ตัวดำเนินการ Between...And

กำหนดว่าค่าของนิพจน์อยู่ภายในช่วงของค่าที่ระบุไว้หรือไม่ คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการนี้ภายในคำสั่ง SQL ได้

ไวยากรณ์

expr [Not] Betweenvalue1Andvalue2

ไวยากรณ์ตัวดำเนินการ Between...And มีส่วนเหล่านี้:

ส่วน

คำอธิบาย

expr

นิพจน์ที่ระบุเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการประเมิน

value1, value2

นิพจน์ต่อสิ่งที่คุณต้องการประเมิน expr


ข้อสังเกต

ถ้าค่าของ expr อยู่ระหว่าง value1 และ value2 (แบบรวม) ตัวดำเนินการ Between...And จะส่งกลับเป็น True มิฉะนั้นจะส่งกลับเป็น False. คุณสามารถใส่ตัวดำเนินการทางตรรกะ Not เพื่อประเมินเงื่อนไขตรงข้ามได้ (หรือก็คือ expr จะอยู่นอกช่วงที่กำหนดโดย value1 และ value2 หรือไม่)

คุณอาจะใช้ Between...And เพื่อกำหนดว่าค่าของเขตข้อมูลจะอยู่ในช่วงของตัวเลขที่ระบุหรือไม่ ตัวอย่างต่อไปนี้กำหนดว่าคำสั่งซื้อถูกจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ภายในช่วงของรหัสไปรษณีย์หรือไม่ ถ้ารหัสไปรษณีย์อยู่ระหว่าง 98101 และ 98199 ฟังก์ชัน IIf จะส่งกลับ “Local” มิฉะนั้น ฟังก์ชันจะส่งกลับ “Nonlocal”

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

ถ้า expr, value1, หรือ value2 เป็น Null Between...And จะส่งกลับค่า Null

เนื่องจาก อักขระตัวแทน เช่น * ถือว่าเป็นสัญพจน์ คุณจึงไม่สามารถใช้กับตัวดำเนินการ Between...And ได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้ 980* และ 989* เพื่อค้นหารหัสไปรษณีย์ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย 980 ถึง 989 ได้ แต่คุณมีสองทางเลือกในการทำเช่นนั้น คุณสามารถเพิ่มนิพจน์ไปยังคิวรีที่ดึงอักขระสามตัวซ้ายของเขตข้อมูลข้อความ และใช้ Between...And กับอักขระเหล่านั้นได้ หรือคุณสามารถเพิ่มอักขระใส่ค่าสูงและต่ำ ซึ่งในกรณีนี้จะเป็น 98000 ถึง 98999 หรือ 98000 ถึง 98999 – 9999 ถ้าใช้รหัสไปรษณีย์แบบยาว (คุณต้องละเว้น – 0000 จากค่าต่ำ เนื่องจากมิฉะนั้น 98000 จะไม่ถูกนับถ้าบางรหัสไปรษณีย์มีส่วนขยาย และบางรหัสไม่มี)ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×