ตัวเลือกการตั้งค่าทั่วไป

ตัวเลือกที่อยู่ในหัวข้อนี้

การตั้งค่าข้อความโต้ตอบแบบทันที

การถ่ายโอนแฟ้ม

Windows Media player

ภาษา

คุณภาพ

การบันทึก

การตั้งค่าข้อความโต้ตอบแบบทันที

 • แสดงอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อให้แสดงอิโมติคอนเป็นรูปในการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันที หากคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ อิโมติคอนจะปรากฏเป็นตัวอักษรเท่านั้นในพื้นที่การสนทนาของหน้าต่างการสนทนาของคุณในระหว่างเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันที ภาพอิโมติคอนจะปรากฏต่อเนื่องในพื้นที่รายการข้อความของหน้าต่างการสนทนาของคุณและจะปรากฏเป็นรูปที่เครื่องของผู้รับข้อความโต้ตอบแบบทันที โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

 • เปลี่ยนแบบอักษร     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับเปลี่ยนตระกูลแบบอักษร สี และขนาดพอยต์ที่นำไปใช้กับข้อความโต้ตอบแบบทันที หากคุณเลือกตระกูลแบบอักษรที่คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมรายอื่นไม่มี Communicator จะแทนด้วยแบบอักษรอื่นเพื่อแสดงให้กับผู้ติดต่อ การเปลี่ยนแบบอักษรจากกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษรจะนำไปใช้กับข้อความโต้ตอบแบบทันทีทั้งหมดของคุณ

ด้านบนของหน้า

การถ่ายโอนแฟ้ม

 • การเรียกดู     คลิก เรียกดู เพื่อเปลี่ยนที่ตั้งของแฟ้มที่รับผ่านกระบวนการการถ่ายโอนแฟ้มของ Communicator

ด้านบนของหน้า

Windows Media player

 • หยุด Windows Media Player ไว้ชั่วคราวสำหรับการโทร การสนทนาทางวิดีโอ และการประชุม     เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการที่จะหยุด Windows Media Player ไว้ชั่วคราวเพื่อการสนทนาทางเสียงและวิดีโอที่เข้ามาและที่โทรออก ตลอดจนการประชุมด้วย

ด้านบนของหน้า

ภาษา

 • เลือกภาษาสำหรับ Communicator     เลือกภาษาที่คุณต้องการให้ปรากฏในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของ Communicator และข้อความ

  หมายเหตุ: Multiple languages จะปรากฏขึ้น หากคุณได้ติดตั้งแพคเกจส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) สำหรับ Microsoft Office Communicator 2007.

ด้านบนของหน้า

คุณภาพ

 • อนุญาตให้ Microsoft เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับการใช้งาน Communicator ของฉัน     เมื่อคุณเลือกที่จะเข้าร่วมด้วย Communicator ก็จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณไปให้ Microsoft โดยอัตโนมัติ การเข้าร่วมในโปรแกรมนี้เกิดจากความสมัครใจและจะนำผลลัพธ์ไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป

ด้านบนของหน้า

การบันทึก

 • เปิดใช้งานการบันทึกใน Communicator     คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อสร้างแฟ้มบันทึก communicator-uccp-log.uccplog ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของ Office Communicator 2007 กับ Office Communications Server 2007 แฟ้ม communicator-uccp-log.uccplog ถูกสร้างขึ้นในแฟ้มข้อมูล Windows <user profile>\Tracing ทั้งนี้ ตัวเลือกดังกล่าวยังสร้างแฟ้ม Communicator.etl ซึ่งเป็นแฟ้มการติดตามที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับผู้ดูแลระบบและฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง

  หมายเหตุ: ในการเปิดใช้ เปิดใช้งานการบันทึกใน Communicator คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม Performance Log Users group

 • เปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์ของ Windows สำหรับ Communicator     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์ของ Windows สำหรับ Communicator สามารถดูเหตุการณ์ได้ในตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×