.length > 0-->
           <ul id="menu" data-bind="foreach: children;" class="dynamic level3" >
            <li class="dynamic level3">
             <a class="dynamic menu-item ms-core-listMenu-item ms-displayInline ms-navedit-linkNode" data-bind="attr: { href: item.Url, title: item.Title }">
              <span class="menu-item-text" data-bind="text: item.Title">
              </span>
             </a>
            </li>
           </ul>
             <!-- /ko -->
                      </li>
                  </ul>
                  <!-- /ko -->
              </li>
          </ul>
      </div>
  </div>
 6. แทน URL ในการโหลดรูปแท็กจุดยึดที่จุดเริ่มต้น มีลิงก์ไปยังรูปการโหลดในไซต์คอลเลกชันของคุณ หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนชื่อแฟ้ม นั้นแล้ว อัปโหลดไปยังแกลเลอรีหน้าต้นแบบ ซึ่งสร้างไฟล์.master ใหม่

 7. HTML นี้มีมาร์กอัปพื้นฐานที่จะถูกสร้างขึ้น โดยผลลัพธ์การค้นหาที่ส่งกลับจากโค้ด JavaScript คุณจะต้องการแก้ไขโค้ดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนค่าสำหรับvar root = “site collection URLตามที่แสดงในส่วนย่อยของต่อไปนี้:

  var root = “https://spperformance.sharepoint.com/sites/NavigationBySearch”;

  ไฟล์ JavaScript ทั้งหมดจะเป็นดังนี้:

  //Models and Namespaces
  var SPOCustom = SPOCustom || {};
  SPOCustom.Models = SPOCustom.Models || {}
  SPOCustom.Models.NavigationNode = function () {
  
    this.Url = ko.observable("");
    this.Title = ko.observable("");
    this.Parent = ko.observable("");
  
  };
  
  var root = "https://spperformance.sharepoint.com/sites/NavigationBySearch";
  var baseUrl = root + "/_api/search/query?querytext=";
  var query = baseUrl + "'contentClass=\"STS_Web\"+path:" + root + "'&trimduplicates=false&rowlimit=300";
  
  var baseRequest = {
    url: "",
    type: ""
  };
  
  
  //Parses a local object from JSON search result.
  function getNavigationFromDto(dto) {
    var item = new SPOCustom.Models.NavigationNode();
    if (dto != undefined) {
  
      var webTemplate = getSearchResultsValue(dto.Cells.results, 'WebTemplate');
  
      if (webTemplate != "APP") {
        item.Title(getSearchResultsValue(dto.Cells.results, 'Title')); //Key = Title
        item.Url(getSearchResultsValue(dto.Cells.results, 'Path')); //Key = Path
        item.Parent(getSearchResultsValue(dto.Cells.results, 'ParentLink')); //Key = ParentLink
      }
  
    }
    return item;
  }
  
  function getSearchResultsValue(results, key) {
  
    for (i = 0; i < results.length; i++) {
      if (results[i].Key == key) {
        return results[i].Value;
      }
    }
    return null;
  }
  
  //Parse a local object from the serialized cache.
  function getNavigationFromCache(dto) {
    var item = new SPOCustom.Models.NavigationNode();
  
    if (dto != undefined) {
  
      item.Title(dto.Title);
      item.Url(dto.Url);
      item.Parent(dto.Parent);
    }
  
    return item;
  }
  
  /* create a new OData request for JSON response */
  function getRequest(endpoint) {
    var request = baseRequest;
    request.type = "GET";
    request.url = endpoint;
    request.headers = { ACCEPT: "application/json;odata=verbose" };
    return request;
  };
  
  /* Navigation Module*/
  function NavigationViewModel() {
    "use strict";
    var self = this;
    self.nodes = ko.observableArray([]);
    self.hierarchy = ko.observableArray([]);;
    self.loadNavigatioNodes = function () {
      //Check local storage for cached navigation datasource.
      var fromStorage = localStorage["nodesCache"];
      if (false) {
        var cachedNodes = JSON.parse(localStorage["nodesCache"]);
  
        if (cachedNodes && timeStamp) {
          //Check for cache expiration. Currently set to 3 hrs.
          var now = new Date();
          var diff = now.getTime() - timeStamp;
          if (Math.round(diff / (1000 * 60 * 60)) < 3) {
  
            //return from cache.
            var cacheResults = [];
            $.each(cachedNodes, function (i, item) {
              var nodeitem = getNavigationFromCache(item, true);
              cacheResults.push(nodeitem);
            });
  
            self.buildHierarchy(cacheResults);
            self.toggleView();
            addEventsToElements();
            return;
          }
        }
      }
      //No cache hit, REST call required.
      self.queryRemoteInterface();
    };
  
    //Executes a REST call and builds the navigation hierarchy.
    self.queryRemoteInterface = function () {
      var oDataRequest = getRequest(query);
      $.ajax(oDataRequest).done(function (data) {
        var results = [];
        $.each(data.d.query.PrimaryQueryResult.RelevantResults.Table.Rows.results, function (i, item) {
  
          if (i == 0) {
            //Add root element.
            var rootItem = new SPOCustom.Models.NavigationNode();
            rootItem.Title("Root");
            rootItem.Url(root);
            rootItem.Parent(null);
            results.push(rootItem);
          }
          var navItem = getNavigationFromDto(item);
          results.push(navItem);
        });
        //Add to local cache
        localStorage["nodesCache"] = ko.toJSON(results);
  
        localStorage["nodesCachedAt"] = new Date().getTime();
        self.nodes(results);
        if (self.nodes().length > 0) {
          var unsortedArray = self.nodes();
          var sortedArray = unsortedArray.sort(self.sortObjectsInArray);
  
          self.buildHierarchy(sortedArray);
          self.toggleView();
          addEventsToElements();
        }
      }).fail(function () {
        //Handle error here!!
        $("#loading").hide();
        $("#error").show();
      });
    };
    self.toggleView = function () {
      var navContainer = document.getElementById("navContainer");
      ko.applyBindings(self, navContainer);
      $("#loading").hide();
      $("#navContainer").show();
  
    };
    //Uses linq.js to build the navigation tree.
    self.buildHierarchy = function (enumerable) {
      self.hierarchy(Enumerable.From(enumerable).ByHierarchy(function (d) {
        return d.Parent() == null;
      }, function (parent, child) {
        if (parent.Url() == null || child.Parent() == null)
          return false;
        return parent.Url().toUpperCase() == child.Parent().toUpperCase();
      }).ToArray());
  
      self.sortChildren(self.hierarchy()[0]);
    };
  
  
    self.sortChildren = function (parent) {
  
      // sjip processing if no children
      if (!parent || !parent.children || parent.children.length === 0) {
        return;
      }
  
      parent.children = parent.children.sort(self.sortObjectsInArray2);
  
      for (var i = 0; i < parent.children.length; i++) {
        var elem = parent.children[i];
  
        if (elem.children && elem.children.length > 0) {
          self.sortChildren(elem);
        }
      }
    };
  
    // ByHierarchy method breaks the sorting in chrome and firefix 
    // we need to resort as ascending
    self.sortObjectsInArray2 = function (a, b) {
      if (a.item.Title() > b.item.Title())
        return 1;
      if (a.item.Title() < b.item.Title())
        return -1;
      return 0;
    };
  
  
    self.sortObjectsInArray = function (a, b) {
      if (a.Title() > b.Title())
        return -1;
      if (a.Title() < b.Title())
        return 1;
      return 0;
    }
  }
  
  //Loads the navigation on load and binds the event handlers for mouse interaction.
  function InitCustomNav() {
    var viewModel = new NavigationViewModel();
    viewModel.loadNavigatioNodes();
  }
  
  function addEventsToElements() {
    //events.
  

  $("li.level1") .mouseover(function () {
            ตำแหน่ง var = $(this).position()
            $(นี้) .find("ul.level2").css ({ความกว้าง: ซ้าย 100 : position.left + 10, top: 50 });

  })
     .mouseout(function () {
       $(นี้) .find("ul.level2").css ({ซ้าย: -99999 บน: 0 });

      });

       $("li.level2") .mouseover(function () {
            ตำแหน่ง var = $(this).position()
            console.log(JSON.stringify(position))
            $(นี้) .find("ul.level3").css ({ความกว้าง: ซ้าย 100 : position.left + 95, top: position.top });        

  })
     .mouseout(function () {
       $(นี้) .find("ul.level3").css ({ซ้าย: -99999 บน: 0 });
      });

  } _spBodyOnLoadFunctionNames.push("InitCustomNav")

  เมื่อต้องการสรุปโค้ดที่แสดงข้างต้นในฟังก์ชัน$(document).ready jQuery มีวัตถุviewModelสร้างขึ้นแล้วloadNavigationNodes()ฟังก์ชันบนวัตถุที่เรียกว่า ฟังก์ชันนี้โหลดลำดับชั้นการนำทางที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ถูกเก็บไว้ในเก็บข้อมูลภายใน HTML5 ของเบราว์เซอร์ไคลเอ็นต์ หรือฟังก์ชันqueryRemoteInterface()โทรได้

  QueryRemoteInterface()สร้างการเรียกใช้ฟังก์ชันgetRequest()กับคิวรีพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในสคริปต์แล้ว ส่งกลับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลนี้เป็นอย่างยิ่งอาร์เรย์ของไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันซึ่งแสดงเป็นวัตถุการถ่ายโอนข้อมูลที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ข้อมูลนี้ถูกแล้วแยกวิเคราะห์ลงในวัตถุกำหนดไว้ก่อนหน้านี้SPO.Models.NavigationNodeซึ่งใช้ Knockout.js เพื่อสร้างคุณสมบัติ observable สำหรับการใช้งาน ด้วยข้อมูลผูกค่าลงใน HTML ที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ วัตถุโดยทั่วไปแล้ววางลงในอาร์เรย์ในผลลัพธ์ อาร์เรย์นี้จะแยกวิเคราะห์ JSON ใช้ Knockout ใน และเก็บไว้ในเก็บข้อมูลภายในเบราว์เซอร์สำหรับประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นบนโหลดหน้าในอนาคต

 8. ถัดไป ผลลัพธ์ได้กำหนดให้กับอาร์เรย์self.nodesและลำดับชั้นมีอยู่ออกจากวัตถุโดยใช้การกำหนดผลลัพธ์ไปอาร์เรย์self.heirarchylinq.js อาร์เรย์นี้เป็นวัตถุที่ถูกผูกไว้กับ HTML จะทำสิ่งนี้ในฟังก์ชันtoggleView()ด้วยส่งผ่านวัตถุตนเองไปยังฟังก์ชันko.applyBinding() นี้แล้วทำให้เกิดลำดับชั้นของอาร์เรย์จะถูกผูกไว้กับ HTML ต่อไปนี้:

  <div data-bind=”foreach: hierarchy” class=”noindex ms-core-listMenu-horizontalBox”>

  สุดท้าย ตัวจัดการเหตุการณ์สำหรับmouseenterและmouseexitจะถูกเพิ่มไปที่ระดับบนสุดการนำทางเพื่อจัดการเมนูดรอปดาวน์ไซต์ย่อยที่ทำในฟังก์ชันaddEventsToElements()

  คุณสามารถดูผลลัพธ์ของการนำทางจอด้านล่าง:

  สกรีนช็อตของผลลัพธ์การนำทาง

  ในตัวอย่างของเรานำทางที่ซับซ้อนหน้าทันสมัย โหลดโดยไม่ต้องแสดงการแคชข้อมูลภายในเวลาใช้ในบนเซิร์ฟเวอร์มีถูกตัดลงมาจากการนำทางเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างเพื่อแสดงผลลัพธ์คล้ายกันเป็นวิธีการนำทางที่มีการจัดการ

  สกรีนช็อตของ SPRequestDuration 301

  ประโยชน์หลักหนึ่งของวิธีนี้คือ ให้ โดยใช้การเก็บข้อมูลภายใน HTML5 นำทางจะเก็บไว้ภายในเครื่องสำหรับผู้ใช้ในครั้งถัดไปที่พวกเขาโหลดหน้า

เราได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญจากการใช้การค้นหา API สำหรับการนำทางโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม จะใช้ความสามารถทางเทคนิคบางอย่างเพื่อดำเนินการ และฟังก์ชันการทำงานนี้ที่กำหนดเอง ในการดำเนินการตัวอย่าง ไซต์ไม่ได้เรียงลำดับในลักษณะเดียวกับการออกแบบในแบบที่พร้อมใช้โครงสร้างการนำทาง ตามลำดับตัวอักษร ถ้าคุณต้องการแตกต่างจากลำดับนี้ จะเป็นการพัฒนา และรักษาซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง วิธีนี้คุณจะต้องแตกต่างจากหน้าต้นแบบได้รับการสนับสนุน ถ้าไม่มีรักษาหน้าต้นแบบกำหนดเอง ไซต์ของคุณจะไม่ได้รับออกการอัปเดตและปรับปรุงที่ Microsoft ทำหน้าต้นแบบ

โค้ดด้านบนมีการอ้างอิงต่อไปนี้:

เวอร์ชันปัจจุบันของ LinqJS ไม่ประกอบด้วยวิธี ByHierarchy ที่ใช้ในโค้ดด้านบน และจะตัดโค้ดนำทาง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มวิธีต่อไปนี้ไปยังไฟล์ Linq.js ก่อนบรรทัด " Flatten: ()ฟังก์ชัน"

ByHierarchy: function(firstLevel, connectBy, orderBy, ascending, parent) {
   ascending = ascending == undefined ? true : ascending;
   var orderMethod = ascending == true ? 'OrderBy' : 'OrderByDescending';
   var source = this;
   firstLevel = Utils.CreateLambda(firstLevel);
   connectBy = Utils.CreateLambda(connectBy);
   orderBy = Utils.CreateLambda(orderBy);
  
   //Initiate or increase level
   var level = parent === undefined ? 1 : parent.level + 1;

  return new Enumerable(function() {
     var enumerator;
     var index = 0;

    var createLevel = function() {
         var obj = {
           item: enumerator.Current(),
           level : level
         };
         obj.children = Enumerable.From(source).ByHierarchy(firstLevel, connectBy, orderBy, ascending, obj);
         if (orderBy !== undefined) {
           obj.children = obj.children[orderMethod](function(d) {
             return orderBy(d.item); //unwrap the actual item for sort to work
           });
         }
         obj.children = obj.children.ToArray();
         Enumerable.From(obj.children).ForEach(function(child) {
           child.getParent = function() {
             return obj;
           };
         });
         return obj;
       };

    return new IEnumerator(

    function() {
       enumerator = source.GetEnumerator();
     }, function() {
       while (enumerator.MoveNext()) {
         var returnArr;
         if (!parent) {
           if (firstLevel(enumerator.Current(), index++)) {
             return this.Yield(createLevel());
           }

        } else {
           if (connectBy(parent.item, enumerator.Current(), index++)) {
             return this.Yield(createLevel());
           }
         }
       }
       return false;
     }, function() {
       Utils.Dispose(enumerator);
     })
   });
 },
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×