ตัวดำเนินการ Between...And

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กำหนดว่า ค่าของนิพจน์ที่มีอยู่ภายในช่วงของค่าที่ระบุ คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการนี้ภายในคำสั่ง SQL

ไวยากรณ์

expr [Not] Betweenvalue1Andvalue2

ไวยากรณ์ของตัวดำเนินการ Between...And มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

expr

นิพจน์ที่ระบุเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการประเมิน

value1, value2

นิพจน์ที่คุณต้องการใช้ประเมินเปรียบเทียบกับ expr


ข้อสังเกต

ถ้าค่าของ expr อยู่ระหว่าง value1 และ value2 (รวมทุกจำนวนระหว่างกลาง) ตัวดำเนินการ Between...And จะส่งกลับค่า True หรือมิฉะนั้นก็จะส่งกลับค่า False คุณสามารถใส่ตัวดำเนินการแบบตรรกะ Not เพื่อประเมินเงื่อนไขตรงข้ามได้ (ซึ่งก็คือ expr อยู่นอกช่วงที่ถูกกำหนดโดย value1 และ value2 หรือไม่)

คุณอาจใช้Between ... และเพื่อตรวจสอบว่า ค่าของเขตข้อมูลอยู่ภายในช่วงตัวเลขที่ระบุ ตัวอย่างต่อไปนี้กำหนดว่า ส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในช่วงของรหัสไปรษณีย์ ถ้ารหัสไปรษณีย์ระหว่าง 98101 และ 98199 ฟังก์ชันIIfส่งกลับ "ภายในเครื่อง" มิฉะนั้น จะส่งกลับ "Nonlocal"

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

หากexpr, value1, value2 Null,ระหว่าง... และส่งกลับค่าNullไว้

เนื่องจากอักขระตัวแทน เช่น * จะถือว่าเป็นอักขระจริง คุณจึงไม่สามารถใช้กับตัวดำเนินการ Between...And ได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้ 980* และ 989* เพื่อค้นหารหัสไปรษณีย์ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย 980 จนถึง 989 ได้ แต่คุณมีทางเลือกสองทางเพื่อดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเพิ่มนิพจน์ในแบบสอบถามเพื่อเอาอักขระสามตัวทางซ้ายของเขตข้อมูลข้อความและใช้ตัวดำเนินการ Between...And กับอักขระเหล่านั้น หรือคุณสามารถเพิ่มอักขระพิเศษในค่าสูงสุดและต่ำสุด ในกรณีนี้คือ 98000 ถึง 98999 หรือ 98000 ถึง 98999 - 9999 ถ้ามีการใช้รหัสไปรษณีย์ส่วนขยาย (คุณต้องละเว้น – 0000 จากค่าต่ำสุดเพราะไม่เช่นนั้น 98000 จะหายไปถ้ารหัสไปรษณีย์บางรหัสมีส่วนขยายและบางรหัสไม่มี)หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×