ตัวเลือกการตั้งค่าส่วนตัว

ตัวเลือกที่อยู่ในหัวข้อนี้

บัญชีของฉัน

สถานะ

ตัวจัดการข้อมูลส่วนตัว

บัญชีของฉัน

 • ชื่อการเข้าสู่ระบบ     พิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่น: someone@example.com

 • ขั้นสูง     คลิกปุ่ม ขั้นสูง เพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับ Microsoft Office Communications Server ของคุณ โดยทั่วไปแล้วการตั้งค่าการกำหนดค่าจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติหรือผู้ดูแลระบบของคุณเป็นผู้ตั้งค่าให้

 • เริ่ม Communicator โดยอัตโนมัติเมื่อฉันเข้าสู่ระบบ Windows     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการเริ่มต้นและเข้าสู่ระบบและเริ่มใช้ Communicator โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ Windows

 • เปิดรายการที่ติดต่อโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้ Communicator     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้รายการที่ติดต่อของ Communicator เปิดทุกครั้งที่คุณเริ่มใช้ Communicator ถ้าไม่เลือกตัวเลือกนี้ ไอคอน Communicator จะปรากฏในพื้นที่การแจ้ง (ถาดระบบ) ของ Windows เมื่อเริ่มใช้ Communicator

ด้านบนของหน้า

สถานะ

 • แสดงสถานะไม่ใช้งานเมื่อคอมพิวเตอร์ของฉันไม่มีการใช้งานในระยะเวลานี้     เลือกระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานก่อนที่สถานะการแสดงตนของคุณจะแสดงเป็นไม่ใช้งานโดยมีหน่วยเป็นนาที ระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานจะถูกบันทึกเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับค่านำเข้าของผู้ใช้ - ทั้งจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือคำสั่งเสียง ระยะเวลาสูงสุดที่คุณสามารถป้อนได้คือ 60 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการแสดงตน โปรดดูที่ คำแนะนำการใช้งานการแสดงตน

 • แสดงเป็นไม่อยู่เมื่อสถานะของฉันเป็นไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา     เลือกระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานก่อนที่สถานะการแสดงตนของคุณจะแสดงเป็นไม่อยู่ โดยมีหน่วยเป็นนาที ระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานจะถูกบันทึกเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับค่านำเข้าของผู้ใช้ - ทั้งจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือคำสั่งเสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการแสดงตน โปรดดูที่ คำแนะนำการใช้งานการแสดงตน

ด้านบนของหน้า

ตัวจัดการข้อมูลส่วนตัว

 • Microsoft Office Outlook     เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณลักษณะ Communicator Search จะใช้รายการที่ติดต่อของ Office Outlook เป็นแหล่งข้อมูลของผู้ติดต่อเพิ่มเติมจากสมุดรายชื่อส่วนกลาง นอกจากนั้น เมื่อคุณเลือก Microsoft Office Outlook ให้เป็นตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว ตัวเลือกทั้งหมดในเฟรมตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะอธิบายภายหลังในหัวข้อนี้ จะสามารถใช้งานได้

  • แสดงข้อมูลไม่อยู่ที่สำนักงานของ Outlook สำหรับที่ติดต่อในระดับการเข้าถึง 'ส่วนบุคคล' 'ทีม' และ 'บริษัท'     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานของ Outlook ของคุณในกล่อง บันทึกย่อส่วนบุคคลใน Communicator และทำให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานได้ ข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานนี้สามารถตั้งค่าได้โดยการเปิด Outlook และคลิก เครื่องมือ จากนั้นคลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน เมื่อเลือกตัวเลือกนี้และคุณได้ระบุข้อความเมื่อไม่อยู่ในสำนักงานแล้ว ผู้ติดต่อรายอื่นที่มีระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบส่วนตัว ทีม หรือบริษัทจะเห็นข้อความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงข้อมูล โปรดดูที่ คำแนะนำการใช้งานการแสดงตน

  • ปรับปรุงสถานะของฉันตามข้อมูลปฏิทิน Outlook ของฉัน    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงสถานะการแสดงตนของคุณโดยยึดตามกำหนดการ Outlook ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ สถานะการแสดงตนของคุณจะแสดงเป็นไม่ว่างโดยอัตโนมัติในระหว่างเวลาที่มีการประชุมตามที่กำหนดไว้แล้ว หลังจากการประชุมที่กำหนดไว้นั้นแล้วผ่านไป สถานะการแสดงตนของคุณจะปรับปรุงเป็นสถานะการแสดงตนใหม่โดยอัตโนมัติ

   • แสดงหัวข้อการประชุมและสถานที่สำหรับที่ติดต่อในระดับการเข้าถึงทีม     เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ผู้ติดต่อ (ที่คุณกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบทีม) เห็นหัวข้อและสถานที่ประชุม Outlook ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงข้อมูล โปรดดูที่ คำแนะนำการใช้งานการแสดงตน

  • บันทึกการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของ Outlook     เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้การสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาใน Oulook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาใน Outlook โปรดดูที่ การใช้ Communicator กับ Office Outlook 2007 และ Office OneNote 2007

  • บันทึกรายการบันทึกการโทรของฉันในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของ Outlook     เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการที่จะบันทึกการโทรเข้าและโทรออกของคุณลงในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาใน Outlook โปรดดูที่ การใช้ Communicator กับ Office Outlook 2007 และ Office OneNote 2007

  • การสนทนาหรือการโทรคืออะไร และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดให้การสนทนาและการโทรปรากฏในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของ Outlook คืออะไร

   การสนทนาคืออะไร

   ความพยายามในการสร้างการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีใดๆ จัดว่าเป็นการสนทนาและส่งผลให้มีรายการถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของ Outlook ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีถึงใครบางคนซึ่งไม่มีการตอบกลับ รายการการสนทนานั้นก็จะยังคงถูกบันทึกในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาด้วย

   การโทรคืออะไร

   การโทรคือเซสชันที่เกี่ยวข้องกับเสียงทุกชนิด การพยายามโทรออกประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเสียงหรือวิดีโอ หรือการพยายามเพิ่มลงในเซสชันเสียงในระหว่างเซสชัน IM ก็จัดว่าเป็นการโทร แม้ว่าจะไม่มีการรับสายก็ตาม

   การสนทนาหรือการโทรเริ่มขึ้นเมื่อใด

   การสนทนาหรือการโทรเริ่มขึ้นเมื่อคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้:

   • ส่งคำเชิญ IM ไปให้ผู้ใช้รายอื่น

   • ยอมรับคำเชิญ IM จากผู้ใช้รายอื่น

   • ได้รับสายการสนทนาทางเสียงหรือทางวิดีโอ (ไม่ว่าคุณจะตกลงหรือไม่ก็ตาม)

   • โทรสายการสนทนาแบบเสียงหรือวิดีโอ

    การสนทนาหรือการโทรจบลงเมื่อใด

    การสนทนาหรือการโทรจบลงเมื่อหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น:

   • คุณปิดหน้าต่างการสนทนา (โดยใช้ แฟ้ม/ปิด หรือปุ่ม ปิด )

   • ระยะเวลาการสนทนานานเกิน 10 นาที

   • สายสนทนาทางเสียงหรือวิดีโอสิ้นสุดหรือถูกโอน

   • คุณออกจากระบบของ Communicator หรือสูญเสียการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

 • Windows Address Book     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้ Windows Address Book เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อเมื่อค้นหาผู้ติดต่อโดยใช้คุณลักษณะ Communicator Search ถ้าคุณเลือก Windows Address Book ให้เป็นตัวจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณแทน Microsoft Office Outlook คุณลักษณะ Communicator Search จะใช้ Windows Address Book เป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกสำหรับผู้ติดต่อเมื่อใช้ Communicator Search แทนการใช้รายชื่อของ Microsoft Office Contacts การเลือก Windows Address Book ไม่ได้แทนที่การเป็นแหล่งข้อมูลผู้ติดต่อหลักของ Communicator Global Address List

 • ไม่มี     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณเพียงต้องการคุณลักษณะ Communicator Search ส่งผู้ติดต่อจาก Global Address List กลับคืน เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณลักษณะ Communicator Search จะใช้ Windows Address Book หรือรายการที่ติดต่อใน Outlook เป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกสำหรับคุณลักษณะการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×