ตัดข้อความใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณได้แทรกวัตถุรูปวาดหรือรูปภาพลงในเอกสาร Word (ให้ดูที่แทรกรูปภาพใน Officeสำหรับรายละเอียด), คุณสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจัดตำแหน่งข้อมูลสัมพันธ์กับหน้าและข้อความ บทความนี้อธิบายวิธีทั้งหมดที่คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกการตัดข้อความและตัวอย่างทั่วไป

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการย้าย และจัดตำแหน่งรูปภาพและวัตถุใน Word 2016 และ Word 2013 ดูตัวเลือกเค้าโครง Word ใช้เมื่อต้องการย้ายรูปภาพ

คุณต้องการทำอะไร

การค้นหาข้อความตัวเลือกการตัด

รายการบนเมนูการตัดข้อความ
 1. คลิกรูปภาพหรือวัตถุเพื่อเลือก

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ หรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด และในกลุ่มจัดเรียง คลิกตัดข้อความ

 3. เลือกสไตล์ของตัดคุณต้องการใช้

ตัวเลือกบนเมนูตำแหน่ง

ตัวเลือกเหล่านี้จัดตำแหน่งรูปภาพหรือวัตถุในสถานที่คงที่สัมพันธ์กับหน้า และตัดข้อความรอบนั้นโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกรูปภาพหรือวัตถุเพื่อเลือก

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ หรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด และในกลุ่มจัดเรียง คลิกตำแหน่ง

 3. เลือกตำแหน่งและลักษณะที่คุณต้องการใช้การตัด

ตัดแท็บในกล่องเค้าโครงข้อความ

 1. คลิกรูปภาพหรือวัตถุเพื่อเลือก

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ หรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด และในกลุ่มจัดเรียง คลิกตัดข้อความ แล้ว คลิ กตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

  ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติมบนเมนูการตัดข้อความ

 3. ในกล่องเค้าโครง บนแท็บการตัดข้อความ เลือกสไตล์การตัดคำที่คุณต้องการใช้

กล่อง ตัวเลือกเค้าโครง

 1. คลิกรูปภาพหรือวัตถุเพื่อเลือก

 2. คลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 3. เลือกตัวเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

ตัวอย่างของข้อความทั่วไปที่ตัดสถานการณ์สมมติสำหรับรูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพในมุมซ้ายบนของเอกสาร และมีข้อความไหลเวียนล้อมรอบได้

จัตุรัสด้านบนซ้าย

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบ คลิกตำแหน่ง และภายใต้รูปแบบที่มีการตัดข้อความ คลิกด้านบนซ้าย

  ตัดข้อความมุมบนซ้าย

  เคล็ดลับ: คุณสามารถลากรูปรอบเอกสาร และจัดตำแหน่งใดก็ตามที่คุณชอบ ทำการเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดเองเพื่อตัด word ด้วยการคลิกจัดรูปแบบ >ตัดข้อความ >ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพในศูนย์กลางของเอกสาร และมีข้อความไหลเวียนล้อมรอบได้

จัตุรัสกึ่งกลาง

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบ คลิกตัดข้อความ >เหลี่ยม

  ตัดข้อความแบบจัตุรัส

 3. คลิกตำแหน่ง >ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

 4. บนแท็บตำแหน่งแนวนอน ภายใต้เลือกการจัดแนว และเปลี่ยนเขตข้อมูลแบบหล่นลงเป็นกึ่งกลาง

 5. ถัดจากสัมพันธ์กับ เลือกหน้า แล้วคลิกตกลง

  หมายเหตุ: คุณสามารถลากรูปรอบเอกสาร และจัดตำแหน่งใดก็ตามที่คุณชอบ ทำการเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดเองเพื่อตัด word ด้วยการคลิกจัดรูปแบบ >ตัดข้อความ >ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มรูปในเอกสารของคุณ และทำให้ข้อความไหลเวียนล้อมรอบในลักษณะที่เป็นไปตามรูปร่างของรูปได้

เคล็ดลับ: เลือกรูปภาพที่ มีแบบโปร่งใส สีขาว ทึบ หรือสีพื้นหลังสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

จุดตัดข้อความ

 1. เลือกรูปภาพ แล้วลากไปตรงกลางของหน้า หรือที่ใดก็ตามคุณต้องการ

 2. บนแท็บรูปแบบ คลิกตัดข้อความ >ล้อมรอบ

  ตัดข้อความแบบล้อมรอบ

 3. บนแท็บรูปแบบ คลิกเอาพื้นหลัง

  เอาพื้นหลังออก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาพื้นหลังจากรูปแบบเวกเตอร์

 4. คลิกตำแหน่งใด ๆ นอกรูปเพื่อดูวิธีที่ข้อความมีอยู่รอบ ๆ รูป

 5. ถัดจากสัมพันธ์กับ เปลี่ยนรายการแบบหล่นลงเป็นหน้า แล้วคลิกตกลง

ปรับแต่งการตัดข้อความ

ถ้าไม่มีระยะห่างระหว่างข้อความและรูปภาพของคุณมากเกินไป คุณสามารถตั้งค่าจุดตัดด้วยตนเอง

 1. คลิกรูปภาพ และบนแท็บรูปแบบ คลิกตัดข้อความ >แก้ไขจุดตัด

  แก้ไขจุดตัด
 2. ลากจุดสีดำตัดจุดใกล้ หรือไกลออก จากรูปภาพของคุณจนกระทั่งคุณพอใจกับลักษณะที่ปรากฏของ

  เคล็ดลับ: ลากเส้นสีแดงเพื่อสร้างเติมตัดจุด

รูปภาพที่แทรกลงในรายการที่ถูกผูกไปยังตำแหน่งภายในข้อความที่จะถูกแทรก และถือเช่นอักขระข้อความใด ๆ เช่น "แนวเดียวกับข้อความ" พวกเขาย้าย ด้วยข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบ คลิกตัดข้อความ >แนวเดียวกับข้อความ

คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่า รูปภาพของคุณอยู่ในสถานที่ ตามที่มีเพิ่ม หรือลบข้อความ

ใน Word 2016 และ Word 2013:

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบ คลิกตัดข้อความ >แก้ไขตำแหน่งบนหน้า

  หมายเหตุ: ใน Word 2010 คุณสามารถล็อกรูปภาพในตำแหน่งบนหน้าได้ โดยการล็อกของจุดยึด: คลิกรูปภาพ คลิกตำแหน่ง บนแท็บรูปแบบ คลิกตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม แล้ว เลือกล็อกจุดยึด ที่ด้านล่างได้ โปรดสังเกตว่า จุดยึดไม่ถูกใช้กับรูปภาพแบบอินไลน์

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวเลือกเค้าโครง Word เมื่อต้องการย้ายรูปภาพ (Word 2016, Word 2013)

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

ครอบตัดรูปภาพหรือรูปร่างด้วยการเติมรูปภาพ

คุณมีสองสามอย่างรวดเร็วให้เลือกการตัดข้อความรอบรูปภาพใน Word Online

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. บนแท็บเครื่องมือรูปภาพ คลิกที่แท็บรูปแบบ แล้ว คลิ กตัดข้อความ

  จัดรูปแบบรูปภาพ - ตัดข้อความแบบหล่นลง

 3. เลือกตัวเลือกสำหรับการตัดข้อความรอบรูปภาพ

  แนวเดียวกับข้อความ ได้ผลดีที่สุดสำหรับรูปภาพที่แบบสแตนด์อโลน สิ่งเฉพาะในย่อหน้ามีรูปภาพ และไม่มีข้อความที่มีอยู่ข้างรูปภาพ

  เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพอยู่ถัดจากข้อความ เลือกเหลี่ยมซ้าย หรือขวาเหลี่ยม

  Superimpose ข้อความของเอกสารบนรูปภาพข้างหลังข้อความ ที่เลือก หรือบดบังเอกสารข้อความที่ มีรูปภาพ เลือกข้อความไว้ที่ด้านหน้า

  หมายเหตุ: มีตัวเลือกข้อความไว้ที่ด้านหน้า และข้างหลังข้อความ คุณจะสามารถแก้ไขเอกสารใน Word บนเดสก์ท็อปเพื่อให้สามารถเลือกรูปภาพ

สำหรับชุดของตัวเลือกทั้งหมด คลิกแก้ไขใน Word และใช้ฟีเจอร์การตัดข้อความในแอปบนเดสก์ท็อป

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. ถ้ารูปภาพหรือวัตถุเปิดอยู่ในพื้นที่วาดรูป เลือกผ้า ถ้ารูปภาพหรือวัตถุไม่อยู่ในการวาด เลือกรูปภาพหรือวัตถุ

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกตำแหน่ง

  รูป Ribbon ของ Word

  ถ้าถูกยุบกลุ่มจัดเรียง และตำแหน่ง ไม่แสดง คลิกที่ปุ่มจัดเรียง แล้ว คลิ กตำแหน่ง

  คลิกตัดตำแหน่งที่คุณต้องการนำไปใช้

  เคล็ดลับ: ลากรูปภาพหรือวัตถุถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งบนหน้า ตัดข้อความหรือวัตถุในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเรียงของการข้อความรอบวัตถุ หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ตั้งค่าการตัด ในกลุ่มจัดเรียง คลิกตัดข้อความ นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่มีลักษณะที่ดีที่สุด

 1. คลิกตาราง

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกคุณสมบัติ

  คุณสมบัติตาราง

 3. ภายใต้ การตัดข้อความ ให้คลิก รอบๆ

  เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งของตาราง ระยะห่างของข้อความรอบๆ และตัวเลือกอื่นๆ ภายใต้ การตัดข้อความ ให้คลิก การจัดตำแหน่ง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ตัดข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อคุณวาดตาราง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. กด CTRL ในขณะที่คุณคลิกวาดตาราง

 3. วาดตาราง

  การตัดข้อความโดยอัตโนมัติรอบ ๆ ตาราง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาดตาราง ดูที่การแทรกหรือวาดตาราง

ใช้ตัวแบ่งการตัดข้อความเพื่อแยกข้อความรอบ ๆ วัตถุบนเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวแบ่งการตัดข้อความเพื่อแยกข้อความคำอธิบายจากเนื้อความ

ตัวแบ่งการตัดข้อความ

1 ตัวแบ่งข้อความในคำอธิบายภาพ

 • คลิกเว็บเพจของคุณที่คุณต้องการให้ข้อความที่ถูกตัดจะสิ้นสุด

 • บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กตัดข้อความ

  รูป Ribbon ของ Word

หมายเหตุ: ตัวแบ่งการตัดข้อความถูกจัดรูปแบบเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยปกติแล้วในเอกสารของคุณ ถ้าคุณต้องการดูตัวแบ่งเหล่านี้ เปิดใช้งานเครื่องหมายการจัดรูปแบบ ด้วยการคลิกแสดง/ซ่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก อักขระตัวแบ่ง ( ตัวแบ่งการตัดข้อความ ) การตัดข้อความระบุว่า ตัวแบ่งการตัดข้อความ

ดูเพิ่มเติม

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

ครอบตัดรูปภาพหรือรูปร่างด้วยการเติมรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×