ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตัวยึดในสมการของฉันหายไป

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

อาการ

สมการพื้นที่ที่สำรองไว้ไม่ปรากฏให้เห็น ในเอกสารของคุณบนหน้าจอ หรือพิมพ์

สาเหตุ

สมการพื้นที่ที่สำรองไว้มีขนาดเล็ก จุดกล่องในสมการแอ ตัวแทนสมการ พื้นที่ที่สำรองไว้ไม่ปรากฏให้เห็นในเอกสารของคุณ ในมุมมองการอ่าน/โหมดเต็มหน้าจออ่าน ในตัวอย่าง ก่อนพิมพ์ หรือ ในเอกสารที่พิมพ์ออกมา

การแก้ปัญหา

เมื่อต้องการดูพื้นที่สำรองไว้ เลือกมุมมองอื่น

บนแท็บมุมมอง คลิกมุมมองต่อไปนี้:

  • เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  • เค้าโครงเว็บ

  • เค้าร่าง

  • แบบร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×