ตัวอย่างของชนิดแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คอลัมน์

แผนภูมิคอลัมน์แสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงของตลอดระยะเวลาหนึ่ง หรือสำหรับแสดงภาพประกอบการเปรียบเทียบระหว่างรายการ ประเภทถูกจัดระเบียบตามแนวนอน ค่าตามแนวตั้ง เพื่อเน้นการแปรผันตามเวลา

แผนภูมิคอลัมน์

แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับทั้งหมด

แผนภูมิคอลัมน์เปอร์สเปคทีฟแบบสามมิติ

แผนภูมิคอลัมน์เปอร์สเปคทีฟสามมิติเปรียบเทียบจุดข้อมูลตามแกนสองแกน ในแผนภูมิสามมิตินี้ คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการขายสี่ไตรมาสในยุโรปกับประสิทธิภาพของแผนกอื่นสองแผนกได้

กรวย กระบอก และพีระมิด

ตัวแสดงข้อมูลทรงกรวย ทรงกระบอก และพีระมิด สามารถให้ลักษณะพิเศษที่น่าตื่นเต้นกับแผนภูมิคอลัมน์สามมิติและแผนภูมิแท่งได้

แผนภูมิแท่ง 3 มิติที่มีตัวทำเครื่องหมายข้อมูลรูปทรงกระบอก

แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติที่มีตัวทำเครื่องหมายข้อมูลรูปทรงพีระมิด

แถบ

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ ประเภทถูกจัดระเบียบตามแนวตั้ง ค่าตามแนวนอน เพื่อโฟกัสเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่า และเน้นน้อยลงเกี่ยวกับเวลา

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของรายการแต่ละรายการกับทั้งหมด

แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน

บรรทัด

แผนภูมิเส้นแสดงแนวโน้มข้อมูล ณ ช่วงที่เท่ากัน

บรรทัดการเชื่อมต่อ

พื้นที่

แผนภูมิพื้นที่เน้นส่วนของขนาดการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ด้วยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ กับผลรวมด้วย

แผนภูมิพื้นที่

ในตัวอย่างนี้ แผนภูมิพื้นที่เน้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นในเชียงใหม่ และแสดงผลกระทบของแต่ละจังหวัดในยอดขายรวม

แผนภูมิ XY (กระจาย)

แผนภูมิ XY (กระจาย) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เป็นตัวเลขในชุดข้อมูลหลายชุด หรือลงจุดกลุ่มของตัวเลขสองกลุ่มให้เป็นเสมือนหนึ่งชุดข้อมูลของพิกัด แผนภูมินี้แสดงช่วงที่ไม่เท่ากัน หรือกลุ่ม ของข้อมูล และปกติถูกใช้กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

เมื่อคุณจัดเรียงข้อมูลของคุณ ให้วางค่า x ในแถวหนึ่งหรือคอลัมน์หนึ่ง แล้วป้อนค่า y ที่สอดคล้องกันในแถวหรือคอลัมน์ติดกัน

ข้อมูลที่จะทำแผนภูมิ

แผนภูมิ XY (กระจาย)

แผนภูมิฟอง

แผนภูมิฟองเป็นแผนภูมิ xy (กระจาย) ชนิดหนึ่ง ขนาดของตัวแสดงข้อมูลจะแสดงค่าของตัวแปรที่สาม

เมื่อต้องการจัดเรียงข้อมูลของคุณ ให้วางค่า x ในแถวหรือคอลัมน์หนึ่ง และป้อนค่า y ที่สอดคล้องกันในแถวหรือคอลัมน์ติดกัน

ข้อมูลที่จะทำแผนภูมิ

แผนภูมิฟอง

แผนภูมิในตัวอย่างนี้แสดงว่าบริษัท ก มีผลิตภัณฑ์มากที่สุดและส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด แต่ไม่ได้มียอดขายสูงที่สุด

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดตามสัดส่วนของรายการที่สร้างชุดข้อมูลเป็นผลรวมของรายการ แผนภูมิวงกลมแสดงชุดข้อมูลชุดเดียวเท่านั้น และมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเน้นองค์ประกอบที่สำคัญ

แผนภูมิวงกลม

เมื่อต้องการทำให้ชิ้นขนาดเล็กมองเห็นง่าย คุณสามารถจัดกลุ่มชิ้นเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นรายการหนึ่งรายการในแผนภูมิวงกลม แล้วแยกย่อยรายการนั้นเป็นแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่งที่เล็กกว่าซึ่งอยู่ถัดจากแผนภูมิหลัก

แผนภูมิวงกลมที่มีแผนภูมิวงกลมขนาดเล็กกว่า

แผนภูมิโดนัท

เช่นเดียวกับแผนภูมิวงกลม แผนภูมิโดนัทจะแสดงความสัมพันธ์ของส่วนกับทั้งหมด และแผนภูมิโดนัทสามารถมีชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด แต่ละวงของแผนภูมิโดนัทจะแทนชุดข้อมูล

แผนภูมิโดนัท

หุ้น

บ่อยครั้งที่แผนภูมิหุ้นแบบสูง-ต่ำ-ปิดถูกใช้เพื่อแสดงราคาหุ้น แผนภูมินี้ยังสามารถใช้สำหรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วย ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ คุณต้องจัดระเบียบข้อมูลของคุณในลำดับที่ถูกต้องเพื่อสร้างแผนภูมิหุ้นนี้และแผนภูมิหุ้นแบบอื่น

แผนภูมิหุ้น

แผนภูมิหุ้นที่วัดปริมาณนั้นมีแกนค่าสองแกน หนึ่งสำหรับคอลัมน์ที่วัดปริมาณ และอีกแกนหนึ่งสำหรับราคาหุ้น คุณสามารถรวมปริมาณในแผนภูมิหุ้นแบบสูง-ต่ำ-ปิดหรือแผนภูมิหุ้นแบบเปิด-สูง-ต่ำ-ปิดได้

แผนภูมิหุ้นที่มีแกนแบบสองค่า

พื้นผิว

แผนภูมิพื้นผิวมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาการรวมที่เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างชุดข้อมูลสองชุด เช่นในแผนที่ภูมิประเทศ สีและลวดลายเป็นตัวบ่งชี้ถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน

แผนภูมิพื้นผิว

แผนภูมินี้แสดงการรวมอุณหภูมิและเวลาต่างๆ ที่มีผลต่อการวัดความต้านแรงดึง

แผนภูมิเรดาร์

ในแผนภูมิเรดาร์ แต่ละประเภทมีค่าแกนของตนซึ่งออกมาจากจุดศูนย์กลาง เส้นจะเชื่อมต่อค่าทั้งหมดในชุดข้อมูลชุดเดียวกัน

แผนภูมิเรดาร์

แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบค่ารวมของจำนวนชุดข้อมูล ในแผนภูมินี้ ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมพืนที่ส่วนใหญ่ ซึ่งก็คือตราสินค้า ก จะแทนตราสินค้าที่มีปริมาณวิตามินสูงที่สุด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×