ตัวอย่างของอักขระตัวแทน

ตัวอย่างของอักขระตัวแทน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าต้องการค้นหารายการที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณจำไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วรายการนั้นสะกดว่าอย่างไร ให้ลองใช้อักขระตัวแทนในคิวรี

อักขระตัวแทนเป็นอักขระพิเศษที่สามารถแทนอักขระที่ไม่ทราบในค่าข้อความ และมีประโยชน์สำหรับการค้นหารายการหลายรายการที่มีข้อมูลคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน อักขระตัวแทนยังสามารถช่วยให้ได้รับข้อมูลตามความตรงกันของรูปแบบที่ระบุด้วย ตัวอย่างเช่น การค้นหาทุกคนที่ชื่อ กิตติ ที่อยู่ที่ถนนอุทยาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิวรี ให้ดูที่ การแนะนำคิวรี

ต่อไปนี้คือตัวอย่างจำนวนหนึ่งของอักขระตัวแทนสำหรับคิวรีของ Access

อักขระ

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

*

ตรงกันกับจำนวนของอักขระใดๆ คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) ได้ทุกที่ในสตริงอักขระ

wh* จะพบคำว่า what, white และ why แต่จะไม่พบคำว่า awhile หรือ watch

?

ตรงกันกับตัวอักษรเดียวในตำแหน่งที่ระบุ

b?ll จะพบคำว่า ball, bell และ bill เป็นต้น

[ ]

ตรงกันกับอักขระต่างๆ ภายในวงเล็บ

b[ae]ll จะพบคำว่า ball และ bell แต่จะไม่พบคำว่า bill เป็นต้น

!

ไม่รวมถึงอักขระต่างๆ ที่อยู่ภายในวงเล็บ

b[!ae]ll จะพบคำว่า bill และ bull แต่จะไม่พบคำว่า ball หรือ bell

Like “[!a]*” จะพบรายการต่างๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร a

-

ตรงกันกับช่วงของอักขระต่างๆ อย่าลืมระบุอักขระในลำดับจากน้อยไปหามาก (กล่าวคือ A ถึง Z ไม่ใช่ Z ถึง A)

b[a-c]d จะพบคำว่า bad, bbd และ bcd

#

ตรงกันกับอักขระตัวเลขหนึ่งอักขระ

1#3 จะพบตัวเลข 103, 113 และ 123

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์กับคิวรี

ตัวอย่างของการตรงกันของรูปแบบอักขระตัวแทนในนิพจน์

ถ้าต้องการใช้อักขระตัวแทนภายในรูปแบบ ให้ทำดังนี้

  1. เปิดคิวรีของคุณในมุมมอง ออกแบบ

  2. ในแถว เกณฑ์ ของเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ ให้พิมพ์ตัวดำเนินการ Like หน้าเกณฑ์ของคุณ

  3. ให้แทนที่อักขระอย่างน้อยหนึ่งอักขระในเกณฑ์ด้วยอักขระตัวแทน ตัวอย่างเช่น Like R?308021 จะส่งกลับผลลัพธ์ RA308021, RB308021 เป็นต้น

  4. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก เรียกใช้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางตัวอย่างของรูปแบบอักขระตัวแทนที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์ได้

C haracter(s)

ใช้เพื่อให้ตรงกันกับ

? หรือ _ (ขีดล่าง)

อักขระใดๆ หนึ่งตัว

* หรือ %

ไม่มีหรือมีอักขระกี่ตัวก็ได้

#

เลขหนึ่งหลักใดๆ (0 — 9)

[charlist]

อักขระใดๆ หนึ่งอักขระใน charlist

[!charlist]

อักขระใดๆ หนึ่งอักขระที่ไม่อยู่ใน charlist

[a-zA-Z0-9]

อักขระตัวเลขพยัญชนะใดๆ

[A-Z]

อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใดๆ ในช่วงจาก A ถึง Z

หมายเหตุ: เมื่อคุณระบุช่วงของอักขระ อักขระเหล่านั้นจะต้องปรากฏในลำดับจากน้อยไปหามาก ตัวอย่างเช่น [Z-A] ไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้อง


โปรดดูที่พื้นฐานของการสร้างนิพจน์

ถ้าต้องการให้ตรงกันกับอักขระพิเศษต่างๆ เช่น เครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายเลขที่ (#) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ใส่อักขระเหล่านี้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม

ฟังก์ชัน CHARLIST จะทำให้คุณสามารถจับคู่อักขระได้อย่างน้อยหนึ่งอักขระ และรวมถึงอักขระใดๆ เกือบทั้งหมดใน ชุดอักขระ ANSI รวมถึงตัวเลขด้วย ฟังก์ชัน CHARLIST จะถูกปิดด้วยวงเล็บ [ ] และสามารถใช้กับอักขระตัวแทนให้ตรงกันตามที่ระบุได้มากขึ้นอีก

ถ้าต้องการระบุช่วงของอักขระ ให้ใช้ฟังก์ชัน CHARLIST กับเครื่องหมายยัติภังค์ (-) เพื่อแยกเขตระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กในช่วงดังกล่าว

ถ้าต้องการให้ตรงกันกับอักขระเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ให้ใส่อักขระเครื่องหมายยัติภังค์นี้ไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของฟังก์ชัน CHARLIST (ถ้าใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ด้วย ให้ใส่ไว้ที่ด้านหลังของเครื่องหมายอัศเจรีย์) ถ้าใส่ไว้ในตำแหน่งอื่นๆ เครื่องหมายยัติภังค์จะระบุช่วงของอักขระ ANSI

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×