ตัวดำเนินการ Like

เปรียบเทียบ นิพจน์สตริง กับรูปแบบในนิพจน์ SQL

ไวยากรณ์

นิพจน์ Likeรูปแบบ

ไวยากรณ์ของตัวดำเนินการ Like มีส่วนเหล่านี้:

ส่วน

คำอธิบาย

นิพจน์

นิพจน์ SQL ที่ใช้ในส่วนคำสั่ง WHERE

รูปแบบ

สตริงหรือสัจพจน์สตริงอักขระซึ่งเปรียบเทียบ นิพจน์


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ Like เพื่อค้นหาค่าในเขตข้อมูลที่ตรงกับรูปแบบที่คุณระบุ สำหรับ รูปแบบ คุณสามารถระบุค่าสมบูรณ์ (ตัวอย่างเช่น Like “Smith”) หรือคุณสามารถใช้ อักขระตัวแทน เพื่อค้นหาช่วงของค่า (ตัวอย่างเช่น Like “Sm*”)

ในนิพจน์ คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ Like เพื่อเปรียบเทียบค่าเขตข้อมูลกับนิพจน์สตริง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ Like “C*” ในคิวรี SQL คิวรีดังกล่าวจะส่งกลับค่าเขตข้อมูลทั้งหมดโดยเริ่มต้นด้วยตัวอักษร C ใน คิวรีพารามิเตอร์ คุณสามารถพร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรูปแบบในการค้นหา

ตัวอย่างต่อไปนี้ส่งกลับข้อมูลที่เริ่มด้วยตัวอักษร P ตามด้วยตัวอักษรต่างๆ ระหว่าง A และ F และตัวเลขสามตัว:

Like “P[A-F]###”

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถใช้ Like เพื่อทดสอบนิพจน์สำหรับรูปแบบอื่น


ชนิดที่ตรงกัน


รูปแบบ

ตรงกัน
(ส่งกลับเป็นจริง)

ไม่ตรงกัน
(ส่งกลับเป็นเท็จ)

อักขระหลายอักขระ

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

อักขระพิเศษ

a[*]a

a*a

aaa

อักขระหลายอักขระ

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

อักขระตัวเดียว

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

ตัวเลขหลักเดียว

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

ช่วงอักขระ

[a-z]

f, p, j

2, &

อักขระภายนอกช่วง

[!a-z]

9, &, %

b, a

ไม่ใช่ตัวเลข

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

หลายแบบร่วมกัน

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×