ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกใน Business Contact Manager: ส่งออกเป็นไฟล์ Business Contact Manager (.bcm)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเลือกที่จะส่งออกทั้งหมด หรือเฉพาะระเบียนในBusiness Contact Manager for Outlook

ตัวเลือกข้อมูล

ชนิดข้อมูล

การกระทำถัดไป

ทุกสิ่งทุกอย่าง

ระเบียนbusiness Contact Manager for Outlook:

  • ลูกค้าองค์กร

  • ที่ติดต่อทางธุรกิจ

  • โอกาสทางการขาย

  • โครงการทางธุรกิจ

  • ส่งเสริมการขายการตลาด

  • รายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร

เลือกไฟล์ประวัติใดหรือผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการส่งออก

ระเบียนที่เฉพาะเจาะจง

ลูกค้าองค์กร

ทั้งหมด

เลือกไฟล์ประวัติใดหรือผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการส่งออก

ลูกค้าองค์กร

ระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง

คลิกเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้ตัวกรอง

ที่ติดต่อทางธุรกิจ

ทั้งหมด

เลือกไฟล์ประวัติใดหรือผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการส่งออก

ที่ติดต่อทางธุรกิจ

ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

คลิกเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองที่ติดต่อทางธุรกิจ

หมายเหตุ: หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกในBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการเข้าถึงตัวช่วยสร้างนี้ บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×