ตัวควบคุม PivotTable และตัวควบคุม Chart ของฉันไม่ทำงานใน Access 2007

อาการ

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลรูปแบบแฟ้ม Microsoft Office Access 2003 หรือ Microsoft Access รุ่นก่อนหน้าใน Access 2007 ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

 • ฐานข้อมูลหรือโครงการ Microsoft Office Access ของคุณมีการอ้างอิงถึงแฟ้ม '0WC10.DLL' รุ่น 1.0 ที่ขาดหายไปหรือที่ใช้งานไม่ได้

 • ฐานข้อมูลหรือโครงการ Microsoft Office Access ของคุณมีการอ้างอิงถึงแฟ้ม '0WC11.DLL' รุ่น 1.0 ที่ขาดหายไปหรือที่ใช้งานไม่ได้

Access 2007 จะเปิดแฟ้มฐานข้อมูลนั้น แต่ตัวควบคุม Microsoft Office PivotTable หรือตัวควบคุม Microsoft Office Chart ที่อยู่บนฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page จะไม่ทำงาน นอกจากนี้ Access ยังอาจแสดงข้อความ "ไม่มีวัตถุในตัวควบคุมนี้" เมื่อคุณเปิดวัตถุที่มีตัวควบคุม PivotTable หรือตัวควบคุม Chart

สาเหตุ

ฐานข้อมูลมีอย่างน้อยหนึ่งตัวควบคุมที่สร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft Office 2003 Web Components หรือรุ่นก่อนหน้า ตามค่าเริ่มต้น Access 2007 จะไม่ติดตั้ง Microsoft Office Web Components รุ่นเหล่านี้ ดังนั้น การอ้างอิงถึงแฟ้มจึงใช้งานไม่ได้และตัวควบคุมจะไม่ทำงานอีกต่อไป

หมายเหตุ: ปัญหาที่กล่าวถึงในบทความนี้จะใช้กับตัวควบคุมPivotTable หรือตัวควบคุม Chart ที่คุณสามารถเพิ่มลงในฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page ได้ ในทางตรงกันข้าม มุมมอง PivotTable และ PivotChart ของวัตถุที่สร้างขึ้นใน Access 2003 และ Access รุ่นก่อนหน้าจะยังคงทำงานใน Access 2007 มุมมองเหล่านี้จะพร้อมใช้งานด้วยการคลิก มุมมอง บนแท็บ หน้าแรก แล้วคลิก มุมมอง PivotTable หรือ มุมมอง PivotChart

เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุม เช่น ตัวควบคุม Microsoft Office PivotTable ลงในฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page โปรแกรม Access จะสร้างการอ้างอิงไปยัง Dynamic Link Library ที่สนับสนุนตัวควบคุมเหล่านั้น Access รุ่นใหม่กว่าอาจไม่รวมแฟ้ม .dll ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับตัวควบคุมที่คุณได้เพิ่มไว้ในขณะที่คุณทำงานกับฐานข้อมูลของคุณใน Access รุ่นก่อนหน้า ในกรณีนี้ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้ม .dll เหล่านี้แยกต่างหากเพื่อใช้ตัวควบคุมที่ขึ้นอยู่กับแฟ้มเหล่านี้ต่อไป ตามค่าเริ่มต้น Access 2007 จะไม่ติดตั้ง Microsoft Office Web Components ทั้งรุ่น 10.0 หรือรุ่น 11.0

รายการต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของตัวควบคุมบางตัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

 • Microsoft Office Chart 10.0

 • Microsoft Office Chart 11.0

 • Microsoft Office PivotTable 10.0

 • Microsoft Office PivotTable 11.0

วิธีแก้ไข

เพื่อให้ Access 2007 แสดงตัวควบคุม PivotTable และตัวควบคุม PivotChart รุ่นก่อนหน้าอย่างถูกต้อง คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้ม .dll ที่ถูกต้อง ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าคุณต้องการแฟ้มใด แล้วจึงดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้มเหล่านั้น

ระบุว่าการอ้างอิงใดที่ขาดหายไป

 1. เปิดฐานข้อมูลใน Access 2007

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิด Visual Basic Editor

  • เปิดโมดูลที่มีอยู่ด้วยการคลิกสองครั้งที่โมดูลนั้นในบานหน้าต่างนำทาง

  • บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ คลิก โมดูล ถ้าคำสั่งนี้ใช้ไม่ได้ ให้คลิกลูกศรใต้ปุ่ม แมโคร หรือ คลาสโมดูล แล้วคลิก โมดูล

 3. ใน Visual Basic Editor บนเมนู Tools ให้คลิกReferences

 4. ในกล่องโต้ตอบ References ภายใต้ Available References ให้มองหาการอ้างอิงใดๆ ที่มีคำว่า MISSING

  • ถ้า Microsoft Office Web Components รุ่น 10.0 หรือรุ่น 11.0 ขาดหายไป ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้ม .dll ที่จำเป็น

ดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้มที่จำเป็น

 1. ค้นหา owc10.exe หรือ owc11.exeในศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณระบุว่าขาดหายไปในกระบวนงานก่อนหน้านี้

 2. ทำตามคำแนะนำในศูนย์ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้ม โปรดทราบว่าคุณสามารถบันทึกแฟ้ม .exe ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเรียกใช้เพื่อติดตั้งแฟ้ม .dll หรือคุณสามารถคลิก เรียกใช้ เพื่อติดตั้งแฟ้ม .dll โดยตรงจากศูนย์ดาวน์โหลดก็ได้

 3. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ปิดแล้วเปิดโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล Access ใหม่เพื่อตรวจสอบว่าตัวควบคุมทำงานตามที่คาดไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×