ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกใน Business Contact Manager: ส่งออกไฟล์ประวัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไฟล์เพื่อส่งออก:     พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์คุณต้องการส่งออก หรือคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาได้

ในส่วนการส่งประวัติ คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ประวัติทั้งหมด      รวมประวัติการสื่อสารทั้งหมดของระเบียน รวมถึงบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง ติดต่อทางธุรกิจ และข้อความอีเมล

  • ประวัติทั้งหมด โดยไม่มีอีเมล      รวมประวัติการสื่อสารทั้งหมดของระเบียน รวมถึงบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงและที่ติดต่อทางธุรกิจ แต่ไม่รวมข้อความอีเมล

หมายเหตุ: เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าระเบียนทั้งหมด รวมถึงประวัติสื่อสารที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าเฉพาะระเบียนคุณต้องการ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจ บัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียนไม่ได้ถูกนำเข้า ส่วนที่เลือก และ เมื่อคุณนำเข้าการเลือกบัญชีผู้ใช้ ระเบียนติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ถูกนำเข้า

ในส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ คลิก:

  • ใช่     มีรายการบริการและผลิตภัณฑ์ ของคุณ

  • No     แยกรายการผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ

หมายเหตุ: หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกในBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการเข้าถึงตัวช่วยสร้างนี้ บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×