ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกใน Business Contact Manager: ไฟล์เพื่อนำเข้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเลือกชนิดของไฟล์นำเข้าลงในBusiness Contact Manager for Outlook คุณอาจต้องระบุว่า จะนำเข้า โดยขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ข้อมูล

การดำเนินการ

คำอธิบาย

ใช้กับ

ไฟล์การนำเข้า

พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์คุณต้องการนำเข้า

ข้อมูล business Contact Manager (.bcm)

การกำหนดเองของ business Contact Manager (.bcmx)

บริการการตลาดทางอีเมลที่ติดต่อ (.bcm)

ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)

ฐานข้อมูล access (.mdb, .accdb)

Excel * เวิร์กบุ๊ก (.xls, .xlsx)

โฟลเดอร์ที่ติดต่อ outlook

ยอดขายของไมโครซอฟท์ลูกค้าเป้าหมาย (.bcm)

นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรวมระเบียนที่ซ้ำกันในฐานข้อมูลของคุณ

ข้อมูล business Contact Manager (.bcm)

บริการการตลาดทางอีเมลที่ติดต่อ (.bcm)

ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)

ฐานข้อมูล access (.mdb, .accdb)

Excel * เวิร์กบุ๊ก (.xls, .xlsx)

โฟลเดอร์ที่ติดต่อ outlook

ยอดขายของไมโครซอฟท์ลูกค้าเป้าหมาย (.bcm)

ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำเข้าระเบียนเดียวเท่านั้นแทนที่เป็นทั้งหมดในรายการที่ซ้ำกัน

ข้อมูล business Contact Manager (.bcm)

บริการการตลาดทางอีเมลที่ติดต่อ (.bcm)

ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)

ฐานข้อมูล access (.mdb, .accdb)

Excel * เวิร์กบุ๊ก (.xls, .xlsx)

โฟลเดอร์ที่ติดต่อ outlook

ยอดขายของไมโครซอฟท์ลูกค้าเป้าหมาย (.bcm)

ปรับปรุงรายการที่ซ้ำกัน

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่กับข้อมูลในระเบียนที่ซ้ำกัน (ให้ดูที่กฎที่จะนำไปใช้เมื่อมีการปรับปรุงรายการที่ซ้ำกัน)

ข้อมูล business Contact Manager (.bcm)

รวมรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวมรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนที่คุณนำเข้า

ข้อมูล business Contact Manager (.bcm)

มีการกำหนดเอง

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวมข้อมูลในเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองที่สร้างขึ้นโดยเจ้าของฐานข้อมูล เพื่อกำหนดฟอร์มและระเบียน

หมายเหตุ: เจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถนำเข้าทั้งเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองและข้อมูลที่ประกอบด้วย ผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากเจ้าของฐานข้อมูลที่สามารถนำเข้าข้อมูลในเขตข้อมูล ไม่แบบกำหนดเองเขตข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น

ข้อมูล business Contact Manager (.bcm)

แปลงข้อมูล

เปิด Business Contact Manager ข้อมูลเครื่องมือการแปลง และใช้การแปลงข้อมูล

หมายเหตุ: Business Contact Manager for Outlook รุ่นภาษาอังกฤษเท่านั้นสามารถแปลง ACT ! ข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยใช้เวอร์ชันสหรัฐอเมริกา ACT

ACT dbf, .pad)

หมายเหตุ: ACT ! เวอร์ชันรวม ACT ! ACT 2007/9 ! 2006/8, ACT ! ACT 2005/7 ! ACT 2003/6 ! 2000/5, ACT ! 4 ดาวน์โหลด และติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Office 2007ซึ่งรวมการสนับสนุนสำหรับการนำเข้าข้อมูลธุรกิจจาก ACT ! 2007/9 และที่ปรับปรุงการสนับสนุนสำหรับ ACT ! 2006/8 รุ่นสแตนด์อโลนของMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager รวมการสนับสนุนนี้

QuickBooks (.iif)

*รุ่นสแตนด์อโลนของ Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager สามารถใช้งานร่วมกับ Excel 2007 หรือ Excel 2003

กฎที่จะถูกนำไปใช้เมื่อมีการปรับปรุงรายการที่ซ้ำกัน

เมื่อคุณเลือกรายการที่ซ้ำอัปเด เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook ในรูปแบบไฟล์.bcm คุณแทนข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook ที่มีอยู่ ด้วยข้อมูลจากการนำเข้าไฟล์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

คุณสมบัติเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับระเบียนในไฟล์นำเข้าเป็นรุ่นใหม่กว่าสแควร์สำหรับระเบียนในข้อมูลของคุณที่มีอยู่

- และ -

ระเบียนในไฟล์นำเข้าตรงกับระเบียนในข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ

ตรงกันเกิดขึ้นเมื่อ:

หมายเลขที่ไม่ซ้ำกันในทั้งสองระเบียนจะเหมือนกันหรือไม่

หรือ

ชื่อระเบียนจะเหมือนกันหรือไม่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ และโอกาสทางการขาย จะยึดตามชื่อและชื่อเรื่อง ในขณะที่ชื่อที่ติดต่อทางธุรกิจ จะยึดตามแรก และนามสกุล หรือ ชื่อเต็ม

หมายเหตุ: หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกในBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการเข้าถึงตัวช่วยสร้างนี้ บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×