ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกใน Business Contact Manager: แปลงข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการใช้ Business Contact Manager for Outlook เครื่องมือการแปลงข้อมูล คลิกแปลงข้อมูล เครื่องมือนี้แปลงสำเนาของข้อมูลของคุณลงในรูปแบบ Business Contact Manager แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ต้นฉบับของคุณ

คลิกปุ่มแปลงข้อมูล แสดงเครื่องมือการแปลงข้อมูล การแปลงข้อมูลของคุณจากโปรแกรมเช่น ACT ! หรือ QuickBooks

หมายเหตุ: ACT ! เวอร์ชันรวม ACT ! ACT 2007/9 ! 2006/8, ACT ! ACT 2005/7 ! ACT 2003/6 ! 2000/5, ACT ! 4 ดาวน์โหลด และติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Office 2007ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนสำหรับการนำเข้าข้อมูลธุรกิจจาก ACT ! 2007/9 และที่ปรับปรุงการสนับสนุนสำหรับ ACT ! 2006/8 Business Contact Manager for Outlook รุ่นภาษาอังกฤษเท่านั้นสามารถแปลง ACT ! ข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยใช้เวอร์ชันสหรัฐอเมริกา ACT

เครื่องมือการแปลงข้อมูลพร้อมท์ให้คุณพิมพ์เส้นทางและชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ที่คุณต้อง การแปลงแล้ว นำเข้าลงในBusiness Contact Manager for Outlook

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ถูกแปลงถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

  • ใน Windows XP, C:\Documents and Settings\ <ชื่อผู้ใช้>, .bcmfilenameDocuments\ ของฉัน

    ซึ่งusernameคือชื่อของผู้ใช้ และชื่อคือ ชื่อของ ACT ! หรือ QuickBooks ไฟล์

  • ใน Windows Vista, .bcmfilename\Documents\ C:\Users\ <ชื่อผู้ใช้>

    ซึ่งusernameคือชื่อของผู้ใช้ และชื่อคือ ชื่อของ ACT ! หรือ QuickBooks ไฟล์

หมายเหตุ: หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกในBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการเข้าถึงตัวช่วยสร้างนี้ บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×