ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ใน Power View

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (Kpi) ในรายงาน Power View ของคุณเพื่อแสดงความคืบหน้าของเป้าหมาย

ตาราง Power View ที่มี KPI แสดงเที่ยวบินล่าช้า

ใช้ KPI ใน Power View

ถ้าตัวแบบข้อมูลมี KPI จะหา KPI ได้ง่ายในรายการเขตข้อมูล โดยจะมีไอคอนนี้ ไอคอน KPI ใน รายการเขตข้อมูล Power View ถัดจาก KPI คุณสามารถใช้ KPI ในแผ่นงาน Power View ใน Excel และใน Power View ใน SharePoint

 1. ใน Power View ในรายการเขตข้อมูล ให้คลิกที่ลูกศรที่อยู่ถัดจาก KPI

ซึ่งจะมีการขยายเพื่อแสดงเขตข้อมูลใน KPI ดังนี้

 • ค่า   : เรียกว่าค่าพื้นฐาน เขตข้อมูลจากการคำนวณที่แสดงรายการในแถวของตารางหรือเมทริกซ์ค่าปัจจุบัน

 • เป้าหมาย: หรือที่เรียกว่าค่าเป้าหมาย คือค่าที่ค่าปัจจุบันได้ประเมินไว้ ซึ่งอาจเป็นตัวเลขคงที่ที่แถวทั้งหมดควรบรรลุผลบางเป้าหมาย หรือเป็นเขตข้อมูลที่คำนวณซึ่งอาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละแถว

 • สถานะ: ตัวบ่งชี้แบบเป็นภาพของค่า ใน Power View ใน Excel คุณสามารถแก้ไข KPI ได้ การเลือกว่าจะใช้ตัวบ่งชี้ใดและค่าใดเพื่อทริกเกอร์แต่ละตัวบ่งชี้

 • กาเครื่องหมายในกล่องที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ตัวแบบตาราง SQL Server Analysis Services ยังสามารถมีเขตข้อมูลที่คำนวณและ KPI ได้ด้วย คุณสามารถใช้ KPI เหล่านั้นใน Power View ใน Excel และ Power View ใน SharePoint ได้อีกด้วย

ในบทความนี้

สร้าง KPI ใน Power View ใน Excel

ปรับเปลี่ยน KPI ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

สร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณจาก Power View

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง KPI ใน Power View ใน Excel

Kpi จะโดยยึดตามเขตข้อมูลจากการคำนวณโดยนัยในตัวแบบข้อมูล ในรายการเขตข้อมูล Power View เขตข้อมูลจากการคำนวณได้ไอคอนเครื่องคิดเลข ไอคอนเครื่องคิดเลขใน Power View ถัดจากเหล่านั้น ถ้าตัวแบบข้อมูลประกอบด้วยเขตข้อมูลจากการคำนวณ แล้วคุณสามารถใช้เขตข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้าง Kpi ใน Power View ใน Excel คุณสร้าง Kpi จาก Power View ใน Excel หรือ ด้วยการจัดการตัวแบบข้อมูลในหน้าต่างPower Pivot แล้ว คุณสามารถเพิ่ม Kpi คุณสร้างรายงาน Power View ของคุณ

 1. บนแผ่นงาน Power View ใน Excel บนแท็บ Power Pivot > KPI > KPI ใหม่

ไม่เห็นแท็บ Power Pivot ใน Excel ใช่ไหม คุณอาจต้อง เปิดใช้งาน Add-inPower Pivot

KPI ใน PowerPivot

 1. กล่อง เขตข้อมูลพื้นฐาน KPI (ค่า) จะแสดงรายการเขตข้อมูลที่คำนวณในตัวแบบข้อมูล เลือกรายการที่มีค่าที่คุณต้องการประเมินเทียบกับเป้าหมาย

 2. กำหนดค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายสามารถเป็นได้ดังนี้

  • ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น 100

  • เขตข้อมูลที่คำนวณอื่นในตัวแบบ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลที่มีโควตายอดขาย

 3. กำหนด ค่าเกณฑ์ของสถานะ และ ลักษณะไอคอน คุณสามารถกำหนดสามหรือห้าสถานะสำหรับ KPI ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเกณฑ์ของสถานะ และลักษณะไอคอนที่คุณเลือก

 4. คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด

 5. คลิก ตกลง ในข้อความที่ระบุว่าคุณได้เปลี่ยนตัวแบบข้อมูล

 6. ขณะนี้คุณสามารถใช้ KPI ใหม่ของคุณในแผ่นงาน Power Sheet ใดๆ ก็ได้ในเวิร์กบุ๊กนี้

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยน KPI ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

ถ้าตัวแบบข้อมูลมี KPI คุณสามารถปรับเปลี่ยน KPI เหล่านี้ได้ใน Power View ใน Excel แต่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ใน Power View ใน SharePoint

 1. บนแผ่นงาน Power View ใน Excel บนแท็บ Power Pivot > KPI > จัดการ KPI

ไม่เห็นแท็บ Power Pivot ใน Excel ใช่ไหม คุณอาจต้อง เปิดใช้งาน Add-inPower Pivot

 1. เลือก KPI ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไข

KPI ใน PowerPivot

 1. คุณสามารถเปลี่ยนค่าฐานและค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์ของสถานะ แล้วเลือกลักษณะและสีไอคอนอื่นๆ ได้ ดูรายละเอียดได้ที่ การสร้าง KPI ใน Power View ใน Excel

สร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณจาก Power View

คุณยังสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณจาก Power View ซึ่งคุณจะสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้าง KPI ได้

 1. บนแผ่นงาน Power View ใน Excel บนแท็บ Power Pivot > เขตข้อมูลจากการคำนวณ > เขตข้อมูลจากการคำนวณใหม่

ไม่เห็นแท็บ Power Pivot ใน Excel ใช่ไหม คุณอาจต้อง เปิดใช้งาน Add-inPower Pivot

 1. ในกล่อง ชื่อตาราง ให้คลิกตารางที่คุณต้องการวางเขตข้อมูลจากการคำนวณ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ใน Power Pivot

สร้างคอลัมน์จากการคำนวณใน Power Pivot

เขตข้อมูลจากการคำนวณใน Power Pivot

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×