ตัวยึดในสมการของฉันหายไป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

อาการ

สมการพื้นที่ที่สำรองไว้ไม่ปรากฏให้เห็น ในเอกสารของคุณบนหน้าจอ หรือพิมพ์

สาเหตุ

สมการพื้นที่ที่สำรองไว้มีขนาดเล็ก จุดกล่องในสมการแอ ตัวแทนสมการ พื้นที่ที่สำรองไว้ไม่ปรากฏให้เห็นในเอกสารของคุณ ในมุมมองการอ่าน/โหมดเต็มหน้าจออ่าน ในตัวอย่าง ก่อนพิมพ์ หรือ ในเอกสารที่พิมพ์ออกมา

การแก้ปัญหา

เมื่อต้องการดูพื้นที่ที่สำรองไว้ เลือกมุมมองอื่น

บนแท็บมุมมอง คลิกมุมมองต่อไปนี้:

  • เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  • เค้าโครงเว็บ

  • เค้าร่าง

  • แบบร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×