ตัวเลือกการค้นคว้าอยู่ที่ใด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเลือกการค้นคว้าเป็นหนังสืออ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงและไซต์ค้นคว้าที่โปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 รวม หรือแยกเมื่อให้บริการการค้นคว้า ตัวอย่าง บริการเพื่อเลือกจากตัวเลือกการค้นคว้ารวมพจนานุกรม thesauruses และค้นคว้าอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ บนเว็บไซต์หลายภาษา ภาษาพร้อมใช้งานในตัวเลือกการค้นคว้าบริการนั้นขึ้นอยู่กับภาษาของบริการที่ติดตั้งอยู่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแปลข้อความ ดูแปลข้อความ เมื่อต้องการค้นหาวิธีการเปิด หรือ ปิดคำแนะ นำการแปล หรือตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น ดูคำแนะนำในการแปลใช้หรือตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาฟีเจอร์การค้นคว้า

OneNote

Outlook

PowerPoint

ผู้เผยแพร่

Visio

Word

เพิ่มตัวเลือกการค้นคว้าเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาฟีเจอร์การค้นคว้า

ฟีเจอร์การค้นคว้าอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นในการโปรแกรมอื่น

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกค้นคว้า คำสั่ง การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่างค้นคว้า งาน ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่าง คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่างค้นคว้า งาน ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่าง คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิด หรือสร้างข้อความอีเมล

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเนื้อหาข้อความ แล้ว คลิ กค้นหา บนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างค้นคว้า งาน ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่าง คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกค้นคว้า คำสั่ง การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่างค้นคว้า งาน ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่าง คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการค้นคว้า

 2. ในการค้นคว้า บานหน้าต่างงาน ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่าง คลิกตัวเลือกค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน เปิด หรือสร้างสิ่งพิมพ์ แล้วลองอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่างค้นคว้า งาน ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่าง คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการค้นคว้า คำสั่ง การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่าง คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวเลือกค้นคว้าเพิ่มเติม

ถ้าภาษาที่คุณต้องจะแสดง คุณอาจไม่สามารถเพิ่มภาษานั้น ภาษาที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับภาษาของคุณระบบ Microsoft Office 2007 ว่าภาษาประกอบด้วยพจนานุกรมการแปล และ ถ้าภาษาที่มีภาษาตัวช่วยใด ๆ

 1. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่าง คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการค้นคว้า คลิกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับบริการที่คุณต้อง แล้ว คลิ กอัปเดต/เอา ปุ่ม ปรับปรุง/เอาออก

 3. ในกล่องโต้ตอบอัปเดตหรือเอาบริการ เลือกประเภทการบริการที่คุณต้องการติดตั้ง ตัวอย่างเช่นแปล (ติดตั้งพจนานุกรม), คลิกอัปเด ปุ่ม ปรับปรุง ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง คลิกปิด นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. เลือกเอกสารอ้างอิงที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น อรรถาภิธาน: ภาษารัสเซีย จากนั้นพิมพ์คำที่คุณต้องการค้นคว้าลงในกล่องข้อความ ค้นหา กล่องข้อความ ค้นหา แล้วคลิก เริ่ม ปุ่ม เริ่ม

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×