ตัวเลขในเซลล์ในตารางใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะรายการลำดับเลขใน Word เพื่อเพิ่มหมายเลขลงในเซลล์ในตาราง

หมายเหตุ: ถ้าเซลล์ตารางประกอบด้วยหลายบรรทัดของข้อความWord ตัวเลขแต่ละบรรทัดในเซลล์

  1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการหมายเลข

    เมื่อต้องการใส่หมายเลขเริ่มต้นของแต่ละแถว เลือกคอลัมน์แรกเท่านั้นในตาราง ด้วยการคลิกเส้นขอบบนของคอลัมน์

    เลือกคอลัมน์

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลำดับเลข

    ปุ่ม ลำดับเลข ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

    หมายเหตุ: เพื่อเลือกรูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกัน คลิกขวาที่ตัวเลขในรายการ ชี้ไปที่ลำดับเลข คลิกกำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

แถวตัวเลขโดยอัตโนมัติใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×