ตัวเลือกการตั้งค่าทั่วไป

ตัวเลือกที่อยู่ในหัวข้อนี้

การตั้งค่าข้อความโต้ตอบแบบทันที

การถ่ายโอนแฟ้ม

Windows Media Player

ภาษา

คุณภาพ

การบันทึก

การตั้งค่าข้อความโต้ตอบแบบทันที

 • แสดงอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที     เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงอิโมติคอนเป็นภาพในบทสนทนาของข้อความโต้ตอบแบบทันที หากคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องนี้ อิโมติคอนจะปรากฏเป็นตัวอักษรเท่านั้นในพื้นที่การสนทนาของหน้าต่าง การสนทนา ของคุณ ระหว่างทำการรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ภาพอิโมติคอนจะยังคงปรากฏในพื้นที่การป้อนข้อความของหน้าต่าง การสนทนา และจะปรากฏเป็นภาพในการส่งข้อความไปยังผู้รับ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของพวกเขา

 • เปลี่ยนสีพื้นหลังเมื่อผู้เขียนเปลี่ยน     เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ แต่ละครั้งที่เปลี่ยนผู้เขียน สีพื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปเพื่อให้คุณสามารถแยกแยะข้อความจากผู้เขียนแต่ละคนได้ง่ายขึ้น

 • แสดงแถบสีในข้อความโต้ตอบแบบทันที     เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อสลับระหว่างสีขาวและสีน้ำเงินในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้ส่งข้อความ ตัวเลือกนี้ช่วยให้อ่านข้อความในพื้นที่การสนทนาโดยแยกตามผู้ส่งได้ง่ายขึ้น

 • เปลี่ยนแบบอักษร     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแก้ไขประเภทแบบอักษร สี และขนาดอักษร ของข้อความโต้ตอบแบบทันที หากคุณเลือกประเภทแบบอักษรที่ไม่มีในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ Communicator จะแทนที่ด้วยแบบอักษรอื่นเพื่อแสดงให้กับที่ติดต่อนั้น การเปลี่ยนแปลงแบบอักษรที่ทำในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษร จะใช้ในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณ

ด้านบนของหน้า

การถ่ายโอนแฟ้ม

 • การเรียกดู     คลิก เรียกดู เพื่อเปลี่ยนที่ตั้งของแฟ้มที่รับผ่านกระบวนการการถ่ายโอนแฟ้มของ Communicator

ด้านบนของหน้า

Windows Media Player

 • หยุด Microsoft Windows Media Player ไว้ชั่วคราวสำหรับการโทร การสนทนาทางวิดีโอ และการประชุม     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการหยุด Windows Media Player ชั่วคราวเพื่อโทรออกและโทรเข้า และแบบวิดีโอ รวมทั้งการประชุม

ด้านบนของหน้า

ภาษา

 • เลือกภาษาสำหรับ Communicator     เลือกภาษาที่คุณต้องการให้ปรากฏในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของ Communicator และข้อความ

  หมายเหตุ: Multiple languages จะปรากฏขึ้น หากคุณได้ติดตั้งแพคเกจส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) สำหรับ Microsoft Office Communicator 2007 R2

ด้านบนของหน้า

คุณภาพ

 • อนุญาตให้ Microsoft เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับการใช้งาน Communicator ของฉัน     เมื่อคุณเลือกเข้าร่วม Communicator จะส่งข้อมูลไปยัง Microsoft เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ การเข้าร่วมในโปรแกรมจะทำหรือไม่ก็ได้ และผลลัพธ์จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้านบนของหน้า

การบันทึก

 • เปิดใช้งานการบันทึกใน Communicator     คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อสร้างไฟล์บันทึก Communicator-uccapi-0.uccapilog ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของ Office Communicator 2007 R2 กับ Office Communications Server 2007 R2 แฟ้ม Communicator-uccapi-0.uccapilog จะถูกสร้างไว้ในโฟลเดอร์ Windows <user profile>\Tracing ตัวเลือกนี้ยังสร้างแฟ้ม Communicator.etl ซึ่งเป็นแฟ้มการติดตามที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบและ Microsoft Customer Service and Support เพื่อช่วยแก้ปัญหา

  หมายเหตุ: ในการเปิดใช้ เปิดใช้งานการบันทึกใน Communicator คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม Performance Log Users group

 • เปิดใช้งานการบันทึก Windows Event สำหรับ Communicator     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการบันทึก Windows Event สำหรับ Communicator เหตุการณ์สามารถดูได้ในตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×