ตัวดำเนินการ In

กำหนดว่าค่าของนิพจน์เท่ากับค่าต่างๆ ในรายการที่ระบุหรือไม่

ไวยากรณ์

expr [Not] In(value1, value2, . . .)

ข้อสังเกต

ไวยากรณ์ตัวดำเนินการ In มีส่วนเหล่านี้:

ส่วน

คำอธิบาย

expr

นิพจน์ที่ระบุเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการประเมิน

value1, value2

นิพจน์หรือรายการนิพจน์ที่คุณต้องการประเมิน expr


ถ้าพบ expr ในรายการค่า, ตัวดำเนินการ In ส่งกลับเป็น จริง; มิฉะนั้น ตัวดำเนินการจะส่งกลับเป็น เท็จ คุณสามารถใส่ตัวดำเนินการทางตรรกะ Not เพื่อประเมินเงื่อนไขตรงข้าม (กล่าวคือ ไม่ว่า expr จะไม่ได้อยู่ในรายการค่าหรือไม่)

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ In เพื่อกำหนดว่าจะจัดส่งคำสั่งซื้อใดไปยังชุดภูมิภาคที่ระบุ:

SELECT *
FROM Orders
WHERE ShipRegion In (‘Avon’,’Glos’,’Som’);ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×