ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกใน Business Contact Manager: เลือกชนิดของไฟล์เพื่อส่งออกข้อมูลธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Business Contact Manager for Outlook สามารถส่งออกข้อมูลทางธุรกิจไปสามชนิดไฟล์ Business Contact Manager ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

เลือกชนิดของไฟล์เพื่อส่งออกไป      เลือกชนิดของไฟล์: .bcm, .bcmx หรือ.csv รูปแบบ

ชนิดแฟ้ม

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

ชนิดข้อมูล

ข้อมูล business Contact Manager

.bcm

รวมถึงระเบียน business Contact Manager: บัญชี ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส และรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารเช่นข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยง

การกำหนดเองของ business Contact Manager

.bcmx

เขตข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ใช้และกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นเพื่อกำหนดฟอร์ม Business Contact Manager และระเบียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเอง ดูฟอร์ม Business Contact Manager ของคุณในการกำหนดเองเพื่อไปแต่ละเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเอง

ไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

.csv

ไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณสามารถสร้าง และบันทึกไฟล์.csv ในโปรแกรมเช่น Notepad หรือ Excel

หมายเหตุ: หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกในBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการเข้าถึงตัวช่วยสร้างนี้ บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×