ตัดลิงก์ไปอ้างอิงภายนอกใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: 

 • เมื่อคุณตัดลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กแหล่งที่มาของการอ้างอิงภายนอก สูตรทั้งหมดที่ใช้ค่าในเวิร์กบุ๊กต้นฉบับจะถูกแปลงเป็นค่าปัจจุบันของพวกเขา ตัวอย่าง ถ้าคุณตัดการเชื่อมโยงกับการอ้างอิงภายนอก = SUM (ประจำปี [Budget.xls] C10:C25), สูตร SUM จะถูกแทนที่ ด้วยค่าจากการคำนวณ อะไรก็ตามที่อาจได้ (ยัง เนื่องจากนี้กระทำไม่สามารถยกเลิกคุณอาจต้องการบันทึกเวอร์ชันของเวิร์กบุ๊กปลายทางเพื่อสำรองไว้)

 • ถ้าคุณใช้ช่วงข้อมูลภายนอก พารามิเตอร์ของคิวรีอาจใช้ข้อมูลจากสมุดงานอื่น คุณอาจจะตรวจหา และการเอาออกอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดของลิงก์เหล่านี้

ตัดลิงก์ไป

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขลิงก์

  กลุ่ม การเชื่อมต่อ บนแท็บ ข้อมูล

  หมายเหตุ: คำสั่ง แก้ไขลิงก์ จะไม่สามารถใช้งานได้หากไฟล์ของคุณไม่มีข้อมูลที่ถูกลิงก์

 2. ในรายการ แหล่งที่มา ให้คลิกลิงก์ที่คุณต้องการตัด

  • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ถูกลิงก์หลายวัตถุ ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่ถูกลิงก์แต่ละวัตถุ

  • เมื่อต้องการเลือกลิงก์ทั้งหมด ให้กด Ctrl+A

 3. คลิก ตัดลิงก์

ลบชื่อของลิงก์ที่ระบุ

ถ้าลิงก์ใช้ชื่อที่ถูกกำหนด ชื่อดังกล่าวจะไม่ถูกเอาออกโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องการลบชื่อด้วยเช่นเดียวกัน

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการจะเปลี่ยน

 3. คลิกที่ชื่อเพื่อเลือกชื่อนั้น

 4. คลิก ลบ

 5. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×