ตัวอย่างของสูตรที่ใช้เป็นประจำ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้แสดงการเชื่อมโยงไปยังบทความและวิดีโอต่างๆ ที่แสดงวิธีสร้างสูตรจากข้อมูลในแผ่นงานของคุณ ตัวอย่างในบทความจะมีข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ รวมถึงคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ตามที่คุณคาดไว้

ชนิดของสูตร

ตัวอย่าง

ตามเงื่อนไข

สร้างสูตรเงื่อนไข

แสดง หรือซ่อนค่าศูนย์

ซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

ค้นหา

ค้นหาค่าในรายการของข้อมูล

วันที่และเวลา

เพิ่ม หรือลบวัน

เพิ่มหรือลบหน่วยเวลา

แสดงวันที่เป็นวันของสัปดาห์

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

แทรกวันจันทรคติ

การเงิน

คำนวณยอดคงเหลือกำลังทำงานอยู่

คำนวณซับซ้อนประจำปีอัตราการเติบโต (CAGR)

ทางสถิติ

คำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลข

คำนวณมัธยฐานของกลุ่มตัวเลข

ค้นหาหมายเลขที่ใช้บ่อยที่สุดในกลุ่มตัวเลข

ทางคณิตศาสตร์

บวกตัวเลข

หักลบจำนวน

คูณ และหารตัวเลข

คำนวณเปอร์เซ็นต์

ปัดเศษตัวเลข

เพิ่มหมายเลขกำลัง

คำนวณตัวเลขที่มากที่สุด หรือน้อยที่สุดในช่วง

คำนวณแฟกทอเรียลของจำนวนการเรียงสับเปลี่ยน

สร้างตารางคูณ

การนับ

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่าง

นับจำนวนครั้งที่มีค่าเกิดขึ้น

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกัน

นับจำนวนมากกว่า หรือน้อยกว่าตัวเลข

คำนวณผลรวมสะสม

การแปลง

แปลงเวลา

แปลงวันซึ่งเก็บเป็นข้อความให้เป็นวัน

แปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลข

แปลงหน่วยวัด

แปลงตัวเลขเป็นระบบตัวเลขที่แตกต่างกัน

ข้อความ

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของข้อความ

ตรวจสอบว่า เซลล์ประกอบด้วยข้อความ (เทียบ)

ตรวจสอบว่า เซลล์ประกอบด้วยข้อความ (พิมพ์ใหญ่-เล็ก)

รวมข้อความและตัวเลข

รวมข้อความที่ มีวันหรือเวลา

รวมคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ โดยใช้ฟังก์ชัน

ทำซ้ำอักขระในเซลล์

แสดงเฉพาะตัวเลขสี่สุดท้ายของตัวเลขที่ระบุ

แทรกชื่อไฟล์ Excel ปัจจุบัน เส้นทาง หรือแผ่นงานในเซลล์

แยกชื่อ โดยใช้ตัวแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์

แยกข้อความระหว่างคอลัมน์ โดยใช้ฟังก์ชัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×