ตัวเลือกการค้นคว้าอยู่ที่ใด

ตัวเลือกการค้นคว้าคือหนังสืออ้างอิงและไซต์การค้นคว้าเฉพาะที่พร้อมใช้งานใน Office 2010 เพื่อช่วยเมื่อมีความต้องการในหลายภาษา ตัวอย่างเช่น ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า คุณสามารถเลือกจากพจนานุกรม อรรถาภิธาน และเว็บไซต์การค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ตมากมายได้ในหลากหลายภาษา บริการตัวเลือกการค้นคว้าจะพร้อมใช้งานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับภาษาของ Office 2010 เวอร์ชันที่คุณใช้งาน และบริการใดๆ ที่คุณเพิ่มไปยังกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทำงานกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า ไม่สามารถใช้งานได้ในบานหน้าต่างเครื่องมือการพิสูจน์อักษรใน แอปสำหรับ Office เวอร์ชันหลังๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

เพิ่มตัวเลือกการค้นคว้าเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม

Excel

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า คำสั่งการค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การสะกด ให้คลิก การค้นคว้า ปุ่ม การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิดหรือสร้างข้อความอีเมล

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเนื้อหาข้อความ คลิก ค้นหา ปุ่ม การค้นคว้า บนเมนูทางลัด จากนั้นคลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า คำสั่งการค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า คำสั่งการค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

หมายเหตุ:  ใน Publisher ถ้าคำสั่ง ค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน ให้เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ จากนั้นลองอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า คำสั่งการค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า คำสั่งการค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวเลือกการค้นคว้าเพิ่มเติม

ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า คุณสามารถเพิ่มบริการและเครื่องมือของภาษานั้นได้ ภาษาที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับภาษาของ Office 2010 เวอร์ชันที่คุณใช้งาน ไม่ว่าภาษานั้นจะมีพจนานุกรมแปลหรือไม่ หรือถ้าภาษานั้นมีภาษาที่คู่กัน

 1. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับบริการที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก อัปเดต/เอาออก ปุ่ม ปรับปรุง/เอาออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ อัปเดตหรือเอาบริการออก ให้เลือกประเภทบริการที่คุณต้องการติดตั้ง เช่น การแปล (พจนานุกรมที่ติดตั้งไว้) แล้วคลิก อัปเดต ปุ่ม อัปเดต

 4. ทำตามคำแนะนำการติดตั้ง คลิก ปิด จากนั้นคลิก ตกลง

 5. เลือกเอกสารอ้างอิงที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น อรรถาภิธาน: ภาษารัสเซีย จากนั้นพิมพ์คำที่คุณต้องการค้นคว้าลงในกล่องข้อความ ค้นหา ค้นหากล่องข้อความ แล้วคลิก เริ่ม ปุ่ม เริ่ม

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×