ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกสามารถช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้:

 • นำเข้าข้อมูลธุรกิจลงใน Business Contact Manager for Outlook

 • ส่งออกข้อมูลธุรกิจจาก Business Contact Manager for Outlook

เราขอแนะนำให้ คุณสำรองฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณก่อนที่คุณนำเข้าไฟล์ เนื่องจากกระบวนการนี้ไม่สามารถย้อนกลับยกเว้น โดยลบรายการนำเข้าด้วยตนเอง

วิธีการ

เจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถสำรองไฟล์

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กจัดการฐานข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดการฐานข้อมูล บนแท็บการสำรอง/คืนค่า คลิกสำรองฐานข้อมูล

 3. ในฐานข้อมูลสำรอง กล่องโต้ตอบ ในกล่องค่า Business Contact Manager เพื่อกลับไป พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์สำรองของคุณ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

  หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกไฟล์สำรองไปยังอุปกรณ์การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องใด ๆ เช่นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ซีดี ฟลอปปีดิสก์ ซิปไดรฟ์ หรือเครือข่ายบริษัท

 4. เมื่อต้องการป้องกันด้วยรหัสผ่านไฟล์สำรอง พิมพ์รหัสผ่านในกล่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน

 5. คลิก ตกลง

  เมื่อต้องการได้รับความช่วยเหลือในขณะที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์หน้าในตัวช่วยสร้าง คลิกที่ปุ่มวิธีใช้ บนหน้านั้น

นำเข้าไฟล์      เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลธุรกิจลงใน Business Contact Manager for Outlook จากโปรแกรมอื่น

ส่งออกเป็นไฟล์      เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลธุรกิจจาก Business Contact Manager for Outlook ไปยังโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการดำเนินการนำเข้า หรือส่งออก คลิกถัดไป

เมื่อต้องการหยุดการนำเข้า หรือส่งออก และปิดตัวช่วยสร้าง คลิกยกเลิก

หมายเหตุ: 

 • นำเข้า หรือส่งออกข้อมูลทางธุรกิจไปยัง หรือ จากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่ไม่ได้เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลและชนิดบางอย่างจะไม่แปลงได้

 • เมื่อต้องการเปิดตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×