ตัด คัดลอก ลบ หรือย้ายตัวเลือกหมึกใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft OneNote คุณสามารถตัด คัดลอก ลบ หรือย้ายส่วนที่เลือกของเส้นหมึก

iPad

  1. เปิดหน้าที่มีบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือหรือภาพวาด หรือแตะแท็บ วาด เลือกปากกา แล้วใช้นิ้วหรือสไตลัสของคุณเขียนหรือวาดบนหน้า

  2. บนแท็บ วาด แตะ เลือกแบบ Lasso แล้วใช้นิ้วหรือสไตลัสของคุณวาดส่วนที่เลือกไปรอบๆ เส้นหมึกที่คุณต้องการตัด คัดลอก หรือลบ โปรดแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของส่วนที่คุณเลือก

  3. เมื่อเลือกหมึก (จุดจับส่วนที่เลือก 8 จุดจะปรากฎรอบๆ ส่วนที่คุณเลือก) ให้แตะภายในส่วนที่คุณเลือกค้างไว้ แล้วปล่อยออกเพื่อแสดงเมนูของตัวเลือกต่อไปนี้:

    • แตะ ตัด เพื่อนำส่วนที่เลือกออกจากตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อต้องการวางเส้นหมึกที่นำออกบนหน้าอื่น ให้แตะ โหมดข้อความ บนแท็บ วาด จากนั้น แตะตำแหน่งที่คุณต้องการวางบนหน้าค้างไว้เพื่อวางเส้นหมึกที่เลือกก่อนหน้านี้ หลังจากที่คุณปล่อย แตะ วาง บนเมนูที่ปรากฏขึ้น แล้วลากส่วนที่เลือกหมึกที่วางด้วยนิ้วของคุณไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

    • แตะ คัดลอก เพื่อรักษาให้ส่วนที่เลือกอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อต้องการวางสำเนาของเส้นหมึกที่เลือกบนตำแหน่งอื่นบนหน้า ให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการบนหน้าค้างไว้เพื่อวางเส้นหมึกที่เลือกไว้ก่อนหน้า หลังจากที่คุณปล่อย แตะ วาง บนเมนูที่ปรากฏขึ้น แล้วลากส่วนที่เลือกหมึกที่วางด้วยนิ้วของคุณไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

    • แตะ ลบ เพื่อนำส่วนที่เลือกออกจากตำแหน่งปัจจุบันอย่างถาวร ถ้าคุณเปลี่ยนใจ ให้แตะลูกศร เลิกทำ ใกล้กับมุมซ้ายบนของแอปเพื่อคืนค่าการเลือกหมึก

  4. ถ้าคุณต้องการย้ายส่วนที่เลือกของเส้นหมึก ให้แตะภายในส่วนที่เลือกค้างไว้ แล้วขยับนิ้วหรือสไตลัสของคุณเพื่อลากส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งอื่นบนหน้า

iPhone

ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ Microsoft OneNote บน iPhone

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

หมุนส่วนที่เลือกหมึกใน Microsoft OneNote

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×