ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามปกติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในโปรแกรม Office ของคุณละเว้นการสะกดหรือไวยากรณ์บางอย่าง ในสถานการณ์อื่นๆ คุณอาจไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมตัวตรวจสอบไวยากรณ์หรือการสะกดจึงตั้งค่าสถานะ หรือไม่ตั้งค่าสถานะบางข้อความ

ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางอย่างที่สามารถลองใช้ได้เมื่อตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามปกติหรือคุณต้องการกำหนดผลลัพธ์ของคุณเอง

หมายเหตุ: Excel ไม่ได้ทำตรวจขณะที่คุณพิมพ์สะกด แต่ คุณจะต้องเริ่มการตรวจสอบการสะกดด้วยตนเอง โดยกด F7 หรือไปที่รีวิว >การสะกด

คลิกหัวเรื่องทางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดละเว้นชื่อบางชื่อ, คำศัพท์ทางเทคนิค, อักษรย่อ หรือการใส่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในกรณีพิเศษ คุณสามารถเพิ่มคำหรือการใส่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อป้องกันไม่ให้คำเหล่านั้นถูกตั้งค่าสถานะระหว่างการตรวจสอบการสะกด

เพิ่มคำที่ถูกตั้งค่าสถานะเกินไป เป็นสะกดผิดลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณเพียงแค่คลิกขวา แล้วเลือกเพิ่มลงในพจนานุกรม นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ และการจัดการพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ดูพจนานุกรมการตรวจสอบเพิ่มคำลงในการสะกดของคุณ

ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ไว้ จะไม่มีการตรวจสอบการสะกดในเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจการสะกดและไวยากรณ์ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในไฟล์ของคุณ

 2. บนแท็บรีวิว คลิกภาษา >ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 ให้คลิก ตั้งค่าภาษา ในกลุ่ม พิสูจน์อักษร)

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องตรวจการสะกด

  กล่องโต้ตอบ ภาษา

เคล็ดลับ: การตั้งค่าตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ อาจถูกนำไปใช้กับไฟล์ทั้งหมดหรือบางส่วนของ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์ทั้งหมดจะตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ เลือกทั้งหมด (CTRL + A) ก่อนที่จะล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ถ้าการสะกดถูกตั้งค่าสถานะสำหรับภาษาที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของการพิสูจน์อักษรหรือพจนานุกรมที่ Office ใช้ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดู ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ถ้าการสะกดและไวยากรณ์ไม่ตั้งค่าสถานะคำหรือวลีที่คุณทราบว่าไม่ถูกต้อง แสดงว่าคุณอาจเลือกที่จะละเว้นคำเหล่านั้นระหว่างการตรวจสอบการสะกดก่อนหน้านี้ ใน Word, Outlook, PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 คุณสามารถบังคับให้ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณเลือกที่จะละเว้นก่อนหน้านี้ซ้ำอีกครั้งได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดู ตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ที่คุณเลือกละเว้นก่อนหน้านี้ซ้ำอีกครั้ง

ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ข้ามบางส่วนของเอกสาร แสดงว่าส่วนเหล่านั้นอาจถูกทำเครื่องหมายเป็นละเว้น เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการล้างการตั้งค่านี้ ให้ดู ล้างข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ตรวจสอบการสะกด ทางด้านล่าง

ถ้าตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะข้อผิดพลาดที่คุณไม่ต้องการแก้ไข คุณสามารถกำหนดกฎไวยากรณ์และสไตล์การเขียนให้เข้มงวดน้อยลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดกฎสำหรับไวยากรณ์บางอย่างและสไตล์การเขียน ให้ดู เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์การเขียน ในบางโปรแกรม คุณยังสามารถปิดการตรวจสอบไวยากรณ์ได้

เมื่อต้องการปิดการตรวจสอบไวยากรณ์ทั้งหมด:

 1. เปิดตัวเลือกการสะกดและไวยากรณ์:

  • ใน Word 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า, PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016: บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

  • ใน Outlook 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า: บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก คลิก จดหมาย แล้วคลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

  • ใน Word 2007: ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office > ตัวเลือก Word > การพิสูจน์อักษร

  • ใน Outlook 2007: บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ การสะกด แล้วคลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยากรณ์ที่มีการสะกด

ใน Word, Outlook และ PowerPoint คุณสามารถทำให้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ละเว้นข้อความได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณแทรกข้อความบางอย่างจากข้อความอีเมลที่ไม่เป็นทางการที่มีเพียงบางส่วนของประโยคและคำในภาษาพูด และคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ละเว้นข้อผิดพลาดทั้งหมดในบล็อกข้อความนี้

ใน Office 2010, Office 2013 และ Office 2016

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ละเว้น

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์

ใน Office 2007

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ละเว้น

 2. เปิดกล่องโต้ตอบ ภาษา:

  • ใน Word: บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก ตั้งค่าภาษา

  • ใน Outlook: ในรายการแบบหล่นลง การสะกด ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก ตั้งค่าภาษา

  • ใน PowerPoint: บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก ภาษา

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์

ใน Word, Outlook และ PowerPoint ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ข้ามบางข้อความที่คุณต้องการให้ตรวจสอบ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ แล้วเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อีกครั้ง

ใน Office 2010, Office 2013 และ Office 2016

 1. เลือกทั้งเอกสารด้วยการกด CTRL+A

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์

ใน Office 2007

 1. เลือกทั้งเอกสารด้วยการกด CTRL+A

 2. เปิดกล่องโต้ตอบ ภาษา:

  • ใน Word: บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก ตั้งค่าภาษา

  • ใน Outlook: ในรายการแบบหล่นลง การสะกด ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก ตั้งค่าภาษา

  • ใน PowerPoint: บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก ภาษา

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์

ตัวอย่างเช่น ถ้าคำบางคำไม่ถูกตั้งค่าสถานะเป็นสะกดผิด แสดงว่าคุณอาจเลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง เช่น การละเว้นคำที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือคำที่มีตัวเลข ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงไว้ ดู ละเว้นคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตเมื่อตรวจสอบการสะกด เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถรีวิวและเปลี่ยนแปลงได้

ถ้าคุณใช้ Word หรือ Outlook และคุณไม่แน่ใจว่าทำไมตัวตรวจสอบไวยากรณ์จึงตั้งค่าสถานะบางข้อความเป็นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยการทำดังต่อไปนี้:

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้:

 • ขณะที่ใช้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ     ให้คลิกขวาที่คำ แล้วคลิก เกี่ยวกับประโยคนี้

  คลิกขวาที่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

 • ขณะที่เรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์     ให้คลิก อธิบาย ในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

ใน Outlook คุณสามารถระบุไม่ให้ข้อความต้นฉบับถูกตรวจสอบสำหรับการสะกดเมื่อคุณตอบ หรือส่งต่อข้อความนั้นได้

ใน Outlook 2010, Outlook 2013 และ Outlook 2016

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก จดหมาย

 2. ภายใต้ เรียบเรียงข้อความ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นข้อความต้นฉบับเมื่อตอบกลับหรือส่งต่อ

ใน Outlook 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ การสะกด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นข้อความต้นฉบับเมื่อตอบกลับหรือส่งต่อ

บางตารางใน Access ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ควรถูกรวมไว้เมื่อตรวจสอบการสะกด

 1. ในขณะคุณดูข้อมูลในตาราง คิวรี ฟอร์ม หรือรายงาน ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแยกออก

 2. เปิดกล่องโต้ตอบ การสะกด:

  • ใน Access 2010, Access 2013 และ Access 2016: บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก การสะกด

  • ใน Access 2007: บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ตรวจสอบการสะกด

 3. คลิก ละเว้นเขตข้อมูล “ชื่อเขตข้อมูล”

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

เพิ่มคำลงในพจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดของคุณ

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×