ตัวดำเนินการ In

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หาว่าค่าของนิพจน์มีค่าเท่ากับค่าใดๆ หลายค่าในรายการที่ระบุหรือไม่

ไวยากรณ์

expr [Not] In(value1, value2, . . .)

ข้อสังเกต

ไวยากรณ์ของตัวดำเนินการ In มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

expr

นิพจน์ที่ระบุเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการประเมิน

value1, value2

นิพจน์หรือรายการของนิพจน์ที่คุณต้องการประเมิน expr มาเทียบด้วย


ถ้าพบว่า expr อยู่ในรายการของค่า , ตัวดำเนินการ In จะส่งกลับค่า True หรือมิเช่นนั้นจะส่งกลับค่า False คุณสามารถใส่ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ Not เพื่อประเมินค่าเงื่อนไขตรงกันข้ามได้ (นั่นคือ หาว่า expr ไม่ได้อยู่ในรายการของค่าหรือไม่)

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ In เพื่อหาว่ามีใบสั่งซื้อใดบ้างที่สินค้าถูกส่งไปยังกลุ่มของภูมิภาคที่ระบุ

SELECT *
FROM Orders
WHERE ShipRegion In (‘Avon’,’Glos’,’Som’);หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×